Kuusi nuorta henkilöä keskustelevat.Kuusi nuorta henkilöä keskustelevat.
Ole muita edellä

Ennakointikamari

Elinkeinoelämän ja Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin. Ennakointikamari-yhteistyön kautta vahvistetaan koulutuksen työelämävastaavuutta, yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta sekä toimitaan aktiivisena työvoimatarpeiden ja koulutuksen ennakoinnin edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.

Miten Ennakointikamari toimii?

Ennakointikamari kokoaa työssään yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritykset, oppilaitokset ja aluehallinnon, joiden näkemykset ovat perustana foorumin tuottamalle tilannearviolle ja toimenpidesuosituksille. Ennakointikamari aloitti uuden, toukokuuhun 2023 kestävän toimikautensa kesäkuussa 2020. 

Ennakointikamari tuottaa vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan aluetta koskien. Tilannekatsaukset perustuvat tilastojen, tutkimusten, raporttien ja ennakointitietojen sekä Ennakointikamarin omien selvitysten yhdistämiseen. Viimeisin tilannekatsaus Työvoiman kysyntä, saatavuus ja osaamistarpeet Uudellamaalla syksyllä 2021 julkaistiin joulukuussa 2021. Tilannekatsausten lisäksi Ennakointikamari julkaisee muita selvityksiä ja ulostuloja työllisyyteen ja osaamistarpeisiin liittyen.

Ennakointikamariverkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tarkoituksenaan löytää tilannekatsausten pohjalta konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä Uudenmaan työllisyyden kysymyksiin.

Omistajat

Ennakointikamarin omistavat Stadin AO, Vantaan ammattiopisto Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Taitotalo, Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy, Helsinki Business College Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Hyria koulutus Oy, Careeria, STEP-koulutus, Suomen Diakoniaopisto Oy, Laurea, Haaga-Helia, Metropolia, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus & Uudenmaan TE-toimisto ja Helsingin seudun kauppakamari.

Ennakointikamari: Helsingin seudun osaajapulan ratkomiseen tarvitaan nopeita ratkaisuja

Työvoiman kokonaiskysyntä on palannut pandemiaa edeltäneelle tasolle. Työttömien työnhakijoiden määrä ei kuitenkaan ole laskenut, vaikka avoimia työpaikkoja on avautunut runsaasti Uudenmaan yrityksissä.
Lue lisää

Ennakointikamari: Yritysten tarve osaajista kovenee

Työvoiman kysynnän pohjakosketus eri toimialoilla on ohitettu ja työllisyystilanteen odotetaan kohenevan maltillisesti. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa nyt Helsingin seudulla hälyttävästi.
Lue lisää

Uudenmaan korkeakouluissa on liian vähän aloituspaikkoja

Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkojen lukumäärä jää selvästi muita maakuntia alhaisemmaksi suhteessa alueen toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin, ilmenee Ennakointikamarin tuoreesta selvityksestä.
Lue lisää

Lisätietoja

Oja Olli projektipäällikkö 050 5647586

Ennakointikamari