Artikkelikuva

Chambercast: Jatkuva oppiminen – työelämän tärkein taito

Tässä Chambercastin Kirjakulma-jaksossa tuottaja Taina Parviainen keskustelee Tarja Kallosen ja Annemari Kuhmosen kanssa jatkuvasta oppimisesta, siitä kuinka se ilmiönä on ollut pinnalla jo pitkään ja kuinka sen rooli työelämässä jatkaa vahvistumistaan edelleen.

Jatkuva oppiminen on ollut jo pitkään tärkeäksi tunnustettu aihe. Kirjailijat Tarja Kallonen ja Annemari Kuhmonen ovat haastatelleet Jatkuva oppiminen – työelämän tärkein taito teostaan varten muun muassa finanssialan ylintä johtoa, kansainvälisen osaamisen kehittäjiä ja teköäly- ja hyvinvointiasiantuntijoita henkilöstön jatkuvasta oppimisesta, sen mahdollisuuksista, toteuttamisedellytyksistä ja haasteista.

Jatkuvan oppimisen tulee näkyä jokapäiväisessä arjessa osana normaalia työelämää. Sen pitäisi olla yhtä luonnollinen asia kuin minkä tahansa ihmisen hyvinvointiin liittyvän asian. Kirjailijat kertovat, että jatkuva oppiminen on iso haaste mutta myös mahdollisuus, jotta ihmiset säilyttävät paikkansa työmarkkinoilla jatkossakin. Työnantajalla ja esimiehillä on merkittävä rooli jatkuvan oppimisen mahdollistajana. Sen parantamisen perusedellytyksenä on lisätä oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.

Lue myös

Uusi Kauppakamarilehti tarjoilee keinoja osaajapulan ratkaisemiseen

Kauppakamarilehden ilme uudistui ja samalla teimme lehdestä entistä saavutettavamman. Nyt voit myös kuunnella lehden artikkelit.

Chambercast: Millainen on jatkuvan keskustelun malli, Henrietta Aarnikoivu?

Tämänkertaisessa Kirjakulman jaksossa valmentaja ja tietokirjailija Henrietta Aarnikoivu kertoo tuottaja Taina Parviaiselle, millainen on Jatkuvan...

Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen perustaminen – kauppakamarin lausunnot

Helsingin seudun kauppakamari on esityksen kanssa yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa työuran aikainen oman osaamisen...