Artikkelikuva

Hallitusohjelmassa Helsingin seudulle myönteisiä merkkejä 

Hallitusohjelma Vahva ja välittävä Suomi sisältää lähes kaikki merkittävät painotukset, joita kauppakamariryhmä on nostanut esiin.

Hallitusohjelmassa on otettu kiitettävästi huomioon elinkeinoelämän ja kauppakamariryhmän tavoitteet. Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteissa esitetyistä 32 toimenpiteestä mukana ohjelmassa on 14.

“Helsingin seudun tavoitteista ilahduttavan moni on mukana ohjelmassa. Vaikka tavoittelemamme metropolipolitiikka sieltä puuttuukin, on kasvaville kaupunkiseudulle ohjelmasta löydettävissä myönteisiä merkkejä, jotka toivottavasti budjettiriihessä muuttuvat todeksi kuten korkeakoulupaikkojen lisäykset Helsingin seudulle”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

Tärkeä viesti rakenteellisista uudistuksista

Uudessa hallitusohjelmassa on paljon hyvää. “Tärkeä viesti on rakenteelliset uudistukset, joilla työmarkkinoiden joustoa lisätään, työvoiman tarjontaa lisätään, liikenneinfraan panostetaan ja valtion velkaantumisen suuntaa saadaan kääntymään.”

Valtion velkaantumisen suunta muuttuu seuraavan kahden vaalikauden aikana, jos hallitusohjelman työllisyys-, säästö- ja kasvutavoitteet toteutuvat odotetusti. Uusi hallitus ei ole myöskään kiristämässä yritys- ja ansiotuloverotusta, paikallinen sopiminen mahdollistuu myös järjestäytymättömissä yrityksissä sekä poliittisia lakkoja rajoitetaan.

Infraan, raiteisiin ja tiestöön on tulossa merkittäviä investointeja. Investoinnit pitävät sisällään kolmen miljardin euron investointiohjelman tieverkkoon, korjausvelkaan 1,6 miljardia euroa sekä raideinvestointeihin 1,4 miljardia euroa, joissa mukana Lentorata, Espoo-Lohja -rata, Helsinki-Tampere-yhteys.

Positiivista ovat myös toimenpiteet liittyen osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen. Hallitus sitoutuu lisäämään korkeakoulujen aloituspaikkoja erityisesti kasvualueilla ja ammatillista koulutusta painotetaan työelämälähteisyyteen. Koulutuksen järjestäjien kannustimia vahvistetaan siten, että opiskelijat suorittavat opintoja, valmistuvat, työllistyvät ja siirtyvät jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen.

Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät linjaukset ohjelman heikoin kohta

Ohjelman ylivoimaisesti heikoin kohta on työperäiseen maahanmuuttoon ja vieraskieliseen väestöön liittyvät nuivat linjaukset. Saatavuusharkinta säilyy, tiukennuksia kansalaisuuteen ja oleskelulupien myöntämiseen eikä perheen yhdistäminen ei helpotu. Nämä linjaukset heikentävät työvoiman tarjontaa sekä vahingoittavat Suomen houkuttelevuutta ja Suomi-brändiä.

“Suomi ei tule selviämään osaavan työvoiman saatavuushaasteista ilman vieraskielistä työvoimaa. Monista heikennyksistä erityisesti kolmen kuukauden vaatimus maasta lähdöstä, jos uutta työtä ei ole löytynyt, on järjetön. Tähän löytyy joustavampiakin ratkaisuja kuin ehdottomat aikarajat”, painottaa Lahtinen.

Vaikka Metropolipolitiikkaa ei suoraan mainittu ohjelmassa, on kasvukeskuksiin tulossa investointeja. Lisäksi Metropolipolitiikan ohjelmasta mukaan otettiin sellaisenaan esitys yrityslähestymiskielto yritys- ja työturvallisuuden parantamiseksi.


Tutustu tarkemmin

Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteet

Metropolipolitiikka – menestystä koko Suomelle

Vahva ja välittävä Suomi – Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma

Lue myös

Neuvontapalvelut: Kehysriihen vaikutukset verotukseen

Yritysverotus ja arvonlisävero Euroopan maissa on yleistynyt valtiontuki teollisuuden investointeihin. Varsinkin vihreän siirtymän verotuet ovat laajasti käytössä,...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Toimitusjohtajalta: Hallitusohjelma lupaa Helsingin seudulle raideinvestointeja ja koulutuspaikkoja

Osaajapula on polttavin nimenomaan Helsingin seudulla. Hallitusohjelmassa pyritään työllisyyden nostamiseen vähintään...