Enterprise Europe Network, lakimies Maija Kärkäs artikkeli: Tuotteita koskeva sääntely EU:ssa.

IP-asiat haltuun – EU:lta apua pk-yrityksille

Aineettomien oikeuksien suojaamisesta on tullut yhä tärkeämpää yritysten liiketoiminnalle, ja IP-oikeuksien hallinnan tulisi kuulua yrityksen strategiseen päätöksentekoon. IP-oikeudet ovat osa yritysten varallisuutta ja brändiä, kilpailukeino ja lisenssisopimusten kautta myös tulonlähde.

Usein sama tuote on mahdollista suojata tietyillä edellytyksillä useammalla tavalla. Kansainvälistä toimintaa suunnitellessa on usein syytä rekisteröidä kohdemaassa tavaramerkki-, domain- ja mahdollisesti muita oikeuksia, kuten mallioikeus, jo varhaisessa vaiheessa.

Huolella laaditut sopimukset ehkäisevät usein vaikeaksi muodostuvia näyttö- ja todistelukysymyksiä.

Yrityksen kannattaa todeta sopimuksissaan kuka omistaa oikeudet, miten sopimuksen kohteena olevaa tuotetta tai palvelua saa käyttää ja millä ehdoilla.

Yrityksen on seurattava omien oikeuksiensa loukkaamattomuutta ja tarvittaessa puututtava tilanteeseen. Toisaalta yrityksen on tärkeää seurata myös sitä, ettei se itse loukkaa toisten immateriaalioikeuksia.

Parhaan mahdollisen suojamuodon valitseminen ja ipr-strategian laatiminen vaatii usein asiantuntijan apua. PRH:stä löytyy tietoa suojamuodoista, lista teollisoikeuslautakunnan auktorisomista asiamiehistä ja tutkimuspalveluja. Myös EU tarjoaa konkreettista apua pk-yrityksille.

Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO:n Ideas Powered for Business SME Fundista pk-yritys voi saada enintään 1 500€ avustuksen sekä kansallisten tavaramerkki- ja mallioikeushakemusten että EU:n tavaramerkki- ja yhteisömallihakemusten tekemiseen.

IP Helpdeskeistä saa maksuttomasti tietoa ja käytännön neuvoja pk-yritysten ja EU-rahoitusta saavien tai hakevien tahojen IP-kysymyksiin:

  • Käytännönläheisiä oppaita ja tietopaketteja
  • Webinaareja
  • Helpline-palvelu, jonne voi lähettää konkreettisia IP-oikeuksiin liittyviä kysymyksiä englanniksi.
    EU:n tarjoamia IP Helpdeskejä on Euroopan lisäksi Intiassa, Kiinassa, Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.


Maija Kärkäs
päällikkö
Enterprise Europe Network / Helsingin seudun kauppakamari

IP Helpdesk

Maija Kärkäs toimii European IP Helpdeskin yhteyshenkilönä Suomessa, ja hänelle voi osoittaa kysymyksiä maija.karkas@chamber.fi. Palvelu on luottamuksellinen.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Perhevapaat ja vuosiloma

Vuosiloman kertyminen perhevapaan aikana Perhevapaat ovat vuosilomalaissa työssäolon veroista aikaa lukuun ottamatta hoitovapaata ja poissaoloa perheenjäsenen tai...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän...