Aino-Mari Kiianmies on puhuja, kouluttaja ja valmentaja. Anne-Mari seisoo ikkunan vieressä.

Saisiko olla ryhmä ratkaisijoita? HAB-valmennuksesta avaimet Advisory Board -toimintaan

Hyväksytty Advisory Boardin jäsen (HAB) -valmennuksessa opitaan, kuinka käynnistää tai kehittää yrityksessä Advisory Board -toimintaa sekä kuinka luoda arvoa Advisory Boardin jäsenenä. Tämä Kauppakamarin ja InHunt Boardsin kehittämä valmennus pätevöittää osallistujat Advisory Board -osaajiksi.

Sertifioinnin jälkeen osallistujat liittyvät osaksi Kauppakamarin Hyväksytty Advisory Board -jäsenalumnia ja voivat halutessaan liittyä julkiseen Advisory Board -rekisteriin.

Taustani Advisory Board -toimintaan

Olen päässyt tutustumaan Advisory Board -toimintaan viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana erityisesti startup-maailmassa. Ensinnäkin, olen itse rakentanut ja vetänyt Advisory Boardia. Advisory Board syntyi tällöin tarpeesta hyödyntää joustavasti sitoutuneita neuvonantajia kansainvälisille markkinoille tähtäävän, aloittavan yrityksen strategiatyössä ilman hallitustyöhön liittyvää byrokratiaa ja vastuita. Toisekseen, olen seurannut vierestä lukuisten startup-yritysten advisory-toimintaa. Kolmanneksi, olen itse toiminut advisorina, mentorina, sparraajana ja neuvonantajana kymmenille aloitteleville yrityksille.

Advisory Board taipuu tiukkoihin tilanteisiin ja moniin yrityksiin

HAB-valmennus vahvisti käsitystäni Advisory Boardin soveltuvuudesta moneen: sen hyödyllisyydestä, ketteryydestä ja käyttökelpoisuudesta. Näen paljon potentiaalia erityisesti startup- ja kasvuyrityskentällä, mutta toivon myös rohkeita avauksia isompien yritysten puolelta. Samalla koen systemaattisen Advisory Board -toiminnan voivan olla haastavaa alkuvaiheen yrityksille, joissa toiminta vielä hakee muotoaan. Näissä Boardin toiminnan organisoimiseen ja jatkuvaan ylläpitoon, sen hyödyllisyydestä huolimatta, voi olla hankala sitoutua ja löytää aikaa ja energiaa.

Vaikka Advisory Boardin rooli toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen kanssatoimijana voi herättää kysymyksiä, näen, että ammattimaisella Advisory Board -mallilla sekä selkeillä, avoimesti kommunikoiduilla vastuilla, roolituksilla ja pelisäännöillä, on mahdollista luoda sopiva konsepti tuomaan merkittävää lisäarvoa yritykseen kuin yritykseen.

Kolme syytä, miksi toivon jokaisen yrityksen, pienen tai ison, aloittelevan tai vakiintuneen, harkitsevan ammattimaisen Advisory Boardin perustamista:

Täsmäosaamista

Advisory Board -toimintaa ei säännellä laissa, joten se on paljon vapaamuotoisempaa kuin esimerkiksi hallitustyö. Se on mukautettavissa yrityksen tarpeisiin parhaaksi katsotulla tavalla. Advisory Boardin avulla yritys voi saada ulkopuolista sparrausta ja osaamista esimerkiksi markkinoille menoon, kansainvälistymiseen tai tietyn (muun) spesifin, strategisen ongelman ratkaisuun. Parhaimmillaan Advisory Board tukee johtoa ja päätöksentekoa kriittisissä, ennalta määritellyissä strategisissa asioissa.

Ketterää kehittämistä

Yrityksen on itse mahdollista päättää hyvin vapaasti Boardin toiminnasta, sen kestosta ja jatkuvuudesta. Valmennuksessa esitellään kolme eri mallia ammattimaiseen Advisory Board -toimintaan: satelliitti, helikopteri ja kirittäjä. Nämä konseptit eroavat sen mukaan, kuinka pitkällä aikajänteellä toimitaan. Satelliitti on pysyvä, jonka jäsenet valitaan kerralla, kun helikopteri puolestaan uudistuu säännöllisesti. Kirittäjä on sen sijaan rullaava, tiiviillä frekvenssillä toimiva Advisory Boardin muoto.

