Osaamisesta ja verkostoista kilpailuetua – 6Aika ja Vantaan pk-yritykset.

Osaamisesta ja verkostoista kilpailuetua – 6Aika ja Vantaan pk-yritykset

Yritysten kilpailukyky kysyy osaamista, jatkuvaa oppimista, uteliaisuutta ja avoimuutta kokeiluille ja uusille teknologioille. Vantaan elinvoiman ja vetovoiman varmistavat tulevaisuudessakin osaavat ja muuttuvassa toimintaympäristössä sujuvasti luovivat vantaalaiset yritykset ja t&k&i-yhteistyössä muodostuvat yritysten verkostot ja klusterit. 6Aika-hankkeissa yritykset, oppilaitokset ja kaupunki ovat lyöneet kättä uusilla tavoilla.

6Aika-hankkeiden kehitys- ja innovaatioympäristöissä sadat vantaalaiset yritykset ovat oppineet ja luoneet uutta kokeiluissa, yritysverkostoissa sekä kasvu- ja kansainvälistymisohjelmissa.

Osaamista on luonnollisesti hankkeissa tiiviisti mukana olevissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä hankkeiden asiantuntijoilla, mutta sitä on valtavasti myös yrityksissä – ja osaamisen jakamisesta hyötyvät kaikki.

6Aika Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (Roboreel) -hankkeen projektipäällikkö Laila Bröcker kannustaa yrityksiä mukaan avoimeen yhteistyöhön.

– Yritysten verkostoituminen hyödyttää sekä yrityksiä että heidän asiakkaitaan. Esimerkiksi kun puhutaan erilaisten digitaalisten välineiden tai robottien hankkimisesta sosiaali- ja terveysalalla, yhteistyö ja oman osaamisen jakaminen palveluntarjoajien ja palveluita hyödyntävien yritysten välillä on todella tärkeää. Tällaisessa yhteistyössä voi olla hyvä unohtaa mahdollinen kilpailuasetelmakin.

Robotiikan, automaatioiden ja muiden teknologioiden tarjoamat hyödyt kannattaa yrityksissä selvittää nyt, kun uuden teknologian hyödyntämisestä voi vielä saada merkittävääkin kilpailuetua. Roboreel-hankkeessa ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset ovat tarjonneet yrityksille apua kartoittamalla robotiikan ja automatiikan mahdollisuuksia ja riskejä.

Yhteiskehitetyt palvelut ja teknologiat
vastaavat tarpeeseen

Niinikään sote-ympäristössä toiminut 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) on tarjonnut yrityksille mahdollisuuksia kehittää tuotteita ja palveluita yhdessä sote-ammattilaisten ja loppukäyttäjien kanssa. Yhteiskehittämisen mallilla on koeteltu esimerkiksi äännekoulu-nettiterapiaa, vr-lasikuntoutusta ja etäkuntoutusta.

– Mukana olleet yritykset ovat päässet markkinavuoropuhelujen ja työpajojen myötä mukaan kokeiluihin, joihin heillä ei olisi ollut reittiä ilman tällaista kehittämistoimintaa. Ratkaisuja sote-alalle kehittävissä yrityksissä on päästy sisään sote-toimijoiden maailmaan, minkä lisäksi yrityksiin on karttunut kokemusta ja osaamista yhteiskehittämisen prosessista, kertoo CoHeWen projektipäällikkö Sari Helenius.

CoHeWen kokeiluihin Vantaalla osallistuneet yritykset ovat hyötyneet myös 6Aika-kaupunkien yhteistyöstä. Yrityksissä syntynyt ymmärrys sote-sektorista ja mahdollisuuksista skaalata omia palveluita toiseen kaupunkiin avaavat mahdollisuuksia laajentamiseen ja kasvuun.

Paras osaaminen solahtaa yrityksessä arkeen heti

Yrityksille on tärkeintä, että hankkeiden tuoma arvo ja osaaminen istuu aidosti yrityksen arkeen ja näkyy asiakasrajapinnassa heti. 6Aika Kasvun ekosysteemit -hankkeessa (KESY) rima on nostettu korkealle, sillä hankkeessa on erilaisten kasvuyrityksille suunnattujen työpajojen ja valmennusten ohella tutkittu uusia vertaisoppimisen ja verkosto-oppimisen mahdollistamia tapoja oppia uutta. Yritykset ovat hyötyneet yritysten, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten t&k&i-yhteistyöstä.

