Ennakointikamarin tilannekatsaus tarkastelee Uudenmaan työllisyyttä ja osaamistarpeita

Ennakointikamarin tilannekatsaus tarkastelee Uudenmaan työllisyyttä ja osaamistarpeita

Ennakointikamarin syksyn 2020 tilannekatsaus on valmistunut. Julkaisussa perehdytään Uudenmaan alueen työvoiman kysyntään ja tarjotaan sekä osaamistarpeisiin. Katsauksen tavoitteena koota ajankohtainen tieto yhteen pakettiin ja tarjota lukijalle kattava kuva Uudenmaan tilanteesta. Nykytilanteen lisäksi tarkastellaan myös alueen tulevaisuutta erilaisten ennakointitietojen kautta.

Koronapandemia on iskenyt kovaa Uudellemaalle ja vaikutukset työllisyyteen ovat täällä selvästi muuta maata suurempia. Työvoiman kysyntä romahti keväällä ja on yhä noin neljänneksen pienempää kuin vuotta aikaisemmin. Työllisyystilanteen paraneminen tulee olemaan hidasta. Työttömiä on yli 60% enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja erityisesti nuorten työllisyystilanne on Uudellamaalla heikko. Yritysten jo kertaalleen maltillisesti parantuneet näkymät ovat heikentyneet koronan toisen aallon myötä.

Pandemian vaikutukset työvoiman kysynnässä ovat vaihdelleet suuresti ammattiryhmittäin ja toimialoittain. Selvästi suurin putoaja on ollut aiemmin pula-alana näyttäytynyt majoitus- ja ravitsemistoiminta, jossa Uudenmaan avoimista työpaikoista on kadonnut vuodessa 76%. Muutkin pudotukset kysynnässä ovat monilta osin johdettavissa koronan aiheuttamista muutoksista ja rajoituksista liikkumiseemme. Kysyntä on laskenut matkailun ja ravintola-alan lisäksi kuljetuksen ja palvelualan ammattinimikkeissä. Toisaalta esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ja rakennusalan osaajien kysynnässä ei ole näkynyt laskua viime vuoteen.

– Tämän vuoden poikkeuksellisuus näkyy väistämättä myös tässä tilannekatsauksessa. Jos katsomme peräpeilistä mennyttä kevättä ja tätä syksyä, näemme että monet tilastoissa näkyvistä dramaattisistakin muutoksista ovat sangen helposti ymmärrettävissä. Samaan aikaan tämä syksy on ollut ennakoinnin näkökulmasta vähintäänkin haastavaa aikaa. Korona on aiheuttanut valtavaa epävarmuutta lähitulevaisuudesta ja yhteiskunnallinen keskustelu on usein keskittynyt hyvin lyhyen aikavälin haasteisiin, kommentoi Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista.

Pandemian rajuista vaikutuksista ja talouden epävarmuudesta huolimatta on tärkeää pyrkiä katsomaan Uudenmaan tilannetta myös nykyhetkeä kauemmas.

Ennakointikamarin tilannekatsaus tarkasteleekin alueen tulevaisuutta määrittäviä ilmiöitä ja tietoja, joihin koronapandemialla ei ole ollut käänteentekevää vaikutusta.

Vaikka korona on kohdellut toimialoja todella eriarvoisesti, se ei ole kääntänyt Uudenmaan toimialarakennetta päälaelleen. Avoimet työpaikat aukeavat yhä monilta osin samoille ammattiryhmille, samoille ammattinimikkeille ja samoille toimialoille kuin aiemminkin, vaikka kysyntä onkin yleistasolla pudonnut rajusti. Esimerkkinä Uudenmaan työmarkkinoiden palveluvaltaisuus: Palvelu- ja myyntityöntekijöiden kysyntä on tippunut vuodessa kolmanneksella, mutta se on säilyttänyt asemansa kysytyimpänä ammattiryhmänä.

Koronapandemia ei ole muuttanut myöskään poistanut osaavan työvoiman saatavuutta kasvavana ongelmana Uudellamaalla. Työvoiman yleisestä kysynnän laskusta huolimatta Uudellamaalla koetaan yhä työvoimapulaa esimerkiksi sote-, rakennus- ja ict-osaajista. Uudenmaan työvoimatarpeeseen vastaaminen vaatii jatkossa paitsi alueen työllisyysasteen myös työntekijöiden osaamistason nostoa. Tulevaisuuden työmarkkinat tarvitsevat nykyistä korkeammin koulutettua ja uusilla taidoilla varustettua työvoimaa, kun työvoiman osaamisvaatimukset tulevat ennakointitietojen mukaan kasvamaan.

– Jatkuvan oppimisen vaatimus tulee jatkossa kasvamaan ja koulutukselle ja osaamisen päivittämiselle on oltava hyvin toimivat puitteet Uudellamaalla. Toisaalta on hyvä huomata, että monet ennakoidut osaamistarpeet näkyvät jo tämän hetken työelämässä. Jo nyt esimerkiksi monialaisuuden, digiosaamisen ja vuorovaikutustaitojen hallitsemista vaaditaan ammateissa, joissa on tähän mennessä voinut pärjätä ilman näitä taitoja. Koronapandemia on omalta osaltaan vain vauhdittanut asiantuntijatyön paikkariippumattomuutta ja oman työn johtamista, Oja muistuttaa.

Ennakointikamarin kausi 2020–2023

Ennakointikamari tuottaa kaudellaan 2020–2023 tilannekatsauksen noin puolen vuoden välein. Seuraava tilannekatsaus on luvassa keväällä 2021. Ennakointikamariverkosto kokoontuu 23.11. etsimään ratkaisuja Uudenmaan työllisyyteen, työvoimaan ja osaamistarpeisiin liittyviin haasteisiin.

Ennakointikamarin muodostavat:

 • Helsingin kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Taitotalo
 • MERCURIA Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy
 • Helsinki Business College Oy
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • PointCollege Oy
 • Careeria
 • Kirkkopalvelut ry (Seurakuntaopisto)
 • Suomen Diakoniaopisto Oy
 • Laurea
 • Haaga-Helia
 • Metropolia
 • Helsingin yliopisto
 • Uudenmaan liitto
 • Uudenmaan ELY-keskus
 • Uudenmaan TE-toimisto
 • Helsingin seudun kauppakamari.

Lue myös

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Uudenmaan korkeakouluihin tarvitaan kipeästi lisää aloituspaikkoja

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari julkaisi helmikuussa 2022 selvityksen Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla ja...

Osaajapulaan tarvitaan yhteistyötä ja yrityslähtöisiä opintopolkuja

Pitkän ja piinavan koronakurimuksen yhtenä valopilkkuna on ollut Suomen varsin suotuisia suhdannetilanne. Pandemian alussa uhkana...