Artikkelikuva

Chamber Talent Boost tukee kansainvälistymisessä

Pula osaavasta työvoimasta on suurin Helsingin seudun yritysten kasvua hidastava tekijä.

Keväällä tehdyssä Helsingin seudun kauppakamarin jäsenkyselyssä peräti 86 % vastaajista ilmoitti jonkinasteisesta osaavan työvoiman saatavuusongelmasta. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista arvioi, että osaavan työvoiman saatavuus vaikeuttaa yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehitystä.

Työperäisen maahanmuuton ja kansainvälisten osaajien merkitys osana yritysten kohtaaman osaajapulan ratkaisua on entistä merkittävämpi. Työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi on parannettava työntekijöiden asettautumispalveluja, lupamenettelyjen sujuvuutta ja yritysten palveluita.

International House Helsinki on rakentanut palvelumallin, jota kehittämällä päästään paljon eteenpäin.

Myös yritykset voivat tehdä paljon kehittääkseen omia kansainvälisiä rekrytointivalmiuksiaan.

Helsingin seudun kauppakamari on käynnistänyt Chamber Talent Boost -projektin tukemaan yrityksiä kansainvälisen osaamisen käytössä.

Kauppakamarin kumppaneina ovat Tekniikan Akateemisten Liitto, Uudenmaan liitto ja Business Finland. Projekti on osa pääkaupunkiseudun Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanketta.

Kauppakamarin projekti keskittyy erityisesti yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseen, yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteyksien vahvistamiseen sekä työnantajaneuvonnan tuottamiseen ja kehittämiseen.

Mentoroinnin ja erilaisten matching-toimenpiteiden avulla vahvistetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

Tavoitteena on luoda Helsingin seudulle työnantajia ja kansainvälisiä osaajia yhdistävä yritys- ja työelämäpalvelujen kokonaisuus, joka edistää yritysten kansainvälistymistä, osaajien työllistymistä sekä luo laajempia ja vahvempia verkostoja korkeakoulujen, kaupunkien, kansainvälisten osaajien ja elinkeinoelämän välille.

Neuvonnan ja palveluohjauksen lisäksi projekti tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kartoittaa oman organisaationsa valmiuksia monikulttuuriseen työyhteisöön.

Ensi keväänä järjestetään Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanja, jonka avulla yritykset voivat testauttaa oman organisaatiokulttuurinsa avoimuuden ja valmiuden rekrytoida ulkomaista työvoimaa. Kampanjassa tuodaan esiin onnistuneita yritys-caseja ja palkitaan monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä menestyneitä työnantajia.

Samalla parannetaan kansainvälisten osaajien kiinnittymistä työmarkkinoille. Erityisenä kohderyhmänä ovat Suomessa jo olevat 20 000 tutkinto-opiskelijaa. Suomalaisista korkeakouluista valmistuu vuosittain 2000 – 3000 kansainvälistä opiskelijaa, joiden osaamista ja markkinatuntemusta pitäisi osata nykyistä paremmin käyttää yrityksissä hyödyksi. Nykyisellään kolmasosa valmistuneista jättää Suomen viiden vuoden kuluessa valmistumisestaan. Tässä hukataan sekä yritystoiminnassa tarpeellisia resursseja että koulutukseen käytettyjä suomalaisia verovaroja.


Lue myös:

Yritysten tarpeiden ennakointi vaatii parannusta

Yritysten tarpeiden ennakointi vaatii parannusta

Lue myös

Listasimme kansainvälisen rekrytoinnin palveluja Helsingin seudulla – työnantaja, ota lista talteen!

Onnistu kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa -tapahtumassa esittelimme ratkaisuja rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin....

Kansainvälinen osaaja opettaa koko organisaatiota

Suomi ikääntyy ja eläköityy kuluvalla vuosikymmenellä vauhdikkaasti. Väestöennusteiden mukaan nykyisestä työvoimareservistä jättäytyy vuoteen 2030 mennessä pelkästään Uudellamaalla...

Talentgate ja kauppakamari kouluttavat uusia osaajia rekrytoivan koulutusohjelman kautta

Talentgate ja Helsingin seudun kauppakamari käynnistivät näitä haasteita ratkomaan rekrytoivan Digitalisaatio kansainvälistymisessä F.E.C. -koulutusohjelman, jonka...