Artikkelikuva

Kristallipallossa näkyy mahdollisuuksia ja mustia joutsenia

Kauppakamarin seuraavat sata vuotta tuovat takuulla vähintään yhtä suuria mullistuksia ja muutoksia kuin toiminnan ensimmäiset sata vuotta.

Tämä tuo haasteita vaikuttamistyölle, jonka tulevaisuuden teemoja ja linjauksia on kevään mittaan mietitty kauppakamarin luottamushenkilöiden kanssa.

Skenaariot vaihtelevat sulkeutumisesta polarisoituneen yksilökeskeisyyden ja tech-imperialismin kautta kasvuoptimismiin. Skenaarioita ei asetettu todennäköisyys- tai preferenssijärjestykseen – toteutuvat tapahtumakulut ovatkin usein yhdistelmiä eri skenaarioista.

Keväällä järjestetyissä työpajoissa keskityttiin löytämään toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen olipa toteutuva skenaario mikä hyvänsä. Ilmastonmuutos, kaupungistuminen, ikääntyminen ja monikulttuurisuus ovat jo selviöitä; ne otettiin huomioon, läpileikkaavina, ”varmoina” trendinä.

Epävarmuustekijöitä löydettiin huomattavasti enemmän. Niistä voi löytyä niin sanottuja mustia joutsenia, jotka muuttavat nopeasti yritysten toimintaympäristöä.

Kaikille skenaarioille löytyi seitsemän yhteistä nimittäjää: teknologian ja datan hyödyntäminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, nopeus ja joustavuus, turvallisuus ja eriarvoistuminen, työ, osaaminen ja koulutus sekä liikkuminen ja logistiikka.

Kansainvälinen talentti täytyy saada Suomeen

Työpajoissa luottamushenkilöt pääsivät myös äänestämään ja arvioimaan, miten skenaariot vaikuttavat edustamansa yrityksen liiketoimintaan. Kolme neljännestä arveli, että pystyisi hyödyntämään avoimia julkisia tietokantoja omassa liiketoiminnassaan erittäin tai melko paljon. Kun data on valuuttaa, tarvitaan myös pelisäännöt datan hyödyntämiselle.

Äänestyksissä enemmistö vastaajista arveli, että osaavista työtekijöistä on seuraavan vuosikymmenen aikana jonkin verran pulaa. Enemmistö vastaajista arveli myös, että yli 60 prosenttia yrityksen työntekijöistä on pääsääntöisesti työskenneltävä paikan päällä yrityksessä.

Vastaavasti neljä viidestä vastaajasta arvioi liikenteen lisääntyvän paljon tai hieman seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Helsingin seudulle kokeilukulttuuria

Helsingin seudulle toivottiin kokeilukulttuuria – alue voisi olla pilottialue koko maalle. Seudun houkuttelevuuden lisääminen edellyttää rohkeita kasvutavoitteita, asenneilmaston muuttamista kansainvälisille tulokkaille myönteiseksi sekä englanninkielisiä kouluttautumismahdollisuuksia.

Monet seudun hyvistä asioista – turvallisuus, koulutettu työvoima, hyvät koulut – ovat hygieniatekijöitä. Vielä pitäisi löytää varsinaiset koukut, joilla kansainvälinen talentti saadaan tulemaan Suomeen.

Työpajojen lähtökohtana olivat Uudenmaan liiton yhdessä Capful Oy:n kanssa laatimat Uudenmaan ulkoista toimintaympäristöä kuvaavat skenaariot vuoteen 2050. Tulevaisuuskuvasta muodostuu kauppa­kamarin vaikuttamistyön perusta.

Kauppakamari

Varmat trendit

 • ilmastonmuutos
 • kaupungistuminen
 • ikääntyminen
 • monikulttuurisuus

Epävarmuustekijöitä

 • luonnonvarojen riittävyys ja kestävä käyttö
 • alueellinen turvallisuus
 • alue- ja yhdyskuntarakenne
 • saavutettavuus
 • liikkuminen ja logistiikka
 • Suomen kansantalous
 • julkishyödykkeiden rahoitus
 • globaalit väistöliikkeet
 • globaali yhteiskunnallinen kehitys
 • yhteiskuntarakenne ja varallisuuden jakautuminen
 • EU:n kehitys, työn luonteen muutos ja osaaminen
 • älykkäät järjestelmät ja koneet

Lue myös

Näin Lingsoftilla opeteltiin valmentavaa työotetta 

Lingsoftilla satsataan henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja urakehityksen, joten henkilökuntaa koulutetaan aina tarpeen mukaan. Syksyllä 2023 Lingsoftilla huomattiin...

Kauppakamarilehdessä visioidaan tulevaisuutta

Kriisit kaventavat tulevaisuuteen katsomisen taitoa. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat myös pakottaneet keskittymään nykyhetkeen ja akuutteihin uhkatilanteisiin....

Afrikka – toimintaympäristö ja markkinamahdollisuudet

Kuten strategiassakin todetaan, markkina ei ole helppo, mutta se tarjoaa suuria mahdollisuuksia. Kohtaamalla haasteet yhteistyössä yritysten, julkishallinnon,...