Anette Laiho on lakimies ja hän neuvoo International House Helsingin (IHH) työnantajaneuvonnassa, Helsingin seudun kauppakamari.

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen

Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Kun palkattava työntekijä on ulkomaalainen, huomioitavia asioita on hieman enemmän kuin Suomen kansalaisen osalta.

Työnteko-oikeus tarkoittaa ulkomaalaisen oikeutta tehdä Suomessa tai suomalaisessa aluksessa ansiotyötä oleskeluluvan, EU:n, Norjan, Islannin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen tai tämän perheenjäsenen oleskeluoikeuden, viisumin tai viisumivapauden taikka muulla ulkomaalaislaissa säädetyllä perusteella.

EU:n, Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla on rajoittamaton työnteko-oikeus heti Suomeen saavuttuaan. Heidän tulee hakea EU-oleskeluoikeuden rekisteröintiä Maahanmuuttovirastosta, jos yhdenjaksoinen oleskelu Suomessa kestää pidempään kuin kolme kuukautta. Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröityä Digi- ja väestötietovirastossa.

Kolmannen maan kansalaiset tarvitsevat pääsääntöisesti Suomeen oleskeluluvan. Oleskelulupahakemus työnteon perusteella riippuu siitä, minkälaista työtä työntekijä tulee tekemään Suomeen. Myös muihin kuin työnteon perusteella myönnettäviin oleskelulupiin voi liittyä työnteko-oikeus. Työntekijän työnteko-oikeus alkaa pääsääntöisesti vasta oleskeluluvan myöntämisen jälkeen. Tietyissä tapauksissa työntekijä voi työskennellä Suomessa esimerkiksi viisumilla tai viisumivapauden perusteella enintään 90 päivän ajan.

Työntekijän tulee hakea oleskelulupaa itse, eikä työnantaja voi hakea sitä työntekijän puolesta. Työnantaja voi kuitenkin auttaa oikean oleskelulupahakemuksen valinnassa. Kaikki hakemukset löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta. Työnantajan kannattaa ohjeistaