Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta, Helsingin seudun kauppakamari

Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta pohti osaavan työvoiman saatavuutta

Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa oli teemana osaavan työvoiman saatavuus erityisesti ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon ja oppivelvollisuusiän pidentämisen yhteensovittamisen näkökulmasta. Aiheesta alusti valtiosihteeri Minna Kelhä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Valtiosihteeri totesi osaajatarpeeseen vastaamisen edellyttävän sekä lyhyen että pitkän aikavälin ratkaisuja. Yksi keskeisistä hallituksen keinoista on osaamistason nosto oppivelvollisuusikää pidentämällä ja samalla keskeyttäneiden lukumäärää on pienennettävä. Valiokunnan viesti hallitukselle ja ministeriölle oli yksilöllisen tuen tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta riittävät perustaidot on mahdollista saavuttaa.  Myös vasta kaksi vuotta sitten voimaan astuneen ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukemisen tärkeys nousi esille ja ministeriöltä toivotaan panostuksia toimeenpanon varmistamiseen muun muassa yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä tukemalla.

Ammatillisen koulutuksen lisäksi keskustelussa nousi esille myös Uudenmaan alueen korkeakoulutettavien opiskelupaikkojen riittävyys ja siihen liittyvä aivovuoto ulkomaille. Jatkossa yhä suurempi osa työtehtävistä vaatii korkeakoulututkintoa ja Uudenmaan alueen työpaikkojen kasvu on huomioitava myös alueen opiskelijapaikkamäärässä.

Keskustelu teemasta jatkui Keskuskauppakamarin Mikko Valtosen johdattelemana Kilpailukyvyn avaimet 2020-luvulla  -julkaisun ratkaisuehdotuksiin pohjautuen.  Reformin toimeenpanolle on taattava resurssien lisäksi työrauha ja rahoitusmallin muuttaminen keskellä siirtymävaihetta herättää huolta. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista yli puolet on yli 20-vuotiaita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisen kannalta on tärkeää, että ammatillista koulutuksen kehittämisessä huomioidaan sen kaikki kohderyhmät. Reformin toimeenpano ei saa jäädä oppivelvollisuusiän pidentämisen jalkoihin.

Lisätietoja: valiokunnan sihteeri, asiantuntija Riikka Vataja, p. 040 5360954

Vuonna 2020 valiokunnan puheenjohtajina jatkavat henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen Tokmanni Oy:stä ja Senior Consultant Arja Martikainen Barona IT:sta.

Lue myös

Emme selviä työvoimapulasta ilman, että hankimme työntekijöitä ulkomailta

Hallitusohjelmassa tulee edistää jämäkästi työperäistä maahanmuuttoa ja varmistaa, että kolmansista maista saadaan riittävästi ammattiosaajia.

Valmet – KoulutusOnlinen aktiivikäyttäjä

Valmet panostaa työnantajana henkilöstönsä kouluttamiseen ja kehittämiseen. 1.9.2020 alkanut KoulutusOnlinen käyttö on lähtenyt yrityksessä poikkeuksellisen upeasti; lähes...