GA Telesiksen korjaamon lattialla on kaksi korjattavaa lentomoottoria

GA Telesis: Monimuotoinen työyhteisö kääntyy kilpailuvaltiksi

Lentomoottoreita Helsinki-Vantaalla korjaava GA Telesis toimii kansainvälisellä erikoisalalla, jossa eri etnisistä taustoista tulevat työntekijät ovat yritykselle kilpailuvaltti.

Pöydän ääressä istuu kuusi GA Telesis Engine Services Oy:n työntekijää, jotka ovat kotoisin Afganistanista, Kiinasta, Serbiasta, Turkista, Venäjältä ja Yhdysvalloista. Yhtä kansainvälinen on lentomoottoreita korjaavan yrityksen koko henkilökunta. 250 työntekijän joukosta löytyy 28 eri kansalaisuutta. 

”Kaiken kaikkiaan meillä on töissä 55 ei-kantasuomalaista. Pääsääntöisesti kaikki heistä ovat muuttaneet Suomeen aikuisiässä”, HR-asiantuntija Alena Sivokoz sanoo. 

Miehet kokoavat lentomoottoria.
Lentomoottoreita Helsinki-Vantaalla korjaava GA Telesis rekrytoi työntekijöitä Suomesta, mutta heitä haetaan koko ajan myös muualta maailmasta. 250 työntekijän joukosta löytyy 28 eri kansalaisuutta. 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimiva yritys rekrytoi työntekijöitä Suomesta, mutta heitä haetaan koko ajan myös muualta maailmasta. 

Lentokoneasentajia valmistuu Suomessa useista oppilaitoksista. Heidän perustaitonsa eivät kuitenkaan riitä vaativiin moottorikorjauksiin, vaan GA Telesis järjestää taloon tulleille asentajille aluksi puolen vuoden työssäoppimiskoulutuksen eli GATES Trainee-ohjelman. 

”Sen jälkeen he pääsevät työskentelemään kokeneemman kollegan ohjauksessa. Vasta muutaman vuoden jälkeen työntekijä voi alkaa suorittaa täysin työtehtäviä itsenäisesti”, HR-päällikkö Galina Alkvist kertoo. 

Monimuotoinen tiimi tuottaa tulosta 

Alkvist sanoo, että henkilökohtaisen osaamisen lisäksi jokainen työntekijä tuo yritykseen oman kulttuurinsa vahvuudet. 

”Niitä pyrimme hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Monimuotoisuus helpottaa ongelmanratkaisua ja auttaa katsomaan asioita monipuolisesti eri näkökulmista.”

Myös kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että monimuotoisuudesta on yritykselle taloudellista hyötyä, sillä se lisää yleensä tuottavuutta ja innovointia.

Alena Sivokoz ja Umut Cur lentomoottorin edessä
Venäjältä kotoisin oleva Alena Sivokoz ja turkkilainen Umut Cur sanovat, että henkilökohtaisen osaamisen lisäksi kukin työntekijä tuo yritykseen oman kulttuurinsa vahvuudet.

Alena Sivokoz on havainnut, että monimuotoinen työyhteisö myös helpottaa erilaisten ihmisten hakeutumista yritykseen. GA Telesis on esimerkiksi tehnyt onnistuneita rekrytointeja Suomessa asuvista ulkomaalaisista. 

”Meidän kokemuksemme mukaan he ovat erittäin motivoituneita ja työhön sitoutuneita työntekijöitä.”

GA Telesiksen Customer Support Account Manager Rishi Maharaj muutti Yhdysvalloista Suomeen kolme vuotta sitten. Hänen mielestään etenkin kansainvälisille markkinoille suuntaavien yritysten kannattaa rekrytoida ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. 

”Bisneksen tekemistä helpottaa huomattavasti, jos tiimistä löytyy joku, joka on kotoisin kohteena olevilta markkinoilta.” 

Alan erikoisosaajia haettava maailmalta 

Suihkumoottorin peruskorjaus kestää useita kuukausia, mutta sen lisäksi GA Telesis tarjoaa Helsinki-Vantaalla muutaman viikon kestäviä nopeampia korjauspalveluja. Tätä varten yritys perusti kolme vuotta sitten erillisen osaston, jonka työntekijät oli rekrytoitava ulkomailta. 

”Tarvitsimme valmiiksi koulutettuja ammattilaisia, joilla oli jo ennestään tarvittavat taidot ja luvat. Heitä ei löytynyt Suomesta”, Alkvist kertoo. 

Yritys laittoi avoimista työpaikoista sanan kiertämään eri puolille maailmaa. Puolassa oli hiljattain suljettu lentomoottorikorjaamo, jonka kansainvälisistä työntekijöistä onnistuttiin houkuttelemaan useita henkilöitä Suomeen. 

Viisi miestä hymyilee lentomoottorin edessä
Eerik Huuki, Kasperi Tiusanen, Umut Cur, Atakan Celenk ja Enes Dzaferi työskentelevät GA Tekesiksen osastolla, jonka 15 työntekijästä kaksi kolmasosaa on ulkomailta.

