Artikkelikuva

Ennakointikamarissa kehitetään työelämälähtöistä koulutusta

Ennakointikamari on osa Helsingin seudun kauppakamarin, koulutuksen järjestäjien ja Uudenmaan liiton toimintaa, jolla vastataan yritysten osaavan työvoiman saatavuushaasteisiin.

Ennakointikamarin kymmenes toimintavuosi pyörähti käyntiin. Ennakointikamarin toiminta on painottunut toimiala-, klusteri- ja yleisteemallisiin ennakointikamarin -tilaisuuksiin, jotka ovat tuoneet yhteen yritysten, oppilaitosten ja keskeisten yhteistyökumppanien edustajia ennakoimaan ja arvioimaan yritysten ja työelämän laadullisia ja määrällisiä osaamistarpeita.

Vuosina 2008–2017 on järjestetty yhteensä 40 Ennakointikamarin tilaisuutta sopimusoppilaitosten kanssa. Lisäksi Ennakointikamarissa on tehty selvityksiä, tutkimuksia ja tiivistelmiä toimialakohtaisista osaamistarpeista, väestöennusteista sekä muista ajankohtaisista kehitystrendeistä.

Ennakointikamarityö pohjautuu sopimuskumppaneiden kanssa tehtävään ennakointityöhön, jossa painottuu koulutuksen työelämävastaavuus.

Seuraavana kahtena toimintavuonna painopistealueena on ammatillisen koulutuksen reformin tuomat uudistukset, joissa painottuvat osaamistarpeiden tunnistaminen sekä tulevaisuuden työelämätarpeiden ja opiskelijavirtauman ennakointi.

Tulevaisuuden haasteet

Tulevaisuuden haasteisiin vastaamme 14 koulutuksen järjestäjän sekä Helsingin seudun kauppakamarin ja Uudenmaan liiton voimin. Helsingin seudun kauppakamarin Ennakointikamari toimii verkoston koordinaattorina, jonka projektipäällikkönä toimin seuraavan kahden vuoden ajan.

Yhteistyö ennakointityötä tekevien kanssa on tärkeää

Projektipäällikön tehtävässä pidän tärkeänä sitä, että olemme aktiivisesti yhteistyössä muiden ennakointityötä tekevien tahojen kanssa. Näistä mainittakoon Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ennakointifoorumit, työmarkkina- ja toimialajärjestöjen sekä muiden järjestöjen ja kaupunkien ennakointiryhmät sekä Sitra.

Ennakointityön voidaan ajatella pohjautuvan megatrendien ja pienten signaalien havainnointiin, joihin pureutumalla voimme ennakoida yhä kiihtyvämmällä tahdilla digitalisoituvaa ja robotisoituvaa tulevaisuuttamme. Ennakointikamarissakin on pysähdyksen paikka. On hyvä miettiä yhdessä, mitä ja miten saamme mahdollisimman tavoitteellisen ja hedelmällisen ennakointityöskentelyn aikaan.


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tuula Pyykkö
tuula.pyykko@chamber.fi

Ennakointikamari
www.ennakointikamari.fi

Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Leena Saarinen: Oppiminen vie yhteiskuntaa – ja yhteiskunnassa – eteenpäin

HELBUS on vuonna 2012 perustettu yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu, jossa voi suorittaa englantilaisen yliopiston University of...

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Työpaikkasuomi: Kielikoulutus parantaa työpaikan pitovoimaa

Työpaikkasuomen koulutus parantaa ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä työtehtävistä suomen kielellä. Kielen oppimisesta hyötyy sekä yritys että työntekijä.