Artikkelikuva

Helsingin seudun kauppakamari ratkoo yritysten osaajapulaa ostamalla yksityisen kauppakorkeakoulu HELBUSin

Helsinki School of Business (HELBUS) siirtyy Helsingin seudun kauppakamarin omistukseen 6.7.2022. Kauppa vahvistaa Kauppakamarin kykyä tuottaa englanninkielisiä, kansainvälistymistä tukevia palveluja yrityksille.

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen korostaa, että Kauppakamarin kesällä 2022 julkaiseman tulevaisuusvision 2050 keskeinen kivijalka on osaava työvoima. Yritysten osaajapula voidaan ratkaista vain ulkomaisen työvoiman avulla.

”HELBUS-kauppa vahvistaa Kauppakamarin kykyä tuottaa englanninkielisiä, kansainvälistymistä tukevia palveluja jäsenyrityksille. HELBUSin avulla voimme vaikuttaa osaajapulaan sekä koulutussisältöjen ja työmarkkinoiden tarpeiden kohtaamiseen”, Pakarinen painottaa.

Pakarisen mukaan metropolialue tarvitsee lisää ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka on saatava opiskelujen jälkeen myös jäämään seudulle. ”Kandivaiheen opinnot HELBUSissa tehdään englannin kielellä, mikä tuo toivottavasti opintoihin ulkomaalaisia opiskelijoita. Kauppa lisää englanninkielisen kauppatieteiden koulutuksen näkyvyyttä pääkaupunkiseudulla”, arvioi Pakarinen.

Helsingin seudun korkeakouluissa on riittämättömästi aloituspaikkoja. ”Kauppakorkeakouluihin pyrkii Suomessa ensisijaisesti vuosittain noin 14 000 hakijaa, joista noin 10 000 jää ilman opiskelupaikkaa. Kauppatieteiden ja talouden koulutukseen on kiinnostusta sekä metropolialueella että seudun ulkopuolella”, Pakarinen kertoo.

HELBUS on Helsingissä sijaitseva yksityinen kauppakorkeakoulu, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2012. Korkeakoulussa voi suorittaa englantilaisen Bachelor of Arts in Business and Management -tutkinnon sekä MBA-tutkinnon, jotka myöntää koulun yhteistyökumppani, Northamptonin yliopisto. Haku syksyllä käynnistyviin kandidaatin ja MBA-opintoihin on parhaillaan käynnissä. HELBUSin siirto osaksi Kauppakamaria toteutetaan syksyn aikana, ja HELBUS toimii Kauppakamarin tytäryhtiönä. Tässä vaiheessa yritysostolla ei ole henkilöstövaikutuksia. Kari Jääskeläinen jatkaa HELBUSin toimitusjohtajana.

“Olen tosi iloinen, että omistajaksi tulee juuri Kauppakamari vahvoine yrityssuhteineen. Uskon, että MBA-tutkintomme kiinnostaa erityisesti Kauppakamarin jäsenyritysten johtoa samoin kuin Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuksen (HHJ) käyneitä. Myös Kauppakamarin puoliksi omistaman Business Collegen kanssa näen paljon yhteistyömahdollisuuksia”, Jääskeläinen sanoo.

Pakarinen korostaa, että Kauppakamarin tehtävänä on vauhdittaa yritysten kansainvälistymistä ja auttaa suomalaisten yritysten kansainvälistä johtoa ja henkilöstöä asettumaan suomalaiseen työelämään.

”Jo nyt Kauppakamarilla on vankka jalansija yritysjohdon ja henkilöstön kouluttajana, mitä tämä osto entisestään vahvistaa. Työelämään linkittyvä korkeakoulutasoinen koulutus yhdistettynä Kauppakamarin muuhun englanninkieliseen koulutustarjontaan auttaa yrityksiä houkuttelemaan ja sitouttamaan ulkomaalaisia osaajia Suomeen”, Pakarinen vakuuttaa.

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla ja on Pohjoismaiden jäsenmäärältään suurin kauppamari, johon kuuluu yli 7 000 yritystä ja organisaatiota 21 kunnan alueella. Kauppakamari tekee vaikuttamistyötä yhteistyössä alueen kuntien, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa sekä tarjoa yrityksille koulutuksia, verkkopalveluja, ammattikirjoja ja verkostoitumista.


Lisätietoja:

Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari, toimitusjohtaja,
pia.pakarinen@helsinki.chamber.fi, p. 040 529 4989

Kari Jääskeläinen, HELBUS, toimitusjohtaja,
kari.jaaskelainen@helbus.fi, p. 040 501 7627 40 501

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...