Artikkelikuva

Mielipidekirjoitus: Hallitusohjelma on ristiriitainen ulkomaisten osaajien suhteen

Suomi tarvitsee kipeästi lisää osaamisperusteista maahanmuuttoa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksistä peräti 64 prosenttia raportoi osaajapulaa keväällä 2023. Ilman maahanmuuttoa Suomen tulevaisuus näyttää huomattavasti kurjemmalta.

Hallitusohjelmassa kansainvälisten osaajien tarve tunnustetaan ja veto- ja pitovoimaan luvataan panostaa. Ohjelma sisältää useita tervetulleita kirjauksia, kuten oleskelulupaprosessien nopeuttamisen, verokannustimet sekä panostamisen kielikoulutukseen ja ulkomaisten tutkintojen tunnustamiseen.

Hienoa, että Talent Boost -ohjelmaa jatketaan ja kohdemaatoimia edistetään. Tervetullutta on myös englanninkielisten varhaiskasvatuspaikkojen ja perusopetuksen oppilaspaikkojen tarjonnan edistäminen, ja se, että koulun aloittamista kesken lukuvuoden sujuvoitetaan sekä valmistavan opetuksen jatkuminen kahteen vuoteen mahdollistetaan.

Hallitusohjelma on osaajien maahanmuuton kannalta kuitenkin ristiriitainen. Rajoitusten ja ehtojen asettaminen maahanmuutolle tulee heijastumaan negatiivisena maabrändinä kansainvälisten osaajien keskuudessa, eikä tulla edistämään pitovoimaa. Jokaisesta Suomeen vaivalla saadusta osaajasta on ehdottomasti pidettävä kiinni.

Vaatimus siitä, että työttömäksi jäätyään tulee löytää uusi työ kolmen kuukauden sisällä, on iso haaste sekä veto- että pitovoiman näkökulmasta. Tiukan maahanmuuttopolitiikan Tanskassa vaaditaan uuden työn löytämistä kuudessa kuukaudessa. Asiantuntijatehtävissä monivaiheiset rekrytointiprosessit kestävät usein jopa useita kuukausia, joten kolme kuukautta on kohtuuttoman lyhyt aika.

Kaupunkien rooli osaajien houkuttelussa ei hallitusohjemassa nouse esiin, vaikka suurin osa hallituksen tavoittelemista erityisosaajista muuttaa isoimpiin kaupunkeihin. Sitä vastoin kaupunkien Talent Hub rahoitus lakkautetaan.

Rahoituksen avulla kaupungit ovat osallistuneet kansallisiin osaajien houkuttelun toimenpiteisiin sekä perustaneet International House -palvelupisteitä sujuvoittamaan osaajien maahanmuuttoon liittyvien viranomaispalveluiden hoitoa ja asettautumista sekä puolison työllistymistä. Puolison työllistyminen ja viihtyminen on isoin pitovoimaan vaikuttava tekijä, ja kaupunkien mahdollisuuksia edistää tätä tulisi lisätä, ei vähentää.

Yritysten riittämättömät valmiudet rekrytoida kansainvälisiä osaajia ovat yksi suurimmista esteistä osaajien maahanmuuton lisäämiselle. Business Finlandin Talent -rahoitus on juuri uudistettu siten, että se vastaa erittäin täsmällisesti tähän haasteeseen ja tukee kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien yritysten kansainvälisen rekrytoinnin kykyä. Hallitus aikoo kuitenkin lakkauttaa tämän välineen.

Haluamme ilmaista vahvan tukemme Suomessa olevalle kansainvälisten osaajien yhteisölle, jossa hallituksen linjaukset aiheuttavat nyt syvää huolta. Suomi tarvitsee teitä. Suomen elinvoima ja kilpailukyky tyrehtyvät ilman teitä. Te kuulutte yhteiskuntaamme. Suomen vetovoimaisuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi on välttämätöntä, että hallitus huomaa linjaustensa ristiriitaisuuden ja antaa mahdollisuuden onnistua osaajien veto- ja pitovoimatyössä.

Johanna Larsson
projektipäällikkö
Helsingin seudun kauppakamari

Laura Lindeman
johtaja
Work in Finland -yksikkö, Business Finland


Mielipidekirjoitus on julkaistu Kauppalehdessä 29.6.2023

Lue myös

Helsingin seudun kauppakamari: Hallitusohjelma vahvistaa kasvua ja kilpailukykyä | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Emme selviä työvoimapulasta ilman, että hankimme työntekijöitä ulkomailta | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Työvoiman veto- ja pitovoima puhutti kuutoskaupunkien tapaamisessa | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Lue myös

Kilpailuetua kansainvälisestä työyhteisöstä 

”Meillä on valtava huoli siitä, miten tässä maassa riittää osaajia ja työntekijöitä ylläpitämään elinvoimaisuutta ja hyvinvointia tulevaisuudessa”,...

Toimitusjohtajalta: Hallitusohjelma lupaa Helsingin seudulle raideinvestointeja ja koulutuspaikkoja

Osaajapula on polttavin nimenomaan Helsingin seudulla. Hallitusohjelmassa pyritään työllisyyden nostamiseen vähintään...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...