Artikkelikuva

Kuka tuottaa sosiaalipalvelut Uudellamaalla?

Sosiaalihuollon palvelutuotanto on merkittävä osa Suomen kansantaloutta. Vuonna 2017 tuotettujen sosiaalipalvelujen arvo oli 12,1 miljardia euroa ja työllisyys 210 200 henkilöä.

Tutkija Pekka Lith selvitti Helsingin seudun kauppakamarin toimeksiannosta sosiaalipalvelujen tuottamista Uudellamaalla.

– Yksityisen toiminnan merkitys sosiaalipalveluissa on lisääntynyt koko 2000-luvun. Erityisesti yritystoiminnan volyymi on kasvanut 2000-luvulla lähes kuusinkertaiseksi, sanoo johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarista. Katso yhteenveto »

Sosiaalipalvelut jaetaan asumisen sisältäviin palveluihin, kuten perhehoito, hoitolaitokset ja palveluasuminen, sekä avohuollon palveluihin, kuten lasten päivähoito, erityisryhmien työtoiminta sekä kotihoidon palvelut.

Sosiaalipalveluista kuntayhteisöt tuottivat 63 % ja yksityinen sektori (yritykset ja järjestöt) 37 %.

Tutkija Pekka Lithin kesäkuussa 2019 valmistuneen selvityksen mukaan Uudellamaalla tuotettiin sosiaalipalveluja vuosittain lähes 2,4 miljardin euron arvosta. Tästä summasta kuntien palvelutuotanto oli 1,231 miljardia euroa (52 %), järjestömuotoinen toiminta 0,593 miljardia euroa (25 %) ja yrityspohjainen palvelutuotanto 0,558 miljardia euroa (23 %). Ikääntyneiden palveluasumisessa ja päihdehuollossa yksityinen toiminta oli suurempaa kuin kunnallinen toiminta.

Järjestöillä ja yrityksillä oli Uudellamaalla vuonna 2017 1358 toimipaikkaa, joissa palveluja tuotettiin ja ne työllistivät 16 400 henkilöä. Palveluja tuottavat yritykset ovat kooltaan melko pieniä. Avohuollon palveluja tuottavista yrityksistä 80 % työllisti enintään 5 henkilöä ja kotipalveluissa tämän koko luokan yrityksiä oli noin 90 %. Myöskään asumisen tarjoavat toimipaikat eivät ole suuria; vain noin puolessa niistä työskenteli yli 20 työntekijää.

– Paljon puhuttu 0,7 hoitajan mitoitus asiakasta kohti voi olla ongelmallinen järjestää näin pienissä yksiköissä, jos asia kirjataan lakiin. Seurauksena voi olla alan rakennemuutoksen kiihtyminen kohti suurempia yksiköitä, ennakoi Silen.

– Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan maakunnat tuottaisivat sosiaalipalvelut pääosin julkisina palveluina ja yksityinen ja kolmas sektori toimisivat vain täydentävinä tuottajina, ei voi millään vastata käytännön todellisuutta Uudellamaalla, kommentoi Silen.

Yksityiset sosiaalipalvelut vastaavat kuntien kysyntään

Lue blogikirjoitus Aino Närkki, johtava elinkeinoasiaintuntija

 

Uuttamaata ei saa jakaa tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

 

https://kauppakamarilehti.fi/index.php/ajankohtaista/uuttamaata-ei-saa-jakaa-tulevassa-sosiaali-ja-terveydenhuollon-uudistuksessa/

Lue myös

Syksyllä käynnistyvällä opiskelijakilpailulla haetaan uusia ideoita ydinkeskustan tulevaisuuteen

Helsingin ydinkeskustasta ja sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua. Keskustaa haastetaan monin...

Kehysriihessä linjattu saatavuusharkintapilotti käynnistettävä Uudellamaalla

– Helsingin seudun kauppakamari pitää erittäin tärkeänä sitä, että hallituksen puoliväliriihessä päätetyn saatavuusharkinnan lieventämispilotin yhdeksi...

Ennakointikamarin tilannekatsaus tarkastelee Uudenmaan työllisyyttä ja osaamistarpeita

Koronapandemia on iskenyt kovaa Uudellemaalle ja vaikutukset työllisyyteen ovat täällä selvästi muuta maata suurempia. Työvoiman...