Yritys – anna palautetta Väylävirastolle liikenteen korjaus- ja parannuskohteista

Väylävirasto ja ELY-keskukset keräävät perusväylänpidon rahoituksen tulevaa kohdentamista ja 12-vuotista liikennesuunnitelmaa varten tietoa yrityksiltä merkittävistä korjaus- ja parannuskohteista.

Vastaavalla kyselyllä tunnistettiin viime hallituskauden aikana lukuisia korjauskohteita, joita korjattiin liikenteen korjausvelkaohjelmalla. Kauppakamarit ovat sopineet Väyläviraston kanssa, että korjauskohteiden tunnistamisessa menetellään nyt samalla tavalla.

Kommenttipyynnöt on jaeltu kolmeen luokkaan: tieverkot, rataverkot ja vesiväylät. Viestin alla Väyläviraston saate ja linkki kyselyyn.

Kauppakamari on vaalitavoitteissaan nostanut esiin isojen väylähankkeiden lisäksi muun muassa seuraavia kohteita:

  • Espoon kaupunkirata Leppävaara-Kauklahti, Pasila-Riihimäki 2. vaihe, Kehä III:n kehittäminen, Kehä I Maarinsolmu ja Hagalundin tunneli, Kehä IV ja raskaan liikenteen taukopaikat sekä erilaiset liityntäpysäköintiratkaisut.

Näistä tarkemmin Helsingin seudun elinkeinoelämälle tärkeät hallitusohjelmatavoitteet  (sivut 7–10), mikäli haluatte niitä hyödyntää omissa palautteissanne.

 

Väyläviraston kysely – Väyläverkon merkittävimpien ongelmakohtien kartoitus

Väylänpidon tavoitteena on mahdollistaa Suomen hyvinvointi, kilpailukyky ja kestävä kasvu.

Väylä ja ELY-keskukset keräävät elinkeinoelämältä tietoa väyläverkon merkittävimmistä korjaus- ja parannuskohteista karttakyselyllä. Kyselyllä halutaan tunnistaa merkittävimmät puutteet väyläverkossa elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kestävän kasvun sekä työmatkaliikenteen näkökulmasta.

Pyydämme vastauksianne pe 24.5.2019 mennessä.

Kyselyt: suomeksi ja ruotsiksi

Muutama huomio kyselystä:

  • Kyselyssä pyydetään merkitsemään kohde kartalle. Huomatkaa, että kohteen merkitsemiseksi karttaa pitää suurentaa riittävän lähelle kohdetta.
  • Kyselyssä kysytään puutteen vaikutuksia kahdella kysymyksellä: ensimmäisen kysymyksen tieto julkaistaan yhteenvetokartassa, jälkimmäisen kysymyksen vastaukset jäävät Väylän ja ELY-keskusten tietoon.

Palautteet julkaistaan kartalla www.vayla.fi -sivustolla kesäkuussa. Lähetämme kaikille vastanneille tiedon sivusta, josta kohteet löytyvät, kun ne on julkaistu. Tietoja hyödynnetään muun muassa perusväylänpidon rahoituksen kohdentamisessa.

Kiitos yhteistyöstänne!

Lisätietoja:
Anu Kruth, yksikönpäällikkö, asiakkuus, Väylä
anu.kruth@vayla.fi tai puh. 029 534 3912

Lue myös:

Toimiva liikennejärjestelmä on kuin verisuonisto

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä kulkevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä on rakennettu kohta viisi kuukautta. 25 kilometrin mittainen pikaraitiolinja korvaa valmistuessaan Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöidyn...

Edellinen artikkeli Uuden hallituksen linjaukset askarruttivat kevätkokousväkeä Seuraava artikkeli Uusi tavaramerkkilaki ja toiminimilain uudistus