Riikka Vataja ja Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista.

Kauppakamarin selvitys: Yritysten osaajapula ei helpota, vaikka suhdanteet laskevat

Joka toisessa Helsingin seudun yrityksessä rekrytointitarve kasvaa seuraavan puolen vuoden aikana. Helsingin seudulla on tarvetta sekä ammatillisille osaajille että korkeakoulutetuille eikä osaajapula painotu vain yhteen alaan, vaan osaajia tarvitaan kipeästi monella alalla, selviää kauppakamareiden osaajaselvityksestä.

Helsingin seudun kauppakamarin Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja painottaa, että tällä hetkellä jo 71 prosenttia yrityksistä kokee osaajapulaa. Venäjän hyökkäyssota ja sen vaikutukset taloustilanteeseen eivät ole vähentäneet osaajapulaa kokevien yritysten osuutta, vaan pula on hiukan jopa pahentunut verrattuna kevääseen 2022. Myös yritysten rekrytointitarpeet ovat kasvussa vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta.

“Seuraavan puolen vuoden aikana rekrytointitarve kasvaa lähes joka toisella (48 prosenttia) vastaajayrityksellä, mikä on nousua kevään 2022 tilanteeseen (42 prosenttia). Vain neljä prosenttia vastaajista kertoo rekrytointitarpeen laskevan seuraavan puolen aikana ja 48 prosenttia vastaajista uskoo rekrytointitarpeen pysyvän nykyisellä, ennätyksellisen korkealla tasolla”, Oja sanoo.

Hän kertoo, että 72 prosenttia vastaajista arvioi, että rekrytointitarve kasvaa seuraavan parin vuoden aikana. ”Myös tässä on selvää nousua kevääseen 2022 verrattuna, jolloin kasvua odotti 63 prosenttia vastaajista”, Oja jatkaa.

Lähes puolet yrityksistä kertoo, että osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa yrityksen kasvua tai liiketoiminnan kehittämistä vähintäänkin jonkin verran. Osuus on kasvanut hiukan kevääseen 2022 verrattuna.

”Yritysten osaajapula ei kosketa vain yhtä alaa. Työntekijöitä tarvitaan erityisesti tekniikan, kaupan, hallinnon ja oikeustieteen, palvelualan ja tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla”, Oja korostaa.

Uudenmaan korkeakouluihin lisää aloituspaikkoja

Osaajakysely osoittaa, että korkeakoulutettujen osaajien tarve on Uudellamaalla muuta maata korkeammalla tasolla. Samaan aikaan alue kuitenkin kärsii korkeakoulujen aloituspaikkojen puutteesta. Kun aloituspaikkojen määrän suhteuttaa toiselta asteelta valmistuvien nuorten määrään, tilanne on Uudellamaalla muuta maata heikompi, vaikka koko maan työpaikoista noin 30 prosenttia sijaitsee Uudellamaalla ja seutu tuottaa lähes 40 prosenttia koko maan BKT:sta.

”Tulevaisuudessa korkeakoulutettujen osaajien tarve kasvaa alueella entisestään ja sen tulee näkyä myös seudun koulutustarjonnassa”, sanoo johtava asiantuntija Riikka Vataja.

Vatajan mukaan toimilla osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi on kiire.

”Osaajapula Helsingin seudulla on sekä akuutti että krooninen. Työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton edistämiseen on saatava lisää potkua ja yksi vaihtoehto sen toteuttamiseen olisi Uudenmaan ELY:n alueella toteutettava kokeilu, jossa luovutaan saatavuushankinnasta kahden vuoden määräajaksi”, jatkaa Vataja.

Kyselyssä tärkeimpinä keinoina osaavan työvoiman turvaamiseksi Helsingin seudun yritykset pitävät koulutuksen sisältöjen kehittämistä paremmin työelämän tarpeita vastaaviksi, työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkamista sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämistä. Myös oppisopimus-, muunto- ja täydennyskoulutusten lisääminen nähdään tärkeinä keinoina osaavan työvoiman turvaamiseksi.

Kysely tehtiin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksille syyskuussa 2022 ja vastauksia saatiin 369 kappaletta: Yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeet Helsingin seudulla

Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 20. – 23.9.2022 ja kyselyyn vastasi 369 Helsingin seudun kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta.


Kauppalehti 4.10.2022: Yli 70 prosenttia Helsingin seudun yrityksistä kokee osaajapulaa – Joka toinen uskoo ongelman vielä kasvavan


Lisätietoja:

Olli Oja, Helsingin seudun kauppakamari, projektipäällikkö,
Ennakointikamari, olli.oja@helsinki.chamber.fi, p. 050 5647586

Riikka Vataja, Helsingin seudun kauppakamari, johtava asiantuntija,
riikka.vataja@helsinki.chamber.fi, p. 040 536 0954

Lue myös

Osaajapulaan tarvitaan yhteistyötä ja yrityslähtöisiä opintopolkuja

Pitkän ja piinavan koronakurimuksen yhtenä valopilkkuna on ollut Suomen varsin suotuisia suhdannetilanne. Pandemian alussa uhkana...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Budjettiriihestä tarvitaan nopeita päätöksiä osaavan työvoiman turvaamiseksi

Keskuskauppakamari lähettääkin hallitukselle terveiset tulevaan budjettiriiheen: nyt tarvitaan nopeita päätöksiä, jotka lisäävät osaavan työvoiman tarjontaa...