Artikkelikuva

Uudenmaan teollisuusyritykset toimivat menestyksen moottoreina

Helsingin seutu on Suomen suurin teollisuuden keskittymä, joka vaikuttaa vahvasti vientiin, kansainvälistymiseen ja kilpailukykyyn. Kauppakamarin jäsenyrityksissä toivotaan, että teollisuuden merkitys taloudelle ja työllisyydelle tunnistettaisiin selvemmin.

Suomen sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta 63 % sijaitsee Uudellamaalla. Teollisuudesta 32 % ja koko taloudesta 39 % sijoittuu Uudellemaalle. Teollisuusalan yritysten, joihin kuluvat mm. energia- ja huoltoala sekä rakentaminen mutta myös kemianteollisuus ja elintarviketeollisuus, arvonlisäys oli 19 miljardia euroa vuonna 2019. Arvonlisäyksellä tarkoitetaan tuotoksen arvoa vähennettynä raaka-aineiden ja välituotteiden arvolla. 

– Teollisuuden merkitys taloudelle ja työllisyydelle tulee tunnistaa ja nostaa teollisuusyritysten merkitys paremmin esiin Uudenmaan alueella. Kaupungit ja kunnat luovat edellytyksiä vakaalle, ennustettavalle ja kilpailukykyiselle toimintaympäristölle sekä toimijoiden keskinäiselle yhteistyölle. Tämä rakentaa pohjaa yritysten halulle investoida, kehittyä ja kasvaa, kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja, Vaisala Oyj:n tuotannon johtaja Vesa Pylvänäinen painottaa.   

Alueen teollisuuden merkitys kilpailukyvyn ja kansatalouden kannalta jää usein tunnistamatta, vaikka Uudenmaan teollisuusyritykset tuottavat miljardeja euroja Uudellamaalla.   

– Teollisuudet alihankintaketjut tuovat laajoja kerrannaisvaikutuksia koko talouteen ja kaikille toimialoille. Teollisuuden merkitys myös viennin ja kansainvälisen kaupan kasvattamisessa on suuri. Sitä tulee hyödyntää täysimääräisesti EU:n elvytysvarojen kautta avautuvissa mahdollisuuksissa, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista. 

Kauppakamarin ennen kesää jäsenyrityksilleen tekemässä selvityksessä osaava työvoima nousi myös teollisuusalan haasteeksi. Ongelman taustalla nähdään heikkouksia koulutusjärjestelmässä, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Myös ulkomaalaistaustaisten korkeakoulutettujen osaajien rekrytoinnissa ja yhteiskuntaan sopeutumisen tukemisessa kohdataan hankaluuksia. 

– Yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kokee työvoiman saatavuuden ongelmaksi nykytilanteessa ja lähes 2/3 vastaajista näkee sen ongelmaksi seuraavan kolmen vuoden aikana. Työvoiman saatavuusongelmat koskevat erityisesti teollisuus- sekä rakennusalaa, Lahtinen sanoo.  

Helsingin seudun kauppakamari on käynnistänyt jäsenyritystensä kanssa kampanjan, joka tekee teollisuusyritysten yhteiskunnallisen merkityksen näkyväksi.  Kampanjaan ja materiaaleihin voi tutustua Uudenmaan teollisuusyritykset menestyksen moottorina -kampanjasivulla, joka muistuttaa teollisuuden merkityksestä ja mittakaavasta . Kampanjasivusto täydentyy syksyn aikana.  

Lisätietoja:

Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari,
johtaja, p. 050 571 3564, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi

Tiina Tikander, Helsingin seudun kauppakamari,
viestintäpäällikkö, p. 046 878 7540, tiina.tikander@helsinki.chamber.fi

Teollisuusyritykset menestyksen moottorina


Lue myös

Vantaan Energia hakee kumppanien kanssa vauhtia päästövähennyksiin

Vantaan Energia kehitti kumppaneiden kanssa biovoimalan tehoa parantavan digitaalisen järjestelmän. Yhteistyönä syntyvät innovaatiot auttavat energiayhtiötä vähentämään päästöjä.

Teollisuus tarvitsee uusia osaajia ja kasvumahdollisuuksia

Helsingin seutu on selkeästi maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä. Suomen suurin teollisuuden keskittymä sykkii sekin Uudellamaalla....

Proof Advisory – rohkeasti eturintamaan

Proofilla autetaan B-to-B -yrityksiä kaupallistamaan myös vihreän siirtymän mahdollisuudet. Tuotteiden ja innovaatioiden jalostaminen avaa uusia mahdollisuuksia alati muuttuvalla kilpakentällä.