Helsingin seudun kauppakamarin henkilöstö uusissa toimitiloissa

Tavoitteena monimuotoinen ja yhdenvertainen työyhteisö – miten se tapahtuu? 

Helsingin seudun kauppakamari uudisti strategiansa keväällä 2023. Uuteen strategiaan kirjattiin kauppakamarin tavoite olla sisäiseltä toimintakulttuuriltaan edistyksellinen. Mitä se tarkoittaa käytännössä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden osalta? Ja onko monimuotoisuuden edistäminen työyhteisössä vaikeaa? Viestinnän asiantuntijamme Sara Järvinen kertoo.

Kauppakamarilla toimii DEI-työryhmä, joka koostuu kahdesta johtoryhmän jäsenestä sekä neljästä työntekijästä. Työryhmää vedän minä, viestinnän asiantuntija Sara Järvinen. 

DEI tulee sanoista diversity, equity ja inclusion. Suomeksi nämä tarkoittavat monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta. Näiden rinnalla puhumme myös yhdenvertaisuudesta. Käytännössä DEI-työmme tähtää siihen, että jokainen työyhteisön jäsen kokee itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi juuri sellaisena kuin on eikä ketään syrjitä etnisyytensä, ikänsä, seksuaalisen suuntautumisensa, sukupuolensa, taustansa, uskontonsa tai minkään muun perusteella.

Mikä on DEI-työryhmä ja mitä se tekee? 

DEI-työryhmä on Helsingin seudun kauppakamarin perustama sisäinen työryhmä, jonka tarkoitus on kouluttaa henkilöstöä DEI-teemoista sekä huolehtia, että strategiaan kirjatut tavoitteet monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä toteutuvat. Työryhmä perustettiin keväällä 2023. Pian perustamisen jälkeen toteutimme yhteisprojektin Inklusiivin kanssa, jossa tuotimme organisaation käyttöön monimuotoisuudesta kertovia opetusvideoita. Syksyllä 2023 järjestimme esihenkilöille työpajan, joissa pohdittiin monimuotoisuuden teemoja videoiden oppien pohjalta. 

DEI-työryhmä loi myös vuosittaisiin henkilöstökyselyihimme oman DEI-osion, jolla mittaamme henkilöstön kokemusta yhdenvertaisuudesta. Kysymykset tällä hetkellä ovat: 

  • Tiimissämme kunnioitamme toisiamme ja luotamme toisiimme
  • Koen, että pystyn työyhteisössä olemaan ”aito itseni”
  • Tunnen oloni turvalliseksi ja pystyn jakamaan näkemyksiäni ja mielipiteitäni töissä
  • Tunnen olevani arvostettu työssäni

Viimeisimmän kyselyn mukaan tämän osion tulos oli 4,4/5 eli varsin hyvä, mutta työtä ei ole tarkoitus jättää tähän.

Miksi Kauppakamarilla on tavoitteena olla monimuotoinen työyhteisö? 

Syy on hyvin yksinkertainen: monimuotoiset tiimit tekevät tutkitusti parempaa tulosta. Mitä monimuotoisempi tiimi on, sitä paremmin pystymme palvelemaan erilaisia asiakkaita ja ottamaan huomioon erilaisia tarpeita. 

Samaan aikaan on tärkeää muistaa, että Suomi harmaantuu kovaa vauhtia ja tarvitsemme lisää osaajia työmarkkinoillemme. Emme voi tulevaisuudessa olettaa, että jokainen työyhteisön jäsen puhuu suomea äidinkielenään. Kun toimintaympäristö muuttuu, on tärkeää ratsastaa muutoksen aallonharjalla eikä jäädä laakereille lepäilemään ja odottaa, että tilanne muuttuisi toiseen suuntaan. 

Kauppakamarille palkattiin viime vuonna kansainvälinen osaaja. Ennen osaajan palkkaamista teimme kielikartoituksen, jossa selvitimme, mikä on työyhteisön kielitaso, jotta yhteistyö englanniksi sujuisi mahdollisimman hyvin. Juuri nyt työstämme yhdessä Kielibuustin kanssa projektia, jossa tavoitteenamme on kouluttaa esihenkilöitä kaksikielisestä työyhteisöstä, luoda sisäiset kielenkäyttäjäprofiilit ja käytännöt sekä vahvistaa henkilöstön kykyä palvella asiakkaita ja tarjota palveluita niin suomeksi kuin englanniksi.  

Lue myös: Mitä on kielletty syrjintä työhönotossa? | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Haluaisitko ymmärtää ja oppia lisää monimuotoisuudesta? KoulutusOnline tarjoaa helppoja ja nopeita koulutusvideoita eri teemoista. Tutustu KoulutusOnlinen Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen organisaatioissa -koulutukseen tästä linkistä.

Lue myös

VTT tekee onnistuneita rekrytointeja Suomessa asuvista ulkomaalaisista 

VTT hyödyntää rekrytoinneissaan Suomessa jo asuvia kansainvälisiä asiantuntijoita ja tutkinto-opiskelijoita. 

Mitä on kielletty syrjintä työhönotossa?

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen...

Helsingin yliopisto avaa ulkomaalaisille opiskelijoille ovia työelämään

Helsingin yliopiston harjoitteluohjelma helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden pääsyä suomalaiseen työelämään. Myös yrityksiin he voivat tuoda uutta näkemystä ja tuoreita ajatuksia.