Artikkelikuva

Ennakointikamarifoorumi vaikuttamisen ytimessä

Ennakointikamarifoorumissa tarkasteltiin vaikuttavuuden yhteiskunnallista hyötyä konkreettisten muutosten kautta, ei perinteisestä teoreettisesta viitekehyksestä tai strategiasta käsin.

Ennakointikamarifoorumilaisia alusti työskentelyyn “vaikuttavuuslähtöinen kehittäminen viitekehyksenä” Johanna Heliskoski Leadcons Oy:stä. Tavoitteenamme on parantaa yritysten ja oppilaitosten sekä viranomaisten välistä yhteistyötä vaikuttavuuskehittämisen keinoin.

Vaikutusketju, ei tuotos-panos-ajattelu

Ennakointikamarifoorumi vaikuttamisen ytimessä

On myös hienoa, että yritykset haluavat olla mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia ongelmia. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikuttavuus on eri asia kuin vastuullisuus, joka sekin on tärkeä asia, sanoo Jonna Heliskoski, Leadcons Oy.

Vaikutusketju-ajattelussa yksittäiset muutokset eivät riitä, vaan muutoksen tekemiseen tarvitaan mukaan vaikutuksen piirissä olevat sidosryhmät eli koko ekosysteemi. Vaikuttavuustavoite tulee olla kaikilla myös yhteinen ja yhteisesti ymmärretty.

– Ilmiölähtöisessä lähestymistavassa tavoitteellinen vaikuttavuus nähdään investointina, ei kustannuksena, tähdentää Heliskoski. Vaikuttavuuden kädenjälki, joka on systeeminen ja eteenpäin katsova, vaatii myös vaikuttavuuden johtamista sekä vaikuttavuuden muutoksen mittaamista.

Yhdessä olemme enemmän

Foorumi on kokoontunut ensimmäisen kerran syksyllä 2018. Nyt hyödynsimme edellisen kerran tuotoksiamme, joista nousi painopisteiksi tiedon kulku ja johtaminen, viestiminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Keskityimme erityisesti

  • muutoksessa mukana oleviin sidosryhmiin
    (muutoksen kohderyhmät, rahoittajat ja päättäjät roolituksineen)
  • muutoksen mahdollistaviin käytännön tekoihin, tavoitteisiin ja resursseihin sekä
  • tekojen välisiin suhteisiin
    (miten teot liittyvät toinen toisiinsa ja johtavat haluttuun muutokseen)

Learning cafe – metodin keinoin ryhmät muodostivat konsensuksia ajatuksistaan ensin omassa ryhmässään ja sen jälkeen täydensivät toinen toistensa ryhmätöitä uusilla ideoilla.

Mitä kaikesta jäi käteen?

  • nyt on päästy vauhtiin, mutta jatkossa kaivataan ”tulevaisuusfoorumia”, joka kattaa pääkaupunkiseudun oppilaitostoimijat ja sidosryhmät ja joka kokoontuu säännöllisesti ja
  • eri toimijoiden välinen suppeampikin keskustelu yhteisistä tavoitteista ja vaikuttamisesta vie jo asioita eteenpäin, mutta seuraava steppi voisi olla jo yhteiskehittämisen toteuttamisen taso.

Ennakointikamarin tehtäväksi jäi pohtia yhteisen foorumin toteuttamismahdollisuuksia. Mitä uutta tulevaisuusfoorumi toisi jo olemassa oleviin järjestelmiin ja miten se toteutettaisiin.

Työskentelyssä olisi hyvä hyödyntää Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin tuloksia käytännön tasolle vietynä. Osaamisen ennakointifoorumi

Sopimatta jäi, miten kukin osallistujataho vie asioita jo nyt eteenpäin omassa organisaatiossaan. Asia on kuitenkin meidän kaikkien yhteinen. Paljon riippuu siihen, mihin haluamme sitoutua ja mihin uuteen heittäytyä.

Ennakointikamarifoorumi

Ennakointikamarifoorumiin kokoontui 17 kutsuttua yritysten, oppilaitosten, liittojen ja Ely–keskuksen sekä opetushallituksen edustajaa.

 

Lue myös

Tappamista tehokkaampaa – miten mieleesi vaikutetaan

Ukrainan sota on jälleen kerran tuonut esille informaatiovaikuttamisen keskeisyyden sodankäynnin osana. Taitava sanan miekka uppoaa syvälle mieleemme,...

Informaatiosotaa käydään keskeytymättä joka päivä 

Informaatiosota on filosofian tohtori, eversti (evp) ja opettaja Martti J. Karin mukaan ihmisyhteisöjen kamppailua, joka vaikuttaa vastapuolen...

Osaatko vaikuttaa myönteisesti muihin ihmisiin?

Moni meistä pohtii, kuinka vaikuttaa ja saada ihmiset toimimaan sovitulla tavalla.