Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamari.

Helsingin seudun kauppakamari: Hallitusohjelma vahvistaa kasvua ja kilpailukykyä

Hallitusohjelma vahvistaa Suomen kasvua, kilpailukykyä ja julkista taloutta. Kauppakamarin arvion mukaan uuteen hallitusohjelmaan sisältyy toimia, jotka houkuttelevat Suomeen lisää investointeja. Kilpailukykyä parannetaan lisäämällä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Korkeakoulujen aloituspaikkojen kasvattaminen ja kohdentaminen alueille ja aloille, joilla niille on suurin tarve, on Kauppakamarin pitkään ajama toive osaajapulan ratkaisemiseksi.

”Olen todella ilahtunut, että uusi hallitusohjelma edistää vahvasti yrittäjyyttä ja sisältää aktiivisia toimia kilpailukyvyn parantamiseksi. Hallitusohjelma luo Suomeen kilpailuetua, joka houkuttelee investointeja”, arvioi Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen uutta hallitusohjelmaa.

Hallitusohjelman kunnianhimoiset työllisyystoimet ovat erittäin tervetulleita elinkeinoelämän kannalta. Uudella hallitusohjelmalla haetaan 100 000 lisätyöllistä ja kahden miljardin vahvistusta julkiseen talouteen porrastamalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja uudistamalla sosiaaliturvaa sekä keventämällä työn verotusta.

Selkeyttä oleskelulupiin ja tavoitteellisuutta työperäiseen maahanmuuttoon

Hallitus uudistaa ulkomaalaislain kokonaisuudeksi tavoitteena selkeyttää oleskelulupajärjestelmä. Hallitus säilyttää nykymuotoisen saatavuusharkintajärjestelmän, joka koskee EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevia ammattiosaajia. Työperäisen maahanmuuton painopisteenä kolmansista maista ovat korkeakoulutetut ja työntekijät työvoimapula-aloilta. Hallitus ottaa käyttöön kohdemaamallin työperusteisen maahanmuuton kohdentamiseksi. Tavoitteena on suunnata rekrytointi maiden erityisiin osaajaryhmiin. Kohdemaiksi on valittu Intia, Filippiinit, Brasilia ja Vietnam. Hallitus edistää Talent Boost -ohjelmaa ja vahvistaa Suomessa vaadittavan ammattipätevyyden koulutusta erityisesti työvoimapulaaloilla.

“Työperäisen maahanmuuton tavoitteet ja yleissävy jäävät yritysten lähivuosien rekrytointitarpeiden näkökulmasta aivan liian mollivoittoisiksi. Ulkomaalaislain uudistaminen on tehtävä ripeästi, ja on huolehdittava, että työhön liittyvät luvitukset saadaan ennakoitaviksi ja käsittelyajat alle kuukauteen. Myönteinen asia on Talent Boost -ohjelman jatkaminen ja kohdemaiden valinta, mikä tehostaa houkutteluun käytettävien resurssien vaikuttavuutta. Englanninkielisten ammattitutkintojen lisääminen on tervetullut uutinen Helsingin seudun yrityksille kuten myös kansainvälisten osaajien asettautumisen kannalta keskeisten englanninkielisten varhaiskasvatuspaikkojen ja perusopetuksen oppilaspaikkojen tarjonnan edistäminen”, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Osaaminen keskiössä – ammatilliseen koulutukseen tarpeellisia uudistuksia

Kauppakamari on pitänyt keskeisenä sitä, että tuleva hallitus panostaa osaamiseen läpi koko koulutusjärjestelmän ja tunnistaa koulutuksen merkityksen.

”Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen on tulossa tarpeellisia uudistuksia ja myös valmistumista ja työllistymistä kannustetaan. Keskeisimpiä kirjauksia osaamisen kannalta on hallitusohjelmassa korostettu ammatillisen koulutustarjonnan parempi työelämävastaavuus”, Lahtinen painottaa.

Helsingin seudun kauppakamarin tavoitteet näkyvät hyvin hallitusohjelman linjauksissa ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi nykyistä paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi.

”Pidämme hyvänä rahoitusjärjestelmän uudistamista siten, että jatkossa opiskelijoiden työllistymisellä ja jatko-opintoihin sijoittumisella on nykyistä suurempi painoarvo. Yritysten ja ammatillisen koulutuksen vuorovaikutus tarvitsee uutta otetta, jotta koulutus saadaan vastaamaan nykyistä paremmin työelämän tarpeisiin. Myös ammatillisen koulutuksen kyky vastata jatkuvan oppimisen toteuttamiseen nykyistä paremmin on huomioitu”, Lahtinen sanoo.

Lahtisen mukaan hallitusohjelmassa on vihdoinkin suora lupaus korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseksi Helsingin seudulle, jossa aloituspaikkoja on ollut jo pitkään liian vähän suhteessa alueen toiselta asteelta valmistuvien nuorten lukumäärään.

”Aloituspaikat on myös rahoitettava korkeakouluille täysimääräisesti, jotta yritysten työvoimatarpeisiin voidaan todellisuudessa vastata”, Lahtinen korostaa.

Liikenteen rahoituksen ja verotuksen kokonaisuudistus

Hallitus käynnistää liikenteen rahoituksen ja verotuksen kokonaisuudistuksen, jonka liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö toteuttavat yhteistyössä.

”On hienoa, että uusi hallitus käynnistää liikenteen rahoituksen ja verotuksen kokonaisuudistuksen. Ilmastonmuutoksen torjuminen, liikenneverkkomme nopea rapautuminen ja valtion liikenteestä saamien verotulojen pieneneminen edellyttävät nykyjärjestelmän muuttamista”, Pakarinen linjaa. Hänen mukaansa on luotava uusi liikenteen rahoitusmalli, jolla voidaan saavuttaa nykyistä korkeampi rahoitustaso ja käynnistää välttämättömiä investointeja etupainotteisesti. ”Siirtymällä auton omistamisen verotuksesta sen käyttöön perustuviin maksuihin voitaisiin verotuksen keinoin vaikuttaa myös autokannan uusiutumiseen ja liikenteen sujuvuuteen”, Pakarinen jatkaa.

Suomen raideverkon toimivuutta ja Helsinki-Vantaan lentokentän saavutettavuutta parannetaan käynnistämällä Lentoradan yksityiskohtaisempi suunnittelu ja valmistelemalla hankkeen toteuttamispäätös. Turun tunnin juna -hanke käynnistetään parantamalla Salo–Kupittaa-väliä sekä rakentamalla Espoo–Lohja-rata, joka kytkee Lohjan ja Vihdin tiiviimmin osaksi Helsingin työssäkäyntialuetta.

“Tehty linjaus Lentoradan suunnittelusta ja Espoo–Lohja-radan rakentamisesta tukevat erinomaisesti Helsingin seudun kansainvälistä saavutettavuutta sekä työssäkäyntialueen liikennejärjestelmän toimivuutta”, Pakarinen iloitsee.

Lisätietoja

Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari, toimitusjohtaja, p. 040 529 4989, pia.pakarinen@helsinki.chamber.fi.

Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari, johtaja, p. 050 571 3564, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi

Lue myös

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Toimitusjohtajalta: Hallitusohjelma lupaa Helsingin seudulle raideinvestointeja ja koulutuspaikkoja

Osaajapula on polttavin nimenomaan Helsingin seudulla. Hallitusohjelmassa pyritään työllisyyden nostamiseen vähintään...