Ihmiset tekevät työtä toimistossa tietokoneilla.

IP SME Scoreboard 2022

– over 93 % of SMEs with IP rights see positive impact. IP Property SME Scoreboard provides quality data on how SMEs protect their innovation and creativity in 2022.

The 2022 edition of the Intellectual Property SME Scoreboard released by the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights (Observatory), shows that only 10 % of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the EU own registered intellectual property (IP) rights such as national and European trade marks, designs and patents.

The 2022 SME Scoreboard also shows that nearly all (93 %) SMEs with registered IP rights experienced a positive impact, on their business. SMEs cited improved reputation or image of the company (60 %),better IP protection(58 %), and better long-term business prospects(48 %) due to registering their IP rights. A third of SMEs (36 %) that own IP rights say that they have achieved financial gain from their registered IP rights

A national trade mark is the most commonly owned registered IPR type, owned by 6 % of SMEs. This is followed by EU trade marks and patents (4 % for both). The most commonly used other (non-registered) IP protection measures are ‘other alternative measures’ (which includes domain names). 39 % of SMEs report owning these, which makes this group the most frequently owned IP protection measure of any kind. It is followed by trade secrets (19 %), unregistered design rights (16 %) and database rights (13 %).

Read more on EUIPO website.


Ideas Powered for business SME Fund 

Pk-yrityksille suunnatusta avustusohjelmasta voi saada tukea

  • tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin EU:ssa, kansallisella tai alueellisella tasolla tai EU:n ulkopuolella
  • kansallisiin patenttihakemuksiin sekä
  • IP Scan esianalyysipalveluun, jossa kartoitetaan yhdessä asiantuntijan kanssa yrityksen IPR-oikeuksien nykytilaa ja suojaustarpeita, esimerkiksi juuri suojan alueellista laajuutta liiketoimintastrategia ja kasvusuunnitelma huomioiden. Palvelua tarjoavat suomalaiset auktorisoidut asiantuntijat, ja palvelun kesto on noin 1,5 työpäivää

Taustalla on Euroopan komission aloite ja toteutuksesta vastaa Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO). Patentti- ja Rekisterihallitus PRH osallistuu tukiohjelman toteutukseen ja koordinoi IPR-esianalyysipalvelua Suomessa.

Lisätietoja PRH:n ja EUIPO:n sivuilta.

IP Helpdeskit

Euroopan komission tarjoamista IP Helpdeskeistä saa maksuttomasti tietoa ja käytännön neuvoja pk-yritysten ja EU-rahoitusta saavien tai hakevien tahojen IP-kysymyksiin:

oppaita ja tietopaketteja esimerkiksi Your Guide to IP Management in International Business ja 10 Steps to Find a Suitable IP Professional
webinaareja esimerkiksi European IP Helpdeskin tarjonta
Helpline-palvelu, jonne voi lähettää konkreettisia IP-oikeuksiin liittyviä kysymyksiä englanniksi.


IP Helpdeskejä on Euroopan lisäksi Intiassa, Kiinassa, Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa. Ne toimivat samalla konseptilla ja palveluvalikoimalla.

Kaikki IP Helpdeskit löytyvät kootusti komission sivuilta (IP Helpdesk).

Maija Kärkäs on Helsingin seudun kauppakamarissa Enterprise Europe Networkin päällikkö ja hän toimii European IP Helpdeskin yhteyshenkilönä Suomessa, maija.karkas@chamber.fi. Palvelu on luottamuksellinen.

Lue myös

Päivitetty 28.2.2023: Ukrainan tilanteen vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Ukrainan kriisin laajennettua uusia pakotteita...

Neuvontapalvelut: Ukrainasta pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa oleville annettujen lahjoitusten vapautus arvonlisäverosta

Ukrainan sotaa pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille lahjoitettavien tai...

Viikon kysymys: vuosiloman kertyminen sairauspoissaolon aikana

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.