Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista.

Ennakointikamarin katsauksessa marraskuisen harmaita työvoimanäkymiä

Työvoiman kysyntä on laskenut Uudellamaalla lähes puolella vuoteen 2022 verrattuna. Kaikkia toimialoja koskettava kysynnän lasku kuulostaa hurjalta, mutta pudotusta pehmentää tieto, että olemme laskeutuneet huippupisteestä, käy ilmi Ennakointikamarin tuoreesta selvityksestä.

Marraskuinen harmaus on sanapari, joka kuvaa yleisiä työvoima- ja talousnäkymiä Suomessa ja Helsingin seudulla harmillisen hyvin. Toisaalta voidaan ajatella, että konfliktien värittämässä maailmantilanteessa ja ennätyksellisen korkotasojen nousun jälkimainingeissa marraskuinen harmaus on suorastaan lohdullinen näkymä. Ainakin pahimpiin skenaarioihin verrattuna.

Työvoiman kysyntä on laskenut Uudellamaalla lähes puolella vuoteen 2022 verrattuna. Kaikkia toimialoja koskettava kysynnän lasku kuulostaa hurjalta, mutta pudotusta pehmentää tieto, että olemme laskeutuneet huippupisteestä. Työvoiman kysyntä on pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna pikemminkin normalisoitunut kuin romahtanut.

Uudet avoimet työpaikat Uudellamaalla -graafi. Lähde työ- ja elinkeinoministeriö.
Uudet avoimet työpaikat Uudellamaalla. Lähde: TEM

Ratkaiseva kysymys on tietenkin se, mitä kysynnälle tapahtuu tulevaisuudessa. Ennakointikamarin tilannekatsauksen kokoamat näkyvät antavat olettaa, että kysynnässä ei olisi lähitulevaisuudessa luvassa ainakaan suurta romahdusta. Se, että uusia avoimia työpaikkoja aukeaa runsaasti työvoiman kysynnän laskusta huolimatta, toimii työttömyyden kasvun puskurina.

Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut Uudellamaalla kymmenyksellä vuodentakaiseen nähden. Vaikeutunut työllisyystilanne koskettaa kaikkia ammattiryhmiä ja koulutustasoja. Työttömyyden kasvu on kuitenkin kaukana esimerkiksi pandemian aikaisista lukemista ja tilannekatsauksessamme näemme, ettei työttömyyden uskota räjähtävän käsiin lähitulevaisuudessakaan, vaikka ajat pysyvätkin vaikeina. 

Graafi: Yrityksenne rekrytointitarve 6 kuukauden sisällä. Lähde Helsingin seudun kauppakamarin rekrytointi- ja osaamistarvekysely 2020-2023.
Yrityksenne rekrytointitarve 6 kuukauden sisällä. Lähde: Helsingin seudun kauppakamarin kysely

Marraskuisen harmaata siis. Syksyn 2023 Ennakointikamarin tilannekatsaus tarkastelee lisäksi kansainvälisten osaajien rekrytointeja.

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksiltä tiedusteltiin laajasti eri näkökulmia aiheen tiimoilta syyskuussa 2023. Vastaukset tuovat työnantajanäkökulmaa aiheeseen, joka on – kuten tilannekatsauksemme tilastotarkastelu osoittaa – työelämän tulevaisuutta, mutta myös vahvasti jo nykypäivää Helsingin seudulla.

Suurimmat haasteet tuntuvat yhä liittyvän kielitaitoon ja yritysten valmiudet kansainvälisten osaajien rekrytoimiseen vaihtelevat todella paljon. Positiivista on se, että useimmat tunnistetuista puutteista rekrytointiosaamisessa ovat sellaisia, että niihin voidaan tarjota apua oikeanlaisilla työvoimapalveluilla. Kunhan yritykset vielä löytävät palveluiden äärelle.

Lue koko Ennakointikamarin raportti alta:

Mikä on Ennakointikamari?

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari kokoaa työssään yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritykset, oppilaitokset ja aluehallinnon. Verkostoon kuuluvat Stadin AO, Vantaan ammattiopisto Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Taitotalo, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Helsinki Business College Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Careeria, STEP-koulutus, Suomen Diakoniaopisto Oy, Laurea, Haaga-Helia, Metropolia, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan TE-toimisto ja Helsingin seudun kauppakamari. Ennakointikamariverkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja etsii konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä Uudenmaan työllisyyden kysymyksiin. Ennakointikamari tuottaa vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan alueelta.

Lue myös

Pulaa sairaanhoitajista, ylitarjontaa myyjistä – Ennakointikamarin katsauksessa tarkastellaan työvoiman kohtaantoa Uudellamaalla

Maaliskuussa 2024 Uudellamaalla ilmoitettiin 18 088 uutta työpaikkaa. Työvoiman kysyntä on...

Osaajapulaan tarvitaan yhteistyötä ja yrityslähtöisiä opintopolkuja

Pitkän ja piinavan koronakurimuksen yhtenä valopilkkuna on ollut Suomen varsin suotuisia suhdannetilanne. Pandemian alussa uhkana...

Ennakointikamarin tilannekatsaus tarkastelee Uudenmaan työllisyyttä ja osaamistarpeita

Koronapandemia on iskenyt kovaa Uudellemaalle ja vaikutukset työllisyyteen ovat täällä selvästi muuta maata suurempia. Työvoiman...