Artikkelikuva

Yritys – anna palautetta Väylävirastolle liikenteen korjaus- ja parannuskohteista

Väylävirasto ja ELY-keskukset keräävät perusväylänpidon rahoituksen tulevaa kohdentamista ja 12-vuotista liikennesuunnitelmaa varten tietoa yrityksiltä merkittävistä korjaus- ja parannuskohteista.

Vastaavalla kyselyllä tunnistettiin viime hallituskauden aikana lukuisia korjauskohteita, joita korjattiin liikenteen korjausvelkaohjelmalla. Kauppakamarit ovat sopineet Väyläviraston kanssa, että korjauskohteiden tunnistamisessa menetellään nyt samalla tavalla.

Kommenttipyynnöt on jaeltu kolmeen luokkaan: tieverkot, rataverkot ja vesiväylät. Viestin alla Väyläviraston saate ja linkki kyselyyn.

Kauppakamari on vaalitavoitteissaan nostanut esiin isojen väylähankkeiden lisäksi muun muassa seuraavia kohteita:

  • Espoon kaupunkirata Leppävaara-Kauklahti, Pasila-Riihimäki 2. vaihe, Kehä III:n kehittäminen, Kehä I Maarinsolmu ja Hagalundin tunneli, Kehä IV ja raskaan liikenteen taukopaikat sekä erilaiset liityntäpysäköintiratkaisut.

Näistä tarkemmin Helsingin seudun elinkeinoelämälle tärkeät hallitusohjelmatavoitteet  (sivut 7–10), mikäli haluatte niitä hyödyntää omissa palautteissanne.

 

Väyläviraston kysely – Väyläverkon merkittävimpien ongelmakohtien kartoitus

Väylänpidon tavoitteena on mahdollistaa Suomen hyvinvointi, kilpailukyky ja kestävä kasvu.

Väylä ja ELY-keskukset keräävät elinkeinoelämältä tietoa väyläverkon merkittävimmistä korjaus- ja parannuskohteista karttakyselyllä. Kyselyllä halutaan tunnistaa merkittävimmät puutteet väyläverkossa elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kestävän kasvun sekä työmatkaliikenteen näkökulmasta.

Pyydämme vastauksianne pe 24.5.2019 mennessä.

Kyselyt: suomeksi ja ruotsiksi

Muutama huomio kyselystä:

  • Kyselyssä pyydetään merkitsemään kohde kartalle. Huomatkaa, että kohteen merkitsemiseksi karttaa pitää suurentaa riittävän lähelle kohdetta.
  • Kyselyssä kysytään puutteen vaikutuksia kahdella kysymyksellä: ensimmäisen kysymyksen tieto julkaistaan yhteenvetokartassa, jälkimmäisen kysymyksen vastaukset jäävät Väylän ja ELY-keskusten tietoon.

Palautteet julkaistaan kartalla www.vayla.fi -sivustolla kesäkuussa. Lähetämme kaikille vastanneille tiedon sivusta, josta kohteet löytyvät, kun ne on julkaistu. Tietoja hyödynnetään muun muassa perusväylänpidon rahoituksen kohdentamisessa.

Kiitos yhteistyöstänne!

Lisätietoja:
Anu Kruth, yksikönpäällikkö, asiakkuus, Väylä
anu.kruth@vayla.fi tai puh. 029 534 3912

Lue myös

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.

Yritysneuvojat megakonnektoreina tekoälykeskustelussa pk-yritysten kanssa

Tekoälyn käyttöönotto pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vaatii keskustelua liiketoimintatarpeista sekä siitä, miten niitä voisi ratkaista...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.