Pia Pakarinen on Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja.

Kaupunki katutyömaana

Helsingissä on herännyt aiheellisesti huoli ydinkeskustan vetovoimasta. Etätyön lisääntyminen ja matkailun kangerteleva palautuminen pandemian jälkeen näkyvät miinuksena erityisesti kaupan alan sekä matkailu- ja ravintola-alan yritysten kassassa. Uusia hidasteita bisnekselle ei tarvita.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltävänä on ehdotus esim. Etelä- ja Pohjoisesplanadin muuttamisesta kesällä kokeiluluontoisesti yksikaistaisiksi. Tammikuussa 2021 kaupunginhallituksessa päätettiin kävelykeskustan laajentamisen periaatteista, joiden perusteella kaupunkiympäristön toimialalla on valmisteltu mm. ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Sen vaikutuksia oli tarkoitus arvioida keväällä 2023. Nyt kuitenkin yhtäkkiä haetaankin nopeita ratkaisuja jo tulevalle kesälle.

Ajoitus on todella huono.

Kaupungin suunnitelmien mukaan kaikki kolme keskustaan suuntautuvaa pääväylää tai niiden sujuvuuteen vaikuttavaa katua ovat samaan aikaan työmaana lähivuosina. Nämä väylät ja kadut ovat paitsi reittejä Helsingin keskustaan, myös reittejä, joita pitkin tavara ja matkustajat liikkuvat keskustan satamiin.

Vuosina 2022– 2025 työn alla ovat suunnitelmien mukaan Hakaniemen silta, Mannerheimintie ensin välillä Postikatu–Runeberginkatu ja sen jälkeen välillä Runeberginkatu–Reijolankatu sekä Porkkalankatu välillä Lauttasaaren silta–Länsisatamankatu.

Kun Kruunusilta-hanke etenee, vuonna 2026 joutuvat remonttiin Siltasaarenkatu ja Kaivokatu sekä kävelykeskustan laajentamisen yhteydessä Pohjoisesplanadi, Kaisaniemenkatu ja Eteläesplanadi.

En epäile katutöiden tarpeellisuutta. Kun nyt kuitenkin suunnitellaan keskustan motittamista kaikista ilmansuunnista samaan aikaan, herää se ajatus, että liikenteen toimivuuden kokonaisuus on täysin unohdettu.

Keskustan elävöittämiseksi ei riitä katujen sulkeminen – onhan meillä jo riittävästi epäkiinnostavia kävelykatuja. Kaupunki voisi jo nyt höllentää lupapolitiikkaansa ja elävöittää keskustaa lisäämällä esimerkiksi kadulle avautuvia tiloja ja kortteleiden välisiä jalankulkuyhteyksiä sekä helpottamalla ravintoloiden ja kahviloiden kiinteiden terassien toteuttamista. Alueen yritykset ovat varmasti mielellään mukana ideoimassa ja toteuttamassa tällaisia uudistuksia!


Kirjoitus on julkaistu Helsingin Uutisissa 12.11.2022.

Lue myös

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän...

Vantaan elinkeinopäivässä pureuduttiin kaupunkien kasvavaan rooliin

Suomi palailee pandemian jälkeiseen arkeen, joka on kuitenkin kovasti erilainen kuin ennen korona-aaltoa. Siihen saatiin...