Matkailualan toipuminen pandemiasta raportti. ETLA.

Matkailualan toipuminen pandemiasta – uusi raportti

Suomen matkailun avautuminen edellyttää nyt hallitukselta positiivista viestiä terveysturvallisen matkailun puolesta. Matkailun avautumisen viivästyminen voi johtaa siihen, että Suomi menettää asemansa Euroopan ja Aasian välisenä vaihtolentoasemana.

ETLA:n julkaiseman raportin on koonnut Nordic West Office ja ETLA on laatinut raporttiin skenaariolaskelmia koskevan osuuden. Suomen matkailun avautumisesta yhdistyy uudessa raportissa keskeisten matkailu- ja ravitsemusalan yritysten näkemyksiin alan toipumisesta covid19-pandemiasta. Raportissa tuodaan esiin myös konkreettisia keinoja ja ehdotuksia, joilla elinkeinoelämän toipumista voidaan tukea poliittisen päätöksenteon kautta.

Matkailualan toipuminen pandemiasta -raporttiin (Nordic West Office) on haastateltu Finavian, Finnairin,
Helsingin seudun kauppakamarin, Lapland Hotelsin, NoHo Partnersin, Tallink Siljan sekä Viking Linen edustajia.

Matkailuala veitsenterällä: uusi nousu vai pitkä piina?

ETLA on tehnyt kolme skenaariota lento- ja laivaliikenteen matkustajamäärien palautumisesta vuoden 2023 loppuun mennessä Suomessa. Synkimmässä ennusteessa lentoliikenteen matkustajamäärät jäävät vuoden 2019 tasosta jopa 23 prosenttia, ja laivaliikenteen osalta pudotus on 17 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Majoitusalan näkymät vaihtelevat maan eri osissa.

Hyvän ja huonon skenaarion ero on merkittävä matkailu ja ravintola-alan näkökulmasta. Jos matkailu saadaan avattua nopeasti, matkailu- ja ravintola-alan näkymät ovat hyvät ja potentiaalia on yllättävänkin vahvalle liikkeellelähdölle. Jos avautuminen on hidasta, siirtyy ihmisiä ja resursseja muille aloille ja matkailusektori uhkaa jäädä pysyvästi pienemmäksi.

Asema ”hubina” vaakalaudalla

Maamme vetovoiman ja kilpailukyvyn kannalta on keskeistä, miten sijoitumme suhteessa verrokkimaihin. Tällä hetkellä Suomi on verrokkimaita jäljessä. Esimerkiksi Finnair operoi 30 prosenttia kapasiteetistaan, kun muilla eurooppalaisilla lentoyhtiöillä vastaava luku on yli 50.

Viivästyminen matkailun avautumisessa voi johtaa siihen, että vaivalla rakennettu asemamme Euroopan ja Aasian välisenä vaihtolentoasemana menetetään. Tällä olisi huomattavia negatiivisia vaikutuksia Suomen BKT:n kehitykseen ja ulkomaisiin investointeihin Suomeen.

Jos hubiasema menetetään, myös Suomen mahdollisuudet vaikuttaa ilmailualan päästöjen vähentämiseen heikkenevät. Suomen kautta suorinta reittiä kulkevat lennot Euroopasta Aasiaan tuottavat noin 40 prosenttia vähemmän päästöjä kuin muita reittejä (esimerkiksi eteläistä reittiä) kulkevat lennot.

”Ihmisten liikkumiselle saatava valtiovallan siunaus”

Alan kehitystä kommentoivien matkailualan toimijoiden terveiset hallitukselle ovat samansuuntaiset toimialasta riippumatta. Monet peräänkuuluttavat asenneilmapiirin muutosta matkustamista kohtaan positiiviseksi, joka edellyttää selkeää viestiä hallitukselta siitä, että terveysturvallinen matkustaminen on nyt mahdollista ja hyväksyttävää.

Hallituksen viestintään toivotaan nyt selkeyttä, ja säännöistä on saatava tulkinnanvaraisuus pois. Yksi haastateltavista tiivistää: – Suomessa noudatetaan sääntöjä tarkasti, joten hallituksen tulee antaa selkeä viesti rajoitusten loppumisesta ja matkailun avautumisesta.


Kauppakamarikysely: Yritykset toivovat päätöksentekijöiltä yritysmyönteisempiä toimia

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.


Lue myös

Suomen ja Viron välistä yhteistyötä tulee kehittää jatkuvasti ja käytännönläheisesti

UUSI raportti Suomen ja Viron tulevaisuuden suhteen kehittämisestä julkaistiin maaliskuussa 2022....

Liiketoimintamahdollisuuksia Latinalaisesta Amerikasta

Brasilia – mahdollisuuksien maa Brasilia on maailman kahdeksanneksi suurin talous, ja pinta-alaltaan ja asukasluvultaan se on maailman...

Baltian maat ja niiden markkinamahdollisuudet kiinnostavat suomalaisia yrityksiä

Koronapandemia on lisännyt suomalaisten yritysten kiinnostusta Baltian maihin, jotka sijaitsevat lähellä Suomea.