Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanja: Työyhteisön monimuotoisuus yritysten menestystekijänä

Työyhteisön monimuotoisuus yritysten menestystekijänä

Kansainväliset osaajat voivat olla monelle yritykselle vastaus osaajapulaan. Työyhteisön monimuotoisuus voi tuoda mukanaan positiivisia vaikutuksia esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen ja tuotekehitykseen.

Helsingin seudun kauppakamarin ja yhteistyökumppanien käynnistämä Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanja nostaa esiin positiivisia kokemuksia kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinneista ja kannustaa työnantajia kehittämään monimuotoista työyhteisöä. Kun Suomen väestörakenne muuttuu ja työikäisten määrä vähenee, ulkomaalaistaustaisen työvoiman merkitys yrityksissä kasvaa jatkuvasti.

– Kansainvälisen osaamisen merkitys tulee korostumaan entisestään tulevaisuudessa. Eri taustoista tulevat osaajat auttavat uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa, laajentavat kontaktiverkostoja ja edistävät yrityksen kansainvälistymistä. Tulemme nostamaan tätä tärkeää teemaa esiin seuraavien viikkojen aikana sillä haluamme osaltamme tukea ja kannustaa yrityksiä, sekä tarjota konkreettisia esimerkkejä ja välineitä, jotta työnantajat ovat valmiimpia vastaanottamaan kansainväliset osaajat osaksi työyhteisöä, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin projektipäällikkö Satu Salonen.

Menestyvä monikulttuurinen yritys nostaa esiin yrityksiä, jotka ovat onnistuneet monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä.

Kampanja tarjoaa myös tietoa, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan kansainvälistä osaamista ja kehittää yritysten rekrytointivalmiuksia.

Helsingin seudun kauppakamari ja Business Finland tarjoavat yritysten käyttöön Talent Boost -mittarin, jonka avulla yritykset voivat kartoittaa organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa.

– Talent Boost -mittarin avulla yritys voi selvittää organisaatiokulttuurinsa avoimuutta sekä käytäntöjen ja järjestelmien valmiutta monimuotoiseen työyhteisöön. Mittari antaa tietoa siitä, millainen on yrityksen lähtötaso ja mitkä palvelut voisivat tukea yritystä tiellä kohti sisäistä kansainvälistymistä, Salonen kertoo.


Monikulttuurinen työyhteisö parantaa asiakastyytyväisyyttä

https://helsinki.chamber.fi/kansainvalistyminen/kansainvaliset-projektit-ja-yhteistyo/menestyva-monikulttuurinen-yritys/monikulttuurinen-tyoyhteiso-parantaa-asiakastyytyvaisyytta/

Kansainväliset opiskelijat voivat olla ratkaisu työvoimapulaan – tärkeää hyödyntää jo maassa olevaa potentiaalia

https://helsinki.chamber.fi/kansainvalistyminen/kansainvaliset-projektit-ja-yhteistyo/menestyva-monikulttuurinen-yritys/kansainvaliset-opiskelijat-voivat-olla-ratkaisu-tyovoimapulaan-tarkeaa-hyodyntaa-jo-maassa-olevaa-potentiaalia/

Monimuotoinen työyhteisö voi viedä yrityksen aivan uudelle tasolle

https://helsinki.chamber.fi/kansainvalistyminen/kansainvaliset-projektit-ja-yhteistyo/menestyva-monikulttuurinen-yritys/ulkomailta-tulevat-osaajat-tuovat-tyoyhteisoon-uusia-nakokulmia-verkostoja-ja-kielitaitoa/

Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanja

Kampanjan toteuttamisesta vastaa Helsingin seudun kauppakamari.

Pääyhteistyökumppaneita ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Keskuskauppakamari, Business Finland ja Tekniikan Akateemiset TEK. Lisäksi mukana kampanjassa ovat Turun, Tampereen, Oulun, Pohjanmaan, Riihimäki-Hyvinkään ja Kuopion alueen kauppakamarit. Viestintäkumppaneina kampanjassa toimivat Sivistystyönantajat ry. ja Suomen Ekonomit.

Lisätiedot

Satu Salonen, Helsingin seudun kauppakamari,
projektipäällikkö,
p. 050 3817176,
satu.salonen@chamber.fi

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

Budjettiriihestä tarvitaan nopeita päätöksiä osaavan työvoiman turvaamiseksi

Keskuskauppakamari lähettääkin hallitukselle terveiset tulevaan budjettiriiheen: nyt tarvitaan nopeita päätöksiä, jotka lisäävät osaavan työvoiman tarjontaa...