Artikkelikuva

Kauppakamarikysely: Yritykset toivovat päätöksentekijöiltä yritysmyönteisempiä toimia

Uudenmaan yritykset toivovat poliitikoilta yritysten toimintaympäristöä tukevia päätöksiä. Yritykset odottavat uusien kuntapoliitikkojen panostavan erityisesti osaavan työvoiman saatavuuteen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittämiseen.

Kauppakamarien yrityskyselyyn vastanneet Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset toivovat hallitukselta yritysmyönteisempiä toimia. Yli 87 % kyselyyn vastanneista jäsenyrityksistä suhtautuu kriittisesti hallituksen toimiin kehittää yritysten toimintaympäristöä. Yritykset odottavat erityisesti työn verotuksen keventämistä.

Kyselystä selviää, että Helsingin seudun yritykset ovat muuta maata kriittisempiä hallituksen ja viranomaisten toimia kohtaan. Ankarampaa asennetta selittää se, että Uudellamaalla koronan vaikutus yrityksiin on ollut suurempi kuin muualla maassa. Pitkään jatkuneet rajoitukset ovat vaikeuttaneet huomattavasti yrityksien toimintaa, eivätkä yritykset ole kokeneet saaneensa hallitukselta ja viranomaisilta riittävää tukea.

– Yritysten varautuneeseen asenteeseen vaikuttaa se, että hallituksen ja viranomaisten toiminnan ei ole koettu vastanneen muun muassa ravintola- ja majoitusalan, liikenteen, matkailun ja tapahtuma-alan hätähuutoihin. Kriisialoja yli koronan auttaisivat työeläkemaksujen, sosiaaliturvamaksujen, arvonlisäveron ja muiden verojen maksuaikojen lykkäämismahdollisuudet sekä verottajan joustot myöhästymissanktioihin, selventää johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Työvoiman tarjonta saatava nopeasti koronaa edeltävälle tasolle

Kyselyn mukaan konkurssien riski näyttää tasaantuneen Helsingin seudun ja muun maan välillä. Tasaantuminen viestii parantuneesta suhdannetilanteesta sekä koronarajoitusten lieventämisestä ja purkamisesta Uudellamaalla.

Toiveikkaat näkymät tulevaisuudesta heijastuvat myös osaavan työvoiman kasvavaan tarpeeseen. Yrityksillä on huoli osaavan työvoiman saatavuudesta ja ongelman voidaan olettaa kärjistyvän syksyllä. Parantuneista näkymistä huolimatta monilla toimialoilla näkymät ovat edelleen sumeat ja kysynnän kasvu on vielä edessä, mikä pitkittää lomautuksia ja luo paineita uusiin irtisanomisiin kustannusten karsimiseksi.

– Siirtymäaikana tulisi löytää tilanteeseen uusia joustoja siihen, että yritykset voisivat kriisialoilla pitää henkilöstönsä palkkalistoillaan, jotta kysynnän kasvaessa osaavaa työvoimaa on käytettävissä kaikilla toimialoilla. Tehokkaita täsmäkeinoja olisivat kriisialojen yritysten palkkakustannusten suora tukeminen ja työnantajamaksujen väliaikainen alentaminen”, linjaa Lahtinen.

Uusille kuntapäättäjille kauppakamarien kyselystä löytyy vahva viesti: lähes 50 % kyselyyn vastanneista yrityksistä toivoo kunnan panostavan erityisesti osaavan työvoiman saatavuuteen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittämiseen.

Lisätiedot

Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari, johtaja, p. 050 571 3564, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi
Tiina Tikander, Helsingin seudun kauppakamari, viestintäpäällikkö, p. 046 878 7540, tiina.tikander@helsinki.chamber.fi

Kauppakamarien yrityskyselyt

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.6.2021. Kyselyyn vastasi 433 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3., 30.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10., 1.12. ja vuonna 2021 2.2., 16.3. ja 27.4.

14. kysely, Helsingin seudun tulokset

Lue myös

Kauppakamarikysely: Yritykset pitävät perusväylänpitoa kaikista tärkeimpänä tekijänä rahtiliikenteen toimintaedellytyksille ja työvoiman liikkuvuudelle

Huoli tieverkoston rapautumisesta toistui yritysten vastauksissa läpi Suomen ja perusväylänpidon tärkeys...

Toimitusjohtajalta: Vuosi 2023 alkoi sähköisesti

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula syntyy, kun tuotanto ja tuonti eivät...