Artikkelikuva

Helsingin työvoima kansainvälistyy vauhdilla

Helsingin seudun työmarkkinat kansainvälistyvät nopeasti, mutta tulevina vuosina tahti vain kiihtyy.

Tällä hetkellä Helsingissä noin joka neljäs työnhakija on vieraskielinen, mutta vuonna 2030 jo joka kolmas töitä hakeva puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia, Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva sanoo.

– Meidän kaikkien pitää oppia sietämään sitä, että suomea ei puhuta jatkossa enää yhtä hyvin kuin olemme tottuneet. Maailman yleisin kieli on ”broken English”. Suomessakin on totuttava siihen, että ”broken Finnish” yleistyy.

Rinkineva toivoo, että Helsingin kansainvälistyminen ymmärretään työpaikoilla. Työntekijä voi olla erinomaisen taitava omassa tehtävässään, vaikka hän ei osaakaan suomea täydellisesti.

– Tämä on kaikille uusi tilanne. Kulttuurien ymmärrystä tarvitaan aiempaa enemmän. Entistä monikulttuurisemmassa toiminta­ympäristössä samat asenteet ja toimintamallit eivät toimi enää tulevaisuudessa.

Osaavasta työvoimasta käydään kovaa globaalia kilpailua

Helsinki joutuu houkuttelemaan samoja osaajia kuin Tukholma, Kööpenhamina, Berliini ja moni muukin kaupunki.

– Vieraskielinen työvoima on huikea mahdollisuus, mutta se myös haastaa meitä.

Pääkaupunkiseudun yritykset valittavat työvoimapulaa. Samaan aikaan alueella on kuitenkin edelleen iso joukko ihmisiä työmarkkinoiden ulkopuolella. Työttömyystilastot ovat kaunistuneet, mutta tekemistä riittää.

Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa 8,8 prosenttia, kun koko maan luku oli 9,1 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita kaupungissa oli 30 300.

– Pääkaupunkiseutua vaivaavat toisiaan repivät haasteet. Meillä on huutava pula työvoimasta, mutta samaan aikaan myös iso joukko ihmisiä, joilla ei ole kykyä työllistyä. Samoja ongelmia on muuallakin, mutta Helsingin seudulla puhutaan paljon isommista luvuista.

Rinkineva muistuttaa, että pääkaupunkiseudun erityispiirre ovat muuta maata korkeammat elinkustannukset etenkin asumisessa.

– Meillä on paljon matalapalkka-aloja, joilla työskenteleville pääkaupunkiseudun kova hintataso on iso haaste. Toimeentuloa voi vaikeuttaa myös pirstaleinen työura.

Kauppakamari-lehti 2

Teksti on julkaistu 11.6.2019 ilmestyneessä lehdessä.

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Emme selviä työvoimapulasta ilman, että hankimme työntekijöitä ulkomailta

Hallitusohjelmassa tulee edistää jämäkästi työperäistä maahanmuuttoa ja varmistaa, että kolmansista maista saadaan riittävästi ammattiosaajia.

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.