Artikkelikuva

Työpaikkasuomi: Kielikoulutus parantaa työpaikan pitovoimaa

Työpaikkasuomen koulutus parantaa ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä työtehtävistä suomen kielellä. Kielen oppimisesta hyötyy sekä yritys että työntekijä.

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrä kasvaa pääkaupunkiseudun yrityksissä, mutta puutteellinen suomen kielen taito voi vaikeuttaa arkisista työtehtävistä selviytymistä. TE-Palvelujen Työpaikkasuomi-palvelu tarjoaa yritysten henkilöstölle kielikoulutusta, jossa suomen opinnot räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan.

Koulutuksessa keskitytään esimerkiksi työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalveluun tai työturvallisuusasioihin.

– Kielikoulutus on hyvä tapa parantaa yrityksen nykyisen työvoiman osaamista. Se myös auttaa sopeutumaan työyhteisöön ja ylipäätään suomalaiseen yhteiskuntaan, Uudenmaan TE-toimiston ostopalveluasiantuntija Jukka O. Palmu sanoo.

Hän huomauttaa, että suomen kieltä tarvitaan monella työpaikalla työtehtäviä koskevan ohjeistuksen ja työturvallisuusasioiden ymmärtämiseen. Asiakaspalvelussa suomen kieltä taitava henkilökunta on yritykselle kilpailuvaltti.

Suunnattu erityisesti pk-yrityksille

Työpaikkasuomi-palvelu käynnistyi lokakuussa. Vastaavantyyppistä kielikoulutusta rahoitettiin aiemmin Euroopan sosiaalirahastosta, mutta syksystä lähtien toiminta on ollut kansallisesti rahoitettua.

– Työpaikkasuomi on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta myös suuret yritykset sekä julkinen sektori voivat sitä hyödyntää, Palmu toteaa.

Työpaikkasuomi koostuu kolmesta palvelumuodosta. TäsmäKoulutus on tarkoitettu yrityksen palveluksessa oleville ulkomaalaisille työntekijöille. RekryKoulutus on suunnattu ensisijaisesti jo Suomessa oleville ulkomaalaisille työttömille työnhakijoille ja MuutosKoulutus irtisanottaville maahanmuuttajataustaisille.

Palmun mukaan tähän mennessä on toteutettu vain TäsmäKoulutusta. Palvelua käyttäneiden yritysten koko on vaihdellut muutaman kymmenen henkilön yrityksistä useita tuhansia henkilöä työllistäviin yrityksiin.

– Kielikoulutusta on annettu pienimmillään yhdelle työntekijälle. Suurin koulutettavien ryhmä on tällä hetkellä 75 työntekijää. Tyypillinen osallistujamäärä on 5–10 henkeä.

Kielikoulutuksen sisältö tarpeiden mukaan

Palvelu on harkinnanvarainen ja maksullinen. Koulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä.

Työnantajan maksuosuuteen vaikuttavat yrityksen koko ja liikevaihto tai tase. Esimerkiksi TäsmäKoulutuksessa yrityksen osuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta.

Työnantaja ja työntekijät sopivat kielikoulutuksen tavoitteista, sisällöstä, kestosta ja toteutustavasta. Itse koulutus tilataan Työpaikkasuomen palveluntuottajarekisteriin hyväksytyiltä yrityksiltä, joita Uudellamaalla on 13 kappaletta.

Kielikoulutuksesta kiinnostunut yritys ottaa Uudellamaalla yhteyttä TE-Palveluun lähettämällä sähköpostia tyopaikkasuomi.uusimaa@te-toimisto.fi tai jättämällä yhteydenottopyynnön Palvelualusta.fi-sivuilla.

– Ennen yhteydenottoa kannattaa tutustua etukäteen Työpaikkasuomen koulutustarjontaan Palvelualusta.fi-sivustolta. Esimerkiksi Uudenmaan kohdalta löytyvät hyväksytyt palveluntuottajat. Sivujen kautta pääsee myös tutustumaan palveluntuottajien koulutuksen sisältöihin ja hintoihin, Palmu sanoo.

Parannusta työpaikan pitovoimaan

Työpaikkasuomen kielikoulutuksen vähimmäiskesto on pääsääntöisesti 70 oppituntia. Yrityksissä koulutus voidaan jaksottaa niin, että opintoja tehdään sujuvasti arkisen työn ohessa.

– Yleensä kielikoulutusta on kahdesta neljään oppituntia kerran tai kaksi viikossa, Palmu sanoo.

Palmun mukaan kielikoulutukset ovat saaneet osallistujilta hyviä arvioita. Yritysten kokemasta hyödystä kertoo puolestaan se, että moni kielikoulutusta kokeillut työnantaja on halunnut jatkaa toimintaa.

Palmun mukaan kielikoulutus kiinnostaa esimerkiksi kiinteistö- ja puhdistuspalvelualan yrityksiä sekä hotelli- ja ravintola-alaa. Logistiikka-alalla suomen opintojen parissa on muun muassa linja-auton kuljettajia.

Kielikoulutusta haluavat antaa työntekijöilleen myös ICT-alan yritykset. Palmun mukaan kielitaidon kohenemisella on vaikutusta työntekijöiden pysymiseen yrityksen palkkalistoilla.

– Alan ammattilaiset ovat kansainvälisiä, ja työnantajien pelkona on, että työntekijät vaihtavat maata. Kielitaidon kehittäminen on yksi tapa lisätä työpaikan pitoa ja sitouttaa jäämään Suomeen.

Työpaikkasuomi

TE-Palvelujen tarjoama kielikoulutus, joka tarjoaa yritysten henkilöstölle suomen kielen opetusta. Opinnot räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan.

Palvelu on harkinnanvarainen ja maksullinen. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttavat yrityksen koko. Esimerkiksi TäsmäKoulutuksessa yrityksen osuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta.

Palvelua voi Uudellamaalla hakea ottamalla yhteyden TE-Palvelun sähköpostiin tyopaikkasuomi.uusimaa@te-toimisto.fi tai jättämällä yhteydenottopyynnön Palvelualusta.fi-sivuilla.

Lisätietoja: Palvelualusta.fi

Pikakeinoja yritysten osaajapulaan

Ennakointikamari nostaa esiin Helsingin seudun korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien , TE-toimiston sekä ELY-keskuksen palveluja, jotka tarjoavat työnantajille ratkaisuja osaavan työvoiman turvaamiseksi. Palveluja löytyy vaikkapa uuden työvoiman rekrytointiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Monet palvelut auttavat yrityksiä erityisesti kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinneissa.

Lue myös

VTT tekee onnistuneita rekrytointeja Suomessa asuvista ulkomaalaisista 

VTT hyödyntää rekrytoinneissaan Suomessa jo asuvia kansainvälisiä asiantuntijoita ja tutkinto-opiskelijoita. 

GA Telesis: Monimuotoinen työyhteisö kääntyy kilpailuvaltiksi

Lentomoottoreita Helsinki-Vantaalla korjaava GA Telesis toimii kansainvälisellä erikoisalalla, jossa eri etnisistä taustoista tulevat työntekijät ovat yritykselle kilpailuvaltti.

Neuvontapalvelut: Muistettavaa erilaisista työpaikan poissaoloista

Työntekijän poissaolo-oikeus Osaan poissaoloista työntekijällä on oikeus laissa kerrottujen edellytysten täyttyessä ja osasta täytyy sopia...