fiiliskuvafiiliskuva

Ennakointikamari

Elinkeinoelämän ja Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin. Ennakointikamari-yhteistyön kautta vahvistetaan koulutuksen työelämävastaavuutta, yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta sekä toimitaan aktiivisena työvoimatarpeiden ja koulutuksen ennakoinnin edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.


Työvoiman saatavuus ja kysyntä sekä osaamistarpeet matkailu- ja ravintola-alalla

Ennakointikamari teetti tutkimuksen kesällä 2021 matkailu- ja ravintola-alasta, liittyen työvoiman saatavuuteen ja kysyntään sekä siihen liittyviin osaamistarpeisiin. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, kuinka hotelli-ja ravintola-alan yritykset Uudellamaalla näkevät yrityksen ja alan tulevaisuuden muuttavassa ympäristössä. Teemoina olivat muun muassa yritysten tämänhetkinen henkilöstötilanne sekä näkemykset sen kehittymisestä tulevaisuudessa.


Miten Ennakointikamari toimii?

Ennakointikamari kokoaa työssään yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritykset, oppilaitokset ja aluehallinnon, joiden näkemykset ovat perustana foorumin tuottamalle tilannearviolle ja toimenpidesuosituksille. Ennakointikamari aloitti uuden, toukokuuhun 2023 kestävän toimikautensa kesäkuussa 2020. 

Ennakointikamari tuottaa vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan aluetta koskien. Tilannekatsaukset perustuvat tilastojen, tutkimusten, raporttien ja ennakointitietojen sekä Ennakointikamarin omien selvitysten yhdistämiseen. Viimeisin tilannekatsaus Työvoiman kysyntä, saatavuus sekä osaamistarpeet Uudellamaalla keväällä 2021  julkaistiin kesäkuussa 2021. Tilannekatsausten lisäksi Ennakointikamari julkaisee muita selvityksiä ja ulostuloja työllisyyteen ja osaamistarpeisiin liittyen. 

Ennakointikamariverkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tarkoituksenaan löytää tilannekatsausten pohjalta konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä Uudenmaan työllisyyden kysymyksiin.

Ennakointikamarin omistavat Stadin AO, Vantaan ammattiopisto Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Taitotalo, Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy, Helsinki Business College Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Hyria koulutus Oy, Careeria, STEP-koulutus, Suomen Diakoniaopisto Oy, Laurea, Haaga-Helia, Metropolia, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus & Uudenmaan TE-toimisto ja Helsingin seudun kauppakamari.

Lisätietoja

Oja Olli projektipäällikkö 050 5647586

Ennakointikamari