Yksi heistä oli turkkilainen Umut Cur.  Hän sanoo, että Suomella on hyvä maine, mutta ennen muuttopäätöstä hän tutki työmahdollisuuksia muualtakin Euroopasta.  

”Suomen etu oli, että tänne oli monia muita maita helpompi integroitua ja maahan asettumiseen sai hyvin tukea. Esimerkiksi puolisoni ei osannut suomea, mutta hänelle tarjottiin heti kielikoulutusta”, Cur kertoo. 

Myös serbialainen Enes Dzaferi työskenteli aiemmin lentomoottorien korjaajana Puolassa. Hänen mukaansa Suomeen asettuminen on ollut Puolaa helpompaa. 

”Työpaikan ulkopuolella Puolassa on hankala hoitaa asioita, jos et osaa puolaa. Suomessa en tunne olevani niin ulkopuolinen, sillä täällä puhutaan laajasti englantia. Siitä huolimatta introverttien suomalaisten ymmärtäminen ja paikalliseen kulttuuriin sopeutuminen vievät aikaa”, Dzaferi sanoo. 

Tuki Suomeen asettumisessa tärkeää 

GA Telesis tarjoaa Suomeen tuleville työntekijälle niin sanottuja relocation-palveluja, jotka auttavat työntekijää asettumaan maahan ja helpottavat käytännön asioiden hoitamista. 

Yritys voi tukea esimerkiksi muuttojärjestelyissä ja asunnon haussa. Suomeen asettumista helpottaa myös apu vaikkapa verotukseen liittyvien asioiden hoitamisessa, pankkitilin avaamisessa ja erilaisissa rekisteröinneissä. 

”Yritämme tehdä Suomeen asettumisesta mahdollisimman helppoa, jotta työntekijä voi keskittyä työhönsä. Relocation-palveluissa meitä avustaa talon ulkopuolinen konsultti”, Galina Alkvist sanoo. 

Oikealla johtamisella iso merkitys 

Erilaiset ihmiset eivät kuitenkaan yksin takaa yrityksen menestystä. Esihenkilöillä on erityinen vastuu huolehtia siitä, että työpaikalle syntyy erilaisuutta salliva ja sitä hyödyntävä kulttuuri. 

Aarno Hakanen vetää kolme vuotta sitten perustettua uutta osastoa, jonka 15 työntekijästä kaksi kolmasosaa on ulkomailta. Johtamista helpottaa, että kaikki olivat jo ennestään alansa rautaisia ammattilaisia. 

”Kansainvälisen tiimin johtamiseen pätevät samat periaatteet kuin vain kantasuomalaisista koostuvan tiimin vetämiseen. Tarvitaan sopivassa suhteessa kontrollia ja vastuun jakamista. Lisäksi kaikki on otettava tasapuolisesti huomioon ja oltava molemmin puolin joustava”, Hakanen toteaa. 

Commercial and Customer Support -tiimiä vetävä Suvi Vilen sanoo, että työntekijöiden henkilökohtaisilla luonteenpiirteillä on suurempi merkitys kuin etnisellä taustalla. Ihmisten tulkitseminen voi olla kuitenkin hieman haasteellisempaa kansainvälisessä tiimissä. 

”Aina kannattaa ottaa huomioon, että eri kulttuureista tulevilla voi olla omia piirteitä. Jotkut saattavat olla pidättyväisiä ja heillä on korkeampi kynnys kysyä. Toiset taas ovat erittäin avoimia ja kaipaavat enemmän sosiaalista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta.”

”Esihenkilön tehtävänä on johtaa omia alaisiaan huomioiden nämä kaikki seikat”, Vilen huomauttaa.

Lisätietoa Vauhtia kansainväliseen rekrytointiin -projektista:

Johanna Larsson
Helsingin seudun kauppakamari
johanna.larsson@helsinki.chamber.fi

Vauhtia kansainväliseen rekrytointiin

Tässä sarjassa nostamme esiin hyviä käytäntöjä ja oppeja yrityksistä ja organisaatioista, jotka investoivat organisaatioidensa kasvuun ja kilpailukykyyn rekrytoimalla kansainvälisiä osaajia. Haluamme kannustaa ja rohkaista suomalaisia yrityksiä ja yhteiskuntaa luomaan aidosti avointa, monimuotoista ja yhdenvertaista työkulttuuria.

Lue Kauppakamarilehteä Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin

Lue myös

Helsingin yliopisto avaa ulkomaalaisille opiskelijoille ovia työelämään

Helsingin yliopiston harjoitteluohjelma helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden pääsyä suomalaiseen työelämään. Myös yrityksiin he voivat tuoda uutta näkemystä ja tuoreita ajatuksia.

Vaisalan kansainväliset osaajat varmistavat kilpailukyvyn 

Henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen auttaa Vaisalaa pitämään paalupaikan globaaleilla markkinoilla. Suomessa jo asuvilla kansainvälisillä osaajilla on tässä tärkeä rooli.

Listasimme kansainvälisen rekrytoinnin palveluja Helsingin seudulla – työnantaja, ota lista talteen!

Onnistu kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa -tapahtumassa esittelimme ratkaisuja rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin....