Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamari.

Mielipidekirjoitus: Helsingin tärkein haaste on työvoimapulan ratkaiseminen

Osaavasta työvoimasta on puutetta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, ja lähes kaikilla aloilla. Helsingin kaupungilla on pulaa ainakin varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista, yhä enenevässä määrin opettajista ylipäänsä sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä.

Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta kriittiset peruspalvelut pitävät yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Toimiva terveydenhoito varmistaa, että ihmiset pysyvät työkykyisinä. Varhaiskasvatuksessa lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja omaksuvat koulussa tarvitsemiaan taitoja. Koulutus mahdollistaa, että saamme osaavaa työvoimaa ja tuotamme innovaatioita.

Peruspalvelujen toimivuus edellyttää riittävää määrää motivoitunutta henkilöstöä.

Kuntien työvoimapula on yksityisen sektorinkin tilannetta haastavampi, koska lähes kaikkiin tehtäviin pääsy edellyttää tiettyä tutkintoa. Opettaja kykenee työllistymään yksityisellä sektorilla ilman lisäkoulutusta monenlaisiin tehtäviin, mutta hänen tilalleen päiväkotiin tai kouluun tarvitaan nimenomaan opettajan tutkinnon suorittanut henkilö.

Päiväkotien työvoimapulan ratkaisuksi on Helsingin kaupungin taholta esitetty koulutuspaikkojen lisäämistä yliopistoon. On tärkeää, että koulutuspaikkoja on riittävästi, mutta samalla on huolehdittava alan houkuttelevuuden lisäämisestä. Hakijoita pitää olla reilusti enemmän kuin koulutuspaikkoja, jotta koulutukseen voidaan valita alalle soveltuvia ja motivoituneita opiskelijoita. Lisäksi on huolehdittava siitä, että palvelukseen tulevat henkilöt perehdytetään asianmukaisesti ja että he viihtyvät tehtävissään.

Kunnilla on tarjota töitä, joilla on tarkoitus. Kutsumus ei kuitenkaan kannattele, jos työolosuhteet herättävät tyytymättömyyttä eikä työntekijällä ole mahdollisuutta vaikuttaa haluamallaan tavalla työhönsä.

Yksityisellä sektorilla tehdään valtavasti töitä henkilöstön houkuttelemiseksi ja pitämiseksi. Kunnissakaan ei pärjätä perinteisellä keinovalikoimalla.

Kaupungin työvoimapulan ratkaiseminen on kuluvan valtuustokauden aikana Helsingin tärkein tehtävä. Ratkaisun avaimet löytyvät parhaiten yhdessä henkilöstön kanssa.

Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Uutisissa 4.2.2023


Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Lue myös

Mielipidekirjoitus: Ydinkeskusta voi tarjota kodin jopa 10 000 uudelle asukkaalle (HS 23.9.2023)

Toimittaja Lari Malmberg viittasi kommentissaan (”Helsingin ydinkeskustalla on iso ongelma ja...

Mielipidekirjoitus: Hallitusohjelma on ristiriitainen ulkomaisten osaajien suhteen

Hallitusohjelmassa kansainvälisten osaajien tarve tunnustetaan ja veto- ja pitovoimaan luvataan panostaa. Ohjelma sisältää useita tervetulleita...

Mielipidekirjoitus: metropolipolitiikka hallitusohjelmaan

Metropolialueelle on laadittava kasvua vauhdittava toimenpideohjelma, jolla vahvistetaan koko Suomen menestystä.