– Olemme tarjonneet mahdollisuuksia liittyä myös kansainvälisiin verkostoihin, kun oppimista ja yhteistyötä on laajennettu ekosysteemeihin ulkomaille. Esimerkiksi suuntasimme rakennusten sisäilmaan liittyvän teeman puitteissa Singaporeen, jossa yritykset eivät olleetkaan itsenäisinä yrityksinä myymässä toisille yrityksille, vaan luomassa yhteyksiä toimialan toimijoihin viranomaisista ja t&k&i-toimijoista yrityksiin, KESY-hankkeen projektipäällikkö Kaisa Ahonen sanoo.

Urbaanin ruuan yhteisö, Vantaan Ruokaklusteri on esimerkki onnistuneesta yritysryppäästä, jota on tuettu Kasvun ekosysteemit -hankkeessa. Paikallista ruokaa juhlitaan yhteiskehitetyllä Vantaa-menulla.

Kaupunkimaisuudesta yrityksille tuttuihin toimintatapoihin

6Aika-strategian hankkeet ovat seitsemän vuoden aikana tarjonneet yrityksille mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää arvokasta osaamista. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen yhteistyö ja yritysten palveleminen kehittäjäkumppanina on ottanut harppauksia eteenpäin.

– Kaupungilla on ylätason strategiat ja visiot, joissa määritellään tavoitetila ja taso. 6Aika-hankkeiden vahvuuksia ovat t&k&i-toiminnan käytännönläheisyys ja konkreettinen tekeminen nopeasti – yhdessä tekemisen myötä rakentuu myös luottamus, Ahonen sanoo.

– Hankkeet ovat ketteriä kumppaneita. Pyrimme aina toimimaan yrittäjämäisesti kaupungin sisällä, projektipäälliköt lupaavat.

Pienemmän hiilijalanjäljen jäljillä

Vantaa on ekosysteemien edelläkävijä.

Fiksua materiaalikiertoa, hiilineutraaleja yritysalueita ja energiatehokkaita kiinteistöjä – menestyvä liiketoiminta ja vastuullisuus kulkevat vantaalaisissa yrityksissä käsi kädessä. 6Aika-hankkeissa on satsattu vähähiilisyyteen, mikä näkyy yrityksissä muun muassa ekologisesti kestävänä liiketoimintana, uusina innovaatioina ja materiaali- ja resurssitehokkuutena. Lue juttu: Pienemmän hiilijalanjäljen jäljillä

Työelämässä tarvitaan osuvaa osaamista

6Aika ja osaava Vantaa.

Terveys- ja hyvinvointiteknologia on yksi vauhdilla kehittyvistä osaamisalueista. Vantaalla erityisesti hyvinvointiteknologiaan keskittyneessä 
6Aika: Roboboost -hankkeessa opiskelijoiden, yritysten ja opettajien osaamista kerrytetään robotiikan ja sen oheisteknologioiden aloilla.
Lue juttu: Työelämässä tarvitaan osuvaa osaamista

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia

Yhteiskehittämiseen ja kaupunkien, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä toimialojen rajoja ylittävään yhteistyöhön perustuva strategia tarjoaa esimerkiksi erilaisia kokeilualustoja ja toimintaympäristöjä kehittäjien käyttöön. Vantaalla 6Aika tarkoittaa uuden kokeilua ja uudenlaista kaupungissa tai kaupungin kanssa tapahtuvaa kehittämistä.

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Vantaan Energia hakee kumppanien kanssa vauhtia päästövähennyksiin

Vantaan Energia kehitti kumppaneiden kanssa biovoimalan tehoa parantavan digitaalisen järjestelmän. Yhteistyönä syntyvät innovaatiot auttavat energiayhtiötä vähentämään päästöjä.

Business Vantaa auttaa yrityksiä tiedon ja palvelujen löytämisessä

Tavoitteena on menestyvä Vantaa, jossa yritykset kukoistavat ja kehittyvät. – Helsingin seudun kauppakamarin Vantaan alueyksikön...