Artikkelikuva

Kauppakamarikysely: Helsingin seudulla yli puolet yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä erittäin tärkeänä tulevalla hallituskaudella  

Tuoreesta kauppakamarien jäsenyritykselleen toteuttamasta talouskyselystä selviää, että 84 prosenttia yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tulevalla hallituskaudella tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Uudenmaan vastauksissa maahanmuuton lisäämisen nostaa erittäin tärkeäksi peräti yli puolet yrityksistä, joille vieraskielisen työvoiman merkitys on vielä muutakin maata suurempi kysymys.

Kyselyn mukaan Helsingin seudun yrityksistä jopa 51 prosenttia nostaa työperäisen maahanmuuton lisäämisen erittäin tärkeäksi ja 44 prosenttia hieman tärkeäksi. Muun Suomen osalta luvut ovat 40 prosenttia ja 44 prosenttia. Pääkaupunkiseudun vastaajayrityksistä 11 prosenttia ei pidä työperäistä maahanmuuttoa ollenkaan tärkeänä, sama arvio toistuu myös muun Suomen vastaajayritysten osalta.

Helsingin seudulla vieraskielisiä työllisiä on majoitus- ja ravitsemisalalla, logistiikassa sekä hallinto- ja tukipalveluissa lähes kolmannes ja rakennusalalla neljännes, joten ulkomaalaisen työvoiman merkitys on muuta maata huomattavasti suurempi.

”Helsingin seudun työllisyysaste ikäryhmissä 30–59-vuotiaat on keskiarvoltaan jo 85 prosenttia. Tämä yhdistettynä väestön eläköitymiseen, työvoimaa ei ole yksinkertaisesti saatavilla riittävästi yrityksissä avoinna oleviin työpaikkoihin. Korkeakoulutettujen tekijöiden lisäksi tällä hallituskaudella pitää varmistaa myös mediaanipalkan alle jäävien ammattiosaajien kuten talonrakentajien, kokkien, muurareiden, joukkoliikennevälineiden kuljettajien ja sairaanhoitajien riittävä saatavuus, muutoin liian moni työnantaja joutuu nopeasti suuriin vaikeuksiin palveluvaltaisella Helsingin seudulla”, toteaa johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Kauppakamarien valtakunnallisesta kyselystä selviää, että ammattitaitoisen työvoiman puute rajoittaa tällä hetkellä jo merkittävästi yritysten toimintaa. Vastanneista yrityksistä valtakunnan tasolla 37 prosenttia kertoi työvoiman puutteen vaikuttavan yrityksen toimintaan. Kauppakamarit ovatkin esittäneet, että työperäisen maahanmuuton vauhdittamisen tulee olla yksi seuraavan hallituskauden kärkihankkeista, jotta syventynyt osaajapula ei muodostaisi pysyvää pullonkaulaa yritysten kasvulle ja tulisi näin esteeksi Suomen talouskasvulle.

”Suomesta on tehtävä ja voidaan tehdä työperäisen maahanmuuton huippumaa ja se on tehtävissä nyt alkaneissa hallitusneuvotteluissa”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.- 28.4.2023 siihen vastasi 1 560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Helsingin seudulla kyselyyn vastasi 260 yritystä. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan Talouskatsauksen julkaisun yhteydessä 11.5.2023.

Kauppakamarikysely: Yrityksistä 84 prosenttia pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä tulevalla hallituskaudella


Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.