Artikkelikuva

Kauppakamarit vaativat sosiaaliturvan ja verotuksen kokonaisuudistusta

Kauppakamarit kehottavat seuraavaa hallitusta sosiaaliturvajärjestelmän uudistukseen. Ratkaisuja Suomelle -vaaliohjelmassaan ne esittelevät keinoja, joilla Suomen kilpailukyky ja työllisyysaste saadaan nousuun. Sosiaaliturvan ja verotuksen kokonaistarkastelu on yksi näistä keinoista.

Sosiaaliturvajärjestelmästä on muodostunut vuosikymmenten kuluessa vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, joka sisältää monenlaisia kannustinloukkuja. Ansiotulojen verotusta ja sosiaaliturvaa tulisi kauppakamarien mukaan kehittää siten, että työn vastaanottaminen on kaikissa tilanteissa kannattavaa. Lisäksi ansiotulojen verotusta tulisi keventää ja ylin marginaalivero asettaa 50 prosenttiin.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi korostaa, että tulevan hallituksen agendalla kaikkein suurin kärkihanke tulee olla työ.

– Suomen kilpailukyky perustuu korkean arvonlisän työhön. Kireä työn verotus ja ankara progressio kannustavat työn sijasta kuitenkin lähinnä satsaamaan vapaa-aikaan. Seuraavan hallituksen on asetettava tavoitteekseen 75 prosentin työllisyys, joka on ensi vuosikymmenellä hilattava lähemmäs 80 prosenttia. Työllisyysasteen nostamiseen ei ole yhtä ratkaisevaa keinoa, vaan tarvitsemme useita rakenteellisia uudistuksia, Romakkaniemi sanoo.

Sosiaaliturvan ja verotuksen kokonaisuudistuksella pitää löytää ratkaisuja pahenevaan kohtaanto-ongelmaan.

Kansantalouden ja yritysten kasvun kannalta on kestämätöntä, että Helsingin seudulla on samaan aikaan runsaasti sekä avoimia täyttämättömiä työpaikkoja että työttömiä työnhakijoita.

– Uudistuksella on kannustinloukkujen purkamisen lisäksi parannettava yritysten ja työntekijöiden kohtaantoa tehostamalla täydennys- ja muuntokoulutusta. Samalla on tiivistettävä TE-hallinnon ja koulutusjärjestelmän yhteistyötä palveluiden tuottamisessa ja yritysten tarpeiden ennakoinnissa, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen painottaa.

Kauppakamareiden linjausten mukaan työn tekemisen ja teettämisen on oltava aikaisempaa kannattavampaa niin työntekijöiden kuin työnantajien näkökulmasta.

Sosiaaliturvan uudistuksen lisäksi ne esittävät paikallisen sopimisen laajentamista, työvoiman liikkuvuutta tukevaa asunto- ja liikennepolitiikkaa, yksityisten työvoimapalveluiden roolin kasvattamista sekä muunto- ja täydennyskoulutuksesta päättämisen siirtämistä alueellisesti.

 

 

Ratkaisuja Suomelle

Kauppakamareiden “Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi.

Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn kehittämiseksi.

Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.


Lue myös:

Kauppakamarit: Oppisopimuksessa otettava käyttöön palkkaporrastus

Kauppakamarit: Oppisopimuksessa otettava käyttöön palkkaporrastus

Lue myös

KauppakamariTiedon ja Ammattikirjaston käyttöönotto korvasi aikuiskoulutuksessa perinteisen kirjan

Helsinki Business College Oy järjestää sekä nuorten että aikuisten ammatillista koulutusta...

Nyt loppui kurssikirjojen jonottaminen!

Opiskelijalla ja opettajalla on pääsy KauppakamariTietoon ja Ammattikirjastoon myös kotikoneelta, jos hän voi kirjautua etänä koulun verkkoon....

Mistä toimitusjohtaja – tai kuka tahansa työntekijä tai asiantuntija – voi tarkastaa tiedon oikeellisuuden?

Moni pähkäileekin, mistä löytää oikean ja viimeisimmän tiedon, kun lainsäädäntö muuttuu...