Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista.

Vaikuta työvoimapolitiikkaan – ilmoittaudu mukaan Työvoimabarometrin keskustelutilaisuuksiin

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee loppuvuodesta Työvoimabarometrin, joka korvaa aiemman Ammattibarometrin. Uusi barometri antaa ammatti- ja toimialakohtaista tietoa työvoima- ja osaamistarpeista koko Suomessa.

Työvoima-asiat ovat Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön ytimessä. Kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari tuottaa kaksi kertaa vuodessa tietoa osaamis- ja koulutustarpeista. Tänä syksynä Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja on mukana myös muiden toimijoiden kanssa käynnistettävässä Työvoimabarometrissä.

”Ennakointikamari käsittelee osaamistarpeisiin liittyviä kysymyksiä ja siksi olemme seuranneet tarkasti uuden Työvoimabarometrin käynnistämistä. Olemme tietenkin mielellämme mukana tässä toiminnassa, jossa kerrytetään tietoa toimialojen osaamistarpeista ja jolla on suora vaikutus työvoimapoliittisiin päätöksiin”, kommentoi Oja.

Työvoimabarometri tarjoaa foorumin vuoropuhelulle, jonka tarkoitus on nostaa esiin alueiden vahvuuksia ja haasteita sekä pohtia ratkaisuehdotuksia. Paremman tiedon avulla toimenpiteiden vaikuttavuus on tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Helsingin seudun kauppakamari tukee omalta osaltaan Työvoimabarometrin toimialakohtaisia keskustelutilaisuuksia, jotka järjestetään Uudellamaalla lokakuussa. 

”On hienoa, että kehitystyötä tehdään ja uuden Työvoimabarometrin näkemyksiä on muodostamassa aikaisempaa laajempi alueellinen joukko. Aiemmin tuotetun Ammattibarometrin arviot perustuivat TE-hallinnon asiantuntijoiden näkemyksiin, mutta Työvoimabarometriin pääsevät vaikuttamaan myös alan yritykset suoraan. Tämä on aivan olennaista, kun tietoa käytetään esimerkiksi saatavuusharkintaan liittyvien päätösten pohjana”, jatkaa Oja.

Ilmoittaudu 20.9. mennessä mukaan keskustelutilaisuuksiin, joissa muodostetaan työvoimapolitiikkaa ohjaavat näkemykset neljälle toimialalle:
 
Teknologiateollisuus ja -palvelut: torstaina 12.10. klo 8.30–11.30, lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/ep/tyovoimabarouusimaateknologia2023
Liikenne ja logistiikka: torstaina 12.10. klo 8.30–11.30, lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/ep/tyovoimabarouusimaalogistiikka2023
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala: keskiviikkona 11.10. klo 8.30–11.30, lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/ep/tyovoimabarouusimaasote2023 
Rakennettu ympäristö: keskiviikkona 11.10. klo 8.30–11.30, lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/ep/tyovoimabarouusimaarakennettu2023 
 
Tilaisuuksiin voi osallistua paikan päällä Stadin AO:n Myllypuron kampuksella osoitteessa Runokylänkatu 2 tai etäyhteydellä.

Lue myös

Vastaa ja vaikuta: Kysely Euroopan komission sisämarkkinaohjelmasta

Euroopan komissio on julkaissut avoimen kuulemisen kerätäkseen palautetta sisämarkkinaohjelman 2021–2027 väliarviointia varten.

Viikon kysymys: Miten lomautettuina olevien työntekijöiden kesälomien kanssa toimitaan ja voiko kesäloman määrätä pidettäväksi lomautusaikana?

Työnantaja voi määrätä kesäloman pidettäväksi lomautusaikana. Vuosiloma on lakisääteinen ja se...

Toimitusjohtajalta: Valtion rahoitusta Helsingin seudun liikennejärjestelmään on lisättävä huomattavasti

Väyläviraston investointiohjelma vuosille 2024–2031 on päätöksenteossa. Ohjelmaluonnoksessa myönnetään, että hyöty–kustannus -suhteeltaan...