Sitoutuneita sanansaattajia

Advisory Boardissa toimiminen ylläpitää ja kehittää jäsenten omaa osaamista ja avaa verkostoitumismahdollisuuksia. Jäsenet ovat lähtökohtaisesti hyvin kiinnostuneita yrityksestä ja sitoutuneita sen kehittämiseen. Advisory Boardissa toimiminen on yleensä julkista, jolloin jäsenten verkostot voivat muodostaa mielipiteensä yrityksestä myös sen advisoreiden kautta. Parhaimmassa tapauksessa Advisory Boardin jäsenet herättävät ja lisäävät asiakkaiden kiinnostusta ja luottamusta yritystä ja sen tuotteita ja palveluja kohtaan.

HAB-valmennuksen anti

Osallistuin lokakuussa 2022 kaksipäiväiseen HAB-etävalmennukseen Kauppakamarin yhteistyökumppanina tarkoituksena auttaa, arvioida ja kehittää valmennusta osaltani eteenpäin. Koen, että valmennus sekä sitä tukeva verkkokurssi tehtävineen antoivat hyvän käsityksen ammattimaisesta Advisory Board -toiminnasta, sen käynnistämisestä, vetämisestä ja advisorina toimimisesta. Kattava tietopaketti, lukuisat käytännönläheiset puheenvuorot sekä käytännön tekemistä hyödyttävät listat ja pohjat, auttavat hyvin alkuun. Tämän jälkeen se on kysymys toiminnan eteenpäin viemisestä, jatkuvuuden turvaamisesta (mikäli toiminta palvelee yritystä pitkällä aikavälillä), omien parhaiden käytäntöjen vaalimisesta ja jatkuvasta kehittämisestä.Aino-Mari Kiianmies
KTM, OTM, YTM, HHJ PJ

Aino-Mari Kiianmies auttaa sinua eteenpäin: voimaan, viestimään ja johtamaan paremmin. Hän tutkii tulevaisuuden tekemistä, kouluttaa kasvusta ja valmentaa viisaampiin valintoihin ja parempaan päätöksentekoon. Hänen puheensa käsittelevät seuraavia teemoja: tulevaisuustaidot, kasvu paremmaksi johtajaksi, itsensä johtaminen ja valmentaminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi, energian-, ajan- ja stressinhallinta.

Verkostoidu Aino-Marin kanssa LinkedInissä ja tutustu lisää hänen ajatuksiinsa sivuilla www.ainomari.com.

HAB – Hyväksytty Advisory Boardin jäsen

Kauppakamarin ja InHunt Boardsin kehittämä Hyväksytty Advisory Boardin jäsen (HAB) -valmennus pätevöittää osallistujat toimimaan tehokkaina Advisory Boardin jäseninä, käynnistämään Advisory Board -toiminnan yrityksessä tai kehittämään jo aloitettua toimintaa entistä tehokkaammaksi tuomalla siihen valmiita malleja ja työkaluja.

Valmennuksen aikana osallistuja saa kattavat tiedot Advisory Boardin jäsenen roolista ja vastuista sekä vinkkejä parhaista käytännöistä Advisory Boardin toimintaan.

Lue lisää ja ilmoittaudu seuraavaan HAB -valmennukseen!

Lue myös

Tavoitteena monimuotoinen ja yhdenvertainen työyhteisö – miten se tapahtuu? 

Kauppakamarilla toimii DEI-työryhmä, joka koostuu kahdesta johtoryhmän jäsenestä sekä neljästä työntekijästä. Työryhmää vedän minä, viestinnän...

Työnantaja, hae avainhenkilöllesi stipendiä Hyväksytty Advisory Board -koulutukseen 

Hyväksytty Advisory Board (HAB)-valmennus pätevöittää osallistujat Advisory Board -osaajiksi ja antaa organisaatiolle mahdollisuuden...

Lisäarvoa hallitustyöskentelyyn ulkopuolisista jäsenistä

On tavanomaista ja ymmärrettävääkin, että hallitukseen nimitetään pienyrityksen toiminnan alkuvaiheessa yrittäjän perheenjäseniä ja muita läheisiä...