Vantaa on ekosysteemien edelläkävijä.

Pienemmän hiilijalanjäljen jäljillä – 6Aika ja resurssiviisas Vantaa

Fiksua materiaalikiertoa, hiilineutraaleja yritysalueita ja energiatehokkaita kiinteistöjä – menestyvä liiketoiminta ja vastuullisuus kulkevat vantaalaisissa yrityksissä käsi kädessä. 6Aika-hankkeissa on satsattu vähähiilisyyteen, mikä näkyy yrityksissä muun muassa ekologisesti kestävänä liiketoimintana, uusina innovaatioina ja materiaali- ja resurssitehokkuutena. Myös taloyhtiöt ja jokainen vantaalainen ovat näissä talkoissa mukana.

Energiatehokkaat ja vähähiiliset rakennukset hyödyntävät uusiutuvaa energiaa ja optimoivat esimerkiksi valaistukseen, viilennykseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon liittyvää energiankulutusta. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat investoinnit maksavat itsensä takaisin – se huomattiin myös 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa. Hankkeessa laskettiin lähes kymmenelle Petikko-Variston yritysalueen yritykselle optimaalisia tapoja lisätä rakennusten energiatehokkuutta.

– Hankkeeseen osallistuneille yrityksille laadittiin kiinteistökohtaiset suunnitelmat ja seitsemässä kiinteistössä lähdettiin viemään suunnitelmia käytäntöön. Tutkimme ja testasimme seinäpinnoille asennettavia aurinkopaneeleita, joten lähdimme tekemään myös kaupunkikuvan kannalta aivan uudenlaista, energiaviisaaksi profiloituvaa yritysaluetta, hankkeen projektipäällikkö Ari-Santeri Talja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluista kertoo.

Yksi hankkeessa mukana olleista yrityskiinteistöistä irtautui selvitysten ja laskelmien jälkeen kaukolämmöstä ja ryhtyi tuottamaan tarvitsemansa lämmön itse. Ensimmäiset laskelmat osoittavat lähes 40 000 euron säästöä vuodessa. Hankkeen laskelmissa selviää myöhemmin myös hiilidioksidipäästöjen vähenemä.

Kiinteistöjen päästökuormaan vaikuttavat asiat ovat olleet esillä myös taloyhtiöissä. Kerrostaloissa jopa 70 prosenttia taloyhtiöiden energiasta kuluu lämmittämiseen!

6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke tähtäsi parempaan energiatehokkuuteen hyödyntämällä IoT:n avulla kerättyä tietoa asuinkiinteistöistä. Mittaustietoon perustuvat digitaaliset ratkaisut osoittautuivat kokeiluissa toimiviksi parantaa vanhojenkin kerrostalojen energiatehokkuutta.

Kiertotalous tuo uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan

6Aika ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanke on toiminut linkkinä yritysten ja kaupunkien välillä: hanke tuo yritysten arvoketjut ja kiertotalouskeskukset mukaan yhteisen ilmastotyöhön.

– Vantaalla hankkeessa on alustettu kiertotalouskeskittymää yhdessä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Nämä laajat materiaalikiertoon liittyvät klusterit ovat avainasemassa, kun yrityksissä pohditaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ilmastopositiivista liiketoimintaa ja prosesseja, projektipäällikkö Ronny Rantamäki Vantaan kaupungin elinkeinopalveluista sanoo.

Vantaalla materiaalikiertoon eri tavoin linkittyvien yritysten klusteri ja yrityspuisto toimisi parhaimmillaan yrityksille ympäristönä, jossa synergioita löytyisi jokaiselle.

– Kiinnostusta ja tarvetta Vantaalla on, ja yritykset tietysti haluaisivat päästä hyödyntämään nopeasti tällaisen alueen mahdollisuuksia. Suunnittelu ja esimerkiksi maankäyttöön liittyvien palasten loksahtaminen kohdalleen vie kuitenkin aikaa, muistuttaa Rantamäki.

Malleja kiertotalousklusterin suunnitteluun löytyy muilta 6Aika-strategian alueilta. Esimerkiksi onnistuneesta Topinpuiston kiertotalouskeskuksesta Lounais-Suomessa voidaan ottaa Vantaallakin oppia.

Ruuan hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa jokainen

Ruuan kiertotaloudessa on kyse ruuan matkasta pellolta lautaselle ja edelleen ravinteina takaisin pellolle ja ruuan tuotantoon – tavoitteena on pienentää ruuan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Vantaalla etsitään esimerkiksi ravintoloille ratkaisuja ruuan kiertotalouteen ja hävikin vähentämiseen.

– Ruuan ympärille rakentuva yritysklusteri on ollut meille linkki ravintoloihin. Ravintoloissa keskeistä on ruokahävikin vähentäminen, mikä nähdään yrityksissä tärkeäksi sekä liiketoiminnassa saatavien säästöjen että ympäristön kannalta, 6Aika: CircularHoodFood  Kiertotalous  kaupunkikortteleissa – ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto -hankkeen projektipäällikkö Henri Laine Vantaan kaupungin elinkeinopalveluista sanoo.

Laine painottaa, että myös ruuan kiertotalouden tulee mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja. Kokeilujen kautta löydetään uusia toimintatapoja, joilla ruokaa voidaan tuottaa kestävästi ja kannattavasti myös kaupunkiympäristöissä.

– Käytännönläheisten kokeilujen myötä nostamme esiin fiksuja, uusien teknologioiden mahdollistamia tapoja tuottaa ruokaa. Hanketoimijana voimme luontevasti myös fasilitoida  yritysverkostoja ja löytää kokeiluille ja syntyvälle liiketoiminnalle toimitiloja ja paikkoja.

Hankkeessa on tuotu myös taloyhtiöihin urbaanin kaupunkiviljelyn malleja ja uusia innovatiivisia ajatuksia ruuantuotantoon kaupungeissa.

Osaamisesta ja verkostoista kilpailuetua

Osaamisesta ja verkostoista kilpailuetua – 6Aika ja Vantaan pk-yritykset.

6Aika-hankkeiden kehitys- ja innovaatioympäristöissä sadat vantaalaiset yritykset ovat oppineet ja luoneet uutta kokeiluissa, yritysverkostoissa sekä kasvu- ja kansainvälistymisohjelmissa. Lue juttu: Osaamisesta ja verkostoista kilpailuetua – 6Aika ja Vantaan pk-yritykset

Työelämässä tarvitaan osuvaa osaamista

6Aika ja osaava Vantaa.

6Aika-hankkeissa etsitään uudenlaisia asiakaslähtöisiä työllisyyspalveluita ja ratkaisuja uuden oppimiseen.
Lue juttu: Työelämässä tarvitaan osuvaa osaamista

 

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia

Yhteiskehittämiseen ja kaupunkien, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä toimialojen rajoja ylittävään yhteistyöhön perustuva strategia tarjoaa esimerkiksi erilaisia kokeilualustoja ja toimintaympäristöjä kehittäjien käyttöön. Vantaalla 6Aika tarkoittaa uuden kokeilua ja uudenlaista kaupungissa tai kaupungin kanssa tapahtuvaa kehittämistä.

 

 

Lue myös

Ota ensiaskeleet yrityksesi ilmastotyössä -Hae Ilmasto-ohjelmaan

Keskuskauppakamari ja LähiTapiola käynnistävät maksuttoman Ilmasto-ohjelman tukemaan 200 suomalaista pk-yritystä ilmastotyössä ja päästövähennyksien aikaan saamisessa....

Business Vantaa auttaa yrityksiä tiedon ja palvelujen löytämisessä

Tavoitteena on menestyvä Vantaa, jossa yritykset kukoistavat ja kehittyvät. – Helsingin seudun kauppakamarin Vantaan alueyksikön...

Vantaan elinkeinopäivässä pureuduttiin kaupunkien kasvavaan rooliin

Suomi palailee pandemian jälkeiseen arkeen, joka on kuitenkin kovasti erilainen kuin ennen korona-aaltoa. Siihen saatiin...