Artikkelikuva

Chambercast: Vihamielisen valtion vaikuttaminen – kohteena elinkeinoelämä, päätöksentekijät ja virkamiehet

Viimeisen vuosikymmenen aikana julkinen keskustelu on painottunut kyber- ja informaatiovaikuttamiseen ja samalla yksilöihin kohdistuva vaikuttaminen ja sen mekanismi on jäänyt taka-alalle. Panu Vesterinen ja Samuli Järvinen sukeltavat aiheeseen kaksiosaisessa jaksossa esimerkkitapausten kautta.

Vaikuttamista voi käyttää vihamielisen valtion operaattori pahassa ja yritysjohtaja hyvässä, mutta molemmat voivat tehdä sitä tavoitteellisesti ja tarkoituksellisesti.

Ensimmäisessä jaksossa Panu ja Samuli käyvät läpi Britannian Christine Lee -tapausta, jossa Britannian MI5 antoi Christinestä varoituksen parlamentille. Hänen toimintansa ei kuitenkaan ole ollut rikollista, joten millainen tarina on kyseessä ja miksi viranomaiset toimivat niin kuin toimivat? Miten Samuli näkee Christinen lapsuuden vaikuttaneen hänen persoonaansa ja hänen myöhempään toimintaansa? Jaksossa sivutaan myös toista, venäläisten toteuttamaa operaatiota Italiassa.

Toisessa jaksossa keskustelemme siitä, miten helppoa vastaavanlaisen toiminnan tapahtuminen Suomessa olisi tai on jo ollut. Länsimaiset valtiot ovat olleet jo pitkään henkilöihin kohdistuvan vaikuttamisen kohteina eikä Suomi ei ole poikkeus. Jo kylmän sodan aikana Suomessa oli tahoja, jotka vaikuttivat vieraan vallan hyväksi. Miten tällaiseen vakoilua lähellä olevaan toimintaan voisi varautua?

Haastateltavana tässä kaksiosaisessa podcastissa noin 20 vuoden kokemuksen omaava, Nuuh Oy:n toimitusjohtaja Samuli Järvinen, joka on työskennellyt kognitiivisen vaikuttamisen parissa ja myös tutkinut aihetta. Hän opastaa ihmisiä siinä, miten tunnistaa ja suojautua vaikuttamiselta ja pyrkii koulutuksen kautta nostamaan ymmärrystä sosiaalisten tilanteiden vaikuttavuudesta ylipäätään.

Webinaaritallenne: Vakoilua, vaikuttamista ja vaara 13.12.2023

Haluatko tietää aiheesta lisää? Katso joulukuussa 2023 järjestetyn tapahtuman tallenne, jossa käsitellään samaa aihepiiriä.

Miten ihmiseen voidaan vaikuttaa ja saada ihminen toimimaan halutulla tavalla? Entä mitä on fyysinen vaikuttaminen ja miksi siitä on tärkeä puhua? Tässä webinaarissa Samuli Järvinen, ainoa Suomessa yksilöön kohdistuvaan vaikuttamiseen väitöskirja- ja käytännön tasolla perehtynyt asiantuntija, tarjoaa ajankohtaisen katsauksen vakoilun ja vaikuttamisen nykytilanteeseen.

Katso tilaisuuden tallenne tästä

Lue myös

400 luottamushenkilöä antaa aikaansa elinkeinoelämän yhteiseksi hyväksi ja Helsingin seudun menestyksen edistämiseksi  

Helsingin seudun kauppakamarissa sisällöt kumpuavat suoraan elinkeinoelämän parhailta asiantuntijoilta, jäsenyritysten edustajilta,...

Chambercast: Miten yritys voi käyttää vaikuttamista kannattavaan liiketoimintaan?

Vaikuttamista voi käyttää vihamielisen valtion operaattori pahassa ja yritysjohtaja hyvässä, mutta molemmat voivat tehdä sitä...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.