Helsingin seudun kauppakamari, Koronainfo, KauppakamariNYT

Linjaus välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta valmistunut 6.4.2020

Maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat 6.4.2020 julkaistussa tiedotteessa ilmoittaneet huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä aloittain.

Viranomaistyöryhmän arvion mukaan välttämättömiä ulkomaista työvoimaa edellyttäviä työtehtäviä on erityisesti

1) maa-, puutarha- ja kalataloudessa, 2) elintarvikealalla, 3) energiahuollossa, 4) meri- ja valmistavassa teollisuudessa, 5) rakentamisessa, 6) liikenne- ja viestintäalalla, 7) kemianteollisuudessa, 8) lääketeollisuudessa ja terveysteknologialalla sekä 9) metsäsektorilla.

Hallitus linjasi myös tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan huoltovarmuuden kannalta kriittisen työvoiman maahantulon reunaehdoista. Ne käsittävät ensi vaiheen 1500 työntekijän vastaanoton toimenpiteet työvoiman allokoinnista, kuljetuksista ja karanteenista.

On kuitenkin hyvä huomioida, ettei toimiala- ja tehtäväkohtainen arvio muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä, ja päätöksen siitä välttämättömästä liikenteestä tekee rajatarkastusviranomainen kullakin rajanylityspaikalla tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Myös muiden, normaalisti voimassaolevien maahantulon edellytysten tulee täyttyä.

Maahanmuuttovirasto myöntää tarvittavan luvan sillä perusteella, että työntekijä on tulossa hoitamaan huoltovarmuuden kannalta kriittistä tehtävää.


Huoltovarmuuden kannalta akuutit tai toimialan toiminnan kannalta kriittiset työtehtävät aloittain:

Maa-, puutarha- ja kalatalous

 • kotieläintuotannon sekä eläinten hoidon ja terveyden kannalta välttämättömät työt
 • kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa, mukaan lukien rehuntuotanto
 • ammattikalastuksen työt
 • välttämättömät työt maatalous- ja puutarhatuotannolle suoria palveluja tuottavissa yrityksissä ja yhteisöissä (esimerkiksi elintarvikkeiden jatkojalostus, koneiden korjaus jne.)

Elintarvikeala

 • erityisasiantuntemusta vaativat koneiden ja laitteiden asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät
 • alan eri sektoreiden teollisuuslaitosten erityisasiantuntemusta vaativat auditoijat ja sertifioijat

Energiahuolto (mukaan lukien ydin- ja säteilyturvallisuus)

Energia-alan (kuten kaukolämmön, sähkön, kaasun (sisältää nesteytetty maakaasu, LNG), öljytuotteiden sekä kotimaisten polttoaineiden jakelu, siirto ja tuotanto) seuraavat tehtävät:

 • erityisasiantuntemusta vaativat huolto- ja korjaustyöt (mukaan lukien vuosihuollot ja laitehuollot)
 • erityisasiantuntemusta vaativat koestus- ja koekäyttötyöt
 • yllä mainittuihin liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat valvonta- ja tarkastustehtävät

Erityisesti ydinvoima-alalla seuraavat tehtävät:

 • tuoreen ydinpolttoaineen kuljetukset
 • ydinvoimalaitosten polttoaineenvaihtotyöt (vuosiseisokit) ja näihin liittyvät tarkastus- ja huoltotoimenpiteet
 • ydinvoimalaitoksen käyttöönottoon liittyvät tehtävät, kuten järjestelmien asennukset, testien viimeistely, polttoaineenlataus ja laitoksen käynnistäminen
 • ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvät tarkastustehtävät.

Meri- ja valmistava teollisuus

 • hankintaketjussa laajasti vaikuttavat järjestelmien, laitteiden ja tuotantolinjojen asennukseen ja auditointiin liittyvät tehtävät

Rakentaminen (mukaan lukien vesihuoltolaitokset)

 • sairaalalaitteiden erikoisasentajat ja –asiantuntijat
 • sairaaloiden sähköjärjestelmien erikoisasentajat, koneiden ja laitteiden kiireelliseen huoltoon ja kunnossapitoon sekä automaatiojärjestelmien ylläpitoon liittyvät erityisasiantuntijatehtävät
 • muun kriittisen infran kiireellinen erityisasiantuntemusta vaativa hoito ja ylläpito: väylät, sähkö, erityisasiantuntemusta vaativa lämpö, tietoliikenne, jätehuolto
 • energiantuotantolaitosten erikoisosaamista edellyttävät kiireelliset ylläpito-, korjaus- ja huoltotehtävät

Liikenne- ja viestintäala (pois lukien tavara- ja rahtiliikenne, joka jatkuu kaikilla rajoille)

 • sähköisten viestintäpalvelujen ja viestintäverkkojen käytettävyyteen ja saatavuuteen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat työtehtävät
 • huoltovarmuuteen ja ulkomaankauppaan liittyvien kuljetusten jatkuvuuteen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat työtehtävät (meri-, ilma-, raide- ja tieliikenne ja logistiikka)
 • elintärkeän tai muuten välttämättömän infrastruktuurin parissa työskentelevät erityisasiantuntemusta vaativa henkilöstö

Kemianteollisuus (mukaan lukien muovi ja kumi)

 • IT-järjestelmiin liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät (ml. tuotannonohjaus- ja automaatiojärjestelmiin liittyvät työtehtävät)

Lääketeollisuus ja terveysteknologia-ala

 • lääketeollisuuden, laboratorioiden ja terveydenhuollon laitteiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät
 • uusien laitteiden asennukseen ja käytön koulutukseen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät
 • sairaalalaitteiden (muun muassa MRI/CT/Gammakamerat, potilasvalvontalaitteet, keskusvalvomot, hengityskoneet, anestesian antolaitteet, tietojärjestelmät, kardiologian tuotteet, keskoskaapit ja ultraäänellä toimivat kuvantamislaitteet) erityisasiantuntemusta vaativat huolto- ja korjaustehtävät

Metsäsektori

 • metsän istutus- ja kylvötehtävät, metsätaimitarhoilla tehtävä työ

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Tekoälyn käyttö on vielä harvojen harrastus

Kysyimme maaliskuussa Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksiltä, onko tekoäly todellisuudessa jo käytössä yrityksissä. Kyselyyn saatiin yli...

Listasimme kansainvälisen rekrytoinnin palveluja Helsingin seudulla – työnantaja, ota lista talteen!

Onnistu kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa -tapahtumassa esittelimme ratkaisuja rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin....

Helsingin liikennejärjestelyt ovat hankalat vielä pitkään

Helsingin seudun kauppakamari vaikuttaa seudun liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnitteluun aktiivisesti. Kauppakamarin johtava asiantuntija Tiina Pasuri...