Heidi Merikalla-Teir, Asianajotoimisto Merilampi Oy kirjoitti Kauppakamarilehteen.

Sovittelu riidanratkaisun kruunaamaton kuningas

Koronakriisin ennustetaan tuovan mukanaan riita-aallon. Yritysten johdolla on vastuu ja ratkaisun avaimet käsissään – nyt tarvitaan vastuullisia ja huolella punnittuja ratkaisuja.

Yrityksillä on yleisesti ottaen enenevässä määrin riitoja ja muita oikeudellisia konflikteja. Koronakriisin ennustetaan lisäksi tuovan mukanaan riita-aallon. Tähän mennessä nähdyt koronaliitännäiset riidat ovat todennäköisesti vasta alkusoittoa.

Johdon tehtävä on kaikessa toiminnassaan pyrkiä tekemään yrityksen kokonaisedun kannalta parhaita ratkaisuja. Poikkeusoloissa johdon vastuu painaa tavallistakin enemmän. Juuri nyt yrityksissä on keskityttävä tulevaisuuden haasteiden selättämiseen, liiketoiminnan elvyttämiseen ja kehittämiseen, ja minimoitava liiketoimintaa haittaavat toimet, joita muun muassa riidat eittämättä ovat.

Yritysten liiketoiminnan riskien ja kassan hallinnan näkökulmasta olisi ensiarvoisen tärkeää saada ratkaisu riitoihin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Riiteleminen niin sanotusti pitkän kaavan mukaan on vain harvoin yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta perusteltua. Ratkaisuksi ehdotan sovittelumenettelyn käyttöä.

Sovittelu on luottamuksellinen menettely, jossa puolueeton kolmas osapuoli (sovittelija) avustaa asianosaisia heidän erimielisyytensä sovinnollisessa ratkaisemisessa.

Vaikka riidoissa näyttää usein päällisin puolin olevan kysymys ”vain” rahasta, on riitojen taustalla lähes aina muitakin riidan aiheita sekä oikeudellisia, taloudellisia että henkilökohtaisiakin intressejä, jotka vaikuttavat paitsi käsillä olevan riidan ratkaisuun myös tulevaisuuden yhteistoimintaedellytyksiin. Sovittelija pyrkii keskusteluiden ja kysymysten avulla edistämään asianosaisten välistä vuoropuhelua sekä intressien ja tarpeiden ymmärtämistä, mikä on avain sovinnollisen ratkaisun löytymiselle.

Johdon tehtävä on minimoida liiketoimintaa haittaavat toimet.

Sovittelu

Koronakriisin alettua tituleerasin kollegoideni kanssa sovittelua riidanratkaisun kruunaamattomaksi kuninkaaksi erityisesti poikkeusaikana. Kirjoituksessamme esille nostamamme sovittelun edut ovat kiistattomat. Sovittelun tulisikin kuulua yritysten johdon työkalupakkiin sen miettiessä toimintavaihtoehtoja ristiriitatilanteissa. Sovittelun kokeilemisessa menetettävää ja riskejä ei juuri ole, voitettavaa sen sijaan on rutkasti.

Heidi Merikalla-Teir

 

Oletko tutustunut,

Kauppakamarilehti huhtikuu 2021

Kauppakamarilehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa verkossa.
Kauppakamarilehden lehtiarkisto.

Lue myös

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Brexit ja tavaroiden vaatimustenmukaisuus viennissä

Tässä jutussa on listattu vaatimuksia, joita joulukuun alun tilanteen mukaan tulee huomioida tavaroiden viennissä Isoon-Britanniaan eli Englantiin,...

Business Espoo –yrityspalveluverkoston EEPA-kilpailun Suomen finalistiksi

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto (EEPA) jaetaan vuosittain menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille. Palkinto jaetaan SME Assembly...