Artikkelikuva

Ota ensiaskeleet yrityksesi ilmastotyössä -Hae Ilmasto-ohjelmaan

Vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty ovat syitä, jotka ovat saaneet suomalaisyritykset tarttumaan ilmastotyöhön. Kustannukset, resurssien ja osaamisen puute taas puolestaan ovat syitä siihen, että ilmastotyöhön ei ole vielä tartuttu. Nyt 200 suomalaisella pk-yrityksellä on mahdollisuus ottaa ensiaskeleet ilmastotyössä helposti ja maksuttomasti.

Keskuskauppakamari ja LähiTapiola käynnistävät maksuttoman Ilmasto-ohjelman tukemaan 200 suomalaista pk-yritystä ilmastotyössä ja päästövähennyksien aikaan saamisessa. Ilmasto-ohjelman avulla yritykset saavat käytännönläheisen koulutuksen, työkalut ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan, opastusta aidosti vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen sekä mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta. Haku on käynnissä nyt ja päättyy 30.11.2023.

Mitä Ilmasto-ohjelma tarjoaa yritykselle?

Ilmasto-ohjelmaan osallistumalla yrityksillä on mahdollisuus vauhdittaa omia päästövähennystoimia osana ilmastonmuutoksen hillintää. Se myös:

  • auttaa yrityksen alkuun ilmastotyössä.
  • antaa valmiudet hiilijalanjäljen laskentaan.
  • antaa eväitä vaikuttaviin päästövähennyksiin.
  • tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden ilmastotyötä aloittavien pk-yritysten kanssa.
  • auttaa vastaamaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimuksiin hiilijalanjäljen laskennassa ja päästövähennystoimissa
  • on käytännönläheinen ja osallistujayrityksille maksuton.

Helsingin seudun kauppakamari on mukana viestimässä Ilmasto-ohjelmasta ja sen hyödyistä yrityksille.

”Hiilijalanjäljen laskenta auttaa jokaista yritystä, niin pientä kuin suurta, tunnistamaan toimintansa päästöt. Vain tiedon avulla voidaan löytää keinoja päästöjen vähentämiseksi”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Outi Toivanen-Visti.

14.11. järjestämme maksuttoman webinaari-infon, jossa Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen kertoo Ilmasto-ohjelman taustoista ja yksityiskohdista. Ilmoittaudu infoon >>

Keskuskauppakamari valitsee osallistujayritykset ohjelmaan hakemusten perusteella joulukuussa 2023. Valinnassa painotetaan yritysten sitoutumista ja motivaatiota osallistua ohjelmaan. Valinnassa huomioidaan myös mahdollisimman laajasti eri toimialat ja yritysten toimialue. Etusijalla ovat yritykset, jotka ovat ilmastotyönsä alkuvaiheessa. Ohjelmaan osallistuminen ei edellytä kauppakamarin jäsenyyttä tai LähiTapiolan asiakkuutta.

Lue myös

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.

Lausunto: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2023-2030

Helsingin seudun kauppakamari on 2.5.2022 antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023-2030.