Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamari.

Lisäarvoa hallitustyöskentelyyn ulkopuolisista jäsenistä

Osakeyhtiölaissa säädetään, että yhtiöllä on oltava hallitus, jonka jäsenet yleensä yhtiökokous valitsee. Hallituksen jäsenen kelpoisuudesta säädetään vain poissulkevasti: hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö, alaikäinen, rajoitetusti toimintakelpoinen eikä konkurssissa oleva. Yrityksen toiminnan kehittämiseksi hallituksen jäseniltä on syytä edellyttää muutakin, sillä hallituksen tehtävänä on viedä yritys kohti sille asetettuja tavoitteita.

On tavanomaista ja ymmärrettävääkin, että hallitukseen nimitetään pienyrityksen toiminnan alkuvaiheessa yrittäjän perheenjäseniä ja muita läheisiä luottohenkilöitä. Hallituksen pitää kuitenkin tuottaa yritykselle lisäarvoa. Yrittäjällä on usein vahva visio siitä, mihin suuntaan hän vie yritystoimintaansa. Perhepiirissä ja tuttujen kesken päätökset ajautuvat helposti vahvan yrittäjän linjaamille tutuille ja turvallisille urille.

Hallitus tuo uutta osaamista ja näkökulmia

Kun yrityksen toiminta jatkuu ja laajentuu, hallitukseen on hyvä hakea myös lähipiirin ulkopuolisia hallituksen jäseniä tuomaan uutta osaamista ja erilaisia näkökulmia. Tällaisia jäseniä kannattaa myös nimetä kerralla useampi kuin yksi, jotta kysymysten ja totutusta poikkeavien näkemysten esittäminen ja käsitteleminen sujuvat hallituksen kokouksissa mahdollisimman luontevasti.

Asiat joudutaan esittelemään ja perustelemaan kokousten osallistujille yksityiskohtaisemmin, kun hallituksessa on jäseniä, jotka eivät ole mukana yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Se tuo ryhtiä yrityksen toimintaan ja vähentää liian pikaisten ja harkitsemattomien päätösten riskiä. Käsiteltävien asioiden avaaminen hallitukselle auttaa yrittäjää/toimitusjohtajaa itseäänkin tarkastelemaan toimintaa ja toimintaympäristöä laajemmin ja ymmärtämään kokonaisuutta sekä uhkia ja mahdollisuuksia paremmin.

Advisory board voi olla ensimmäinen askel

Jos ulkopuolisten jäsenten nimeäminen hallitukseen tuntuu vielä liian suurelta harppaukselta, Advisory Boardin nimittäminen voi olla sopiva ensimmäinen askel. Advisory Boardin jäsenet ovat neuvonantajia, joilla ei ole henkilökohtaista juridista vastuuta, toisin kuin hallituksen jäsenillä. Heidän erityisosaamistaan voidaan käyttää lyhytaikaisesti jotain tiettyä haastetta ratkaistaessa tai pitkäaikaisesti, jotta yritykseen saadaan jonkin tärkeän toimialan, asiakasryhmän tai kohdemarkkinan asiantuntemusta.

Hallituksen tai Advisory Boardin jäseniä hankinta on hyvä aloittaa selvittämällä, millaista osaamista yritykseen sen tässä kehitysvaiheessa tarvittaisiin. Kun profiili on laadittu, sopivia Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)- tai Hyväksytty Advisory Boardin jäsen (HAB) -koulutuksen käyneitä osaajia löytyy esimerkiksi Hallituspartnerien jäsenvälityksestä ja Hyväksytty Advisory Boardin jäsen -rekisteristä.


Kirjoitus on julkaistu Keuken blogissa 14.3.

Lue myös

Listasimme kansainvälisen rekrytoinnin palveluja Helsingin seudulla – työnantaja, ota lista talteen!

Onnistu kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa -tapahtumassa esittelimme ratkaisuja rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin....

Ota ensiaskeleet kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden palkkaamisessa – osallistu työnantajille suunnattuun tapahtumaan 14.3. 

Helsingin seudun kauppakamari järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin,...

Nyt on aika nostaa naisia johtoryhmiin

Keskuskauppakamari julkaisee kolme kertaa vuodessa naisjohtajakatsauksen, jossa tarkastellaan naisten osuuksia pörssiyhtiöiden jäsenistä. Seurantaa on tehty vuodesta 2011...