fiiliskuva

Kauppakamarikysely: Yritykset ennakoivat kasvua henkilöstömääriin

Helsingin seudun yrityksistä yli 30 prosenttia arvioi, että niiden henkilöstömäärä kasvaa vuonna 2022 viime vuoteen verrattuna. Kauppakamarien talouskyselyssä yritykset ennustavat investointien määrän supistuvan Ukrainan sotatilanteen vuoksi. Kuitenkin vain 15 prosenttia yrityksistä katsoo, että tilauskannat tulevat pienentymään seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Epävarma kansainvälinen turvallisuustilanne tuntuu Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksissä. Vuosi 2022 lähti yrityksissä käyntiin pääsääntöisesti hyvin, mutta Ukrainan sota toi yritysten ennusteisiin uuden epävarmuuden. Yli puolella Helsingin seudun yrityksistä Venäjän sota ja pakotteet heikentävät yritysten toimintaa merkittävästi (10 %) ja jonkin verran (47 %). Kauppakamarien talouskyselyyn vastasi 399 Helsingin seudun jäsenyritystä.

– Ukrainan sota vaikuttaa useimpiin yrityksiin ainakin välillisesti, koska energian ja raaka-aineiden saatavuus heikkenee ja hinnat nousevat. Korkotason tulevasta kehityksestä vallitsee huomattavaa epävarmuutta, mikä vaikuttanee investointihalukkuuteen, vaikka tämän kyselyn perusteella viidennes ennakoi tekevänsä kuluvana vuonna enemmän investointeja kuin viime vuonna, arvioi Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Sodan vaikutus kustannuksiin mietityttää yrityksiä

Kauppakamarien yrityskyselyn vastaajien mukaan yritysten toimintaa rajoittavat tällä hetkellä erityisen vahvasti logistiikkavaikeudet ja kohonneet kuljetuskustannukset sekä raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet ja nousseet hinnat.

– Tässä tilanteessa, huolimatta monen yrityksen varsin vahvasta ensimmäisestä kvartaalista, jatkosta ei voi sanoa mitään varmaa. Juuri nyt ennustettavuus on globaalistikin erityisen huono, Pakarinen sanoo.

Pakarisen mukaan nyt on erityisen tärkeää, että Suomen poliittisessa päätöksenteossa tehdään kaikki voitava, jotta ei aiheuteta markkinoilla yhtään enempää epävakautta.
– Tämä on keskeistä senkin vuoksi, että meidän pitää säilyä ulkomaisten investointienkin kannalta houkuttelevana toimintaympäristönä. Yritykset osaajapulan ratkaisemiseksi aktiivisilla toimilla olisivat hyvä signaali, painottaa Pakarinen.

Osaajapulan ratkaisut keskiöön

Eniten yritystoimintaa rajoittavaksi tekijäksi vastaajat arvioivat yhä kuitenkin ammattitaitoisen työvoiman puutteen. Pakarinen kertoo, että Kauppakamari on etsinyt aktiivisesti keinoja osaajapulan ratkaisemiseksi.

– Erityisen tärkeää on helpottaa ammattiosaajien pääsyä maahan ja avoimille työmarkkinoille. Saatavuusharkinta täytyy poistaa. Helsingin seudulla rekrytointitarve asiantuntijatason tehtäviin on jonkin verran muuta maata suurempi, mutta samalla suurin tarve myös Helsingin seudulla on työntekijätason kansainvälisistä osaajista ja varsinkin toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneista, Pakarinen muistuttaa. – Osaajapulasta on tullut kasvu este, johon on etsittävä nopeasti toimivia ratkaisuja, Pakarinen jatkaa.


Kauppakamarien kysely toteutettiin 15. – 17.3.2022 ja siihen vastasi Helsingin seudun kauppakamarin jäseniä eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä.  

Kauppakamarien talouskysely – Helsingin seudun kauppakamarin alueen tulokset (PDF)


Lisätietoja:

Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari, toimitusjohtaja,
pia.pakarinen@helsinki.chamber.fi, p. 040 529 4989

Tiina Tikander, viestintäpäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari,
tiina.tikander@helsinki.chamber.fi, p. 046 878 7540

Lue myös

Julkishallinnon kilpailutuksiin tarvitaan tasavertaisuutta

Käytän esimerkkinä kielipalvelualaa, jota tunnen parhaiten ja jonka hankinnoissa on kyse vuosittain miljoonaluokan sopimuksista. Kielellinen tasavertaisuus, laadun...

Osaamisesta ja verkostoista kilpailuetua – 6Aika ja Vantaan pk-yritykset

6Aika-hankkeiden kehitys- ja innovaatioympäristöissä sadat vantaalaiset yritykset ovat oppineet ja luoneet uutta kokeiluissa, yritysverkostoissa sekä...

Afrikka – mahdollisuudet ja haasteet 2020 ja sen jälkeen

Afrikka, joka on maapallon toiseksi suurin ja toiseksi väkirikkain manner, on seuraava kasvumarkkina. Suomen maine on hyvä kaikkialla Afrikassa.