Asiantuntija Panu Vesterinen Helsingin seudun kauppakamarista kannustaa yrityksiä valppauteen.

Uusi tietomurto-opas organisaatioille julkaistu

Yritykset, yhteisöt ja muut organisaatiot saavat oppaasta tietoa, kuinka toimia, jos epäilevät organisaationsa joutuneen tietomurron uhriksi tai jos organisaation hallussa olevia, salassa pidettäviä tietoja on vuotanut julkisuuteen.

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut Suomi.fi-verkkopalveluun sähköisen oppaan tietomurron tai tietovuodon kohteeksi joutuneelle organisaatiolle. Nyt julkaistu opas neuvoo, miten organisaation tulee toimia akuutin tilanteen hetkellä, kuinka se voi estää tilanteesta aiheutuvia lisävahinkoja ja mistä saa apua tapahtuneen selvittämiseen.

Lisäksi oppaasta saa hyödyllisiä neuvoja siihen, mitä kannattaa tehdä kriisin jälkeen, jotta vastaavaa ei pääsisi tapahtumaan uudelleen.

– Tällaista tietopakettia on odotettu ja toivonkin sen leviävän mahdollisimman laajan ihmisjoukon tietoisuuteen, sanoo asiantuntija Panu Vesterinen.

– Jokainen meistä omistaa omat henkilötietonsa ja ne ovat vain lainassa eri toimijoilla. Siksikin on tärkeää, että henkilötietoja käsittelevät tahot tehostavat hallussaan ”lainassa” olevien tietojen suojaamista, hän jatkaa.

Vesterisen mukaan tietoon kohdistuva uhka voi realisoitua minä hetkenä hyvänsä ja uhka voi kohdistua minne tahansa. – Siksi kukaan ei voi olla varma siitä, ettei tämä asia kosketa häntä, Vesterinen korostaa.

Opas on jatkoa keväällä 2021 julkaistulle oppaalle, jossa ohjeistetaan, mitä yksityishenkilön tulee tehdä, jos epäilee henkilötietojensa joutuneen vääriin käsiin. Oppaat on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu Suomi.fi-verkkopalvelun oppaisiin:
Organisaatioltani on viety tai vuotanut tietoja – opas organisaatioille
Henkilötietojani on viety tai vuotanut – opas kansalaisille


Organisaatioille suunnatun oppaan tekemisessä ovat olleet mukana Elinkeinoelämän keskusliitto, Helsingin seudun kauppakamari, suomalaisten kyberasiantuntijoiden vapaaehtoisorganisaatio KyberVPK, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen yrittäjät, Tietosuojavaltuutetun toimisto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.


Pidämme tärkeänä synnyttää ja ylläpitää keskustelua kyber- ja verkkoturvallisuudesta yritysten tietoisuuden parantamiseksi.
Julkaisemme tutkimuksia ja selvityksiä ajankohtaisista aiheista ja mm. yritysturvallisuuteen liittyen.

Lue myös

Haaga-Helia julkaisi Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -yritysoppaan

Tutkimusten mukaan isot yritykset hyötyvät tekoälyteknologioista eniten, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset kokevat tekoälyn...

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...

Lausunto: Luonnos kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi. Kauppakamari esittää lausuntonaan...