Artikkelikuva

Nyt juhlitaan: Suomalainen kauppakamaritoiminta täyttää 100 vuotta!

Ensimmäinen kauppakamari perustettiin vuonna 1599 Ranskassa Marseillen satamakaupungissa, kun kauppiaat päättivät taistella yhteisrintamassa merirosvoja vastaan. Suomessa ensimmäiset kauppakamarit perustetiin sata vuotta sitten, kun kauppakamariasetus annettiin 10.8.1917.

Suomessa kauppakamaritoiminta alkoi Helsingistä Suomen itsenäistymisen saatossa. Kauppakamaritoiminnan ainutlaatuisuus oli jo tuolloin se, että siinä yhdistyivät talouselämän eri liiketoiminnan alat ja erilaiset toimintamuodot.

Vuoden 1917 syksyllä perustettiin Helsingin, Turun ja Vaasan kauppakamarit ja vuoden 1918 alussa Tampereen, Viipurin, Kuopion ja Oulun kauppakamarit sekä Keskuskauppakamari.

Siihen, ettei kauppakamarijärjestö revennyt sen enempää kieliryhmien kuin eri elinkeinoalojenkaan ristiriidoissa, vaikutti ratkaisevasti sovittelukykyinen todellinen valtioneuvos August Ramsay.

Ramsayn johtaman valtionkomitean mietinnön (1910) pohjalta syntyi kauppakamarilaitos. Ramsay toimi Keskuskauppakamarin puheenjohtajana 1918–1927 ja Helsingin kauppakamarin puheenjohtajana 1917–1927.

Alkuperäinen toiminta-ajatus on voimissaan edelleen; tänäkin päivänä kauppakamarien tärkein tehtävä on edistää talouden vapautta.

Lue lisää kauppakamareiden historiasta ja toiminnasta 

 

 

Kauppakamaritoiminnan uranuurtaja

Valtiovarainministeri, Suomen Yhdyspankin toimitusjohtaja, vakuutustarkastaja, todellinen valtioneuvos August Ramsay (15.3.1859, Taalintehdas–23.7.1943,Taalintehdas) aloitti uransa matematiikan opettajana ja oppikoulun rehtorina, mutta siirtyi kasvavalle pankki- ja vakuutusalalle erilaisiin yritysten ja järjestöjen johtotehtäviin.

Ramsay osallistui Helsingin kaupungin ja Espoon kunnallispolitiikkaan sekä edusti sukuaan säätyvaltiopäivillä. Hänet valittiin myös kansanedustajaksi. Hän oli lyhyen aikaa kauppa- ja teollisuustoimituskunnasta vastaava senaattori ja valtiovarainministeri.

Kirjoituksillaan Ramsay pyrki edistämään matkailua ja paikallishistorian tuntemusta.

Ramsay promovoitiin filosofian tohtoriksi Aleksanterin yliopistosta vuonna 1882. Vuodesta 1891 Ramsay toimi Suomen ensimmäisenä vakuutustarkastelijana vuoteen 1895 asti, jolloin hän siirtyi Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan toimitusjohtajaksi.

Ramsay toimi 1897–1899 valtiovarainvaliokunnan ja valtion rautatiekomitean jäsenenä. Toukokuusta elokuuhun 1901 Ramsay oli Suomen senaatin jäsen.

Valtiovarainministerinä Ramsay toimi 121 päivän ajan toimineessa Kaarlo Castrénin vähemmistöhallituksessa vuonna 1919 RKP:n edustajana. Vuosina 1923–1924 Ramsay toimi Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajana.

Ramsaylle myönnettiin todellisen valtioneuvoksen arvonimi vuonna 1906.

Kuva: Ilona Savitie

Lue myös

Työaikalakiin ja työsopimuslakiin tulevat muutokset koskien 55 vuotta täyttäneitä työntekijöitä

Tässä artikkelissa kerron muutosturvaan ja osa-aikatyöhön liittyvistä muutoksista, joista säädetään työsopimuslaissa...

Vaurastuva Puola tarjoaa kasvumahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Puola houkuttelee ulkomaisia investointeja Puola imee isoja ulkomaisia investointeja useilla sektoreilla. Muun muassa LG, PwC,...

Monimuotoisuus pörssiyhtiöiden johdossa toteutuu vaihtelevasti – Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus

– Julkinen keskustelu monimuotoisuudesta keskittyy usein naisten osuuteen yhtiöiden hallituksissa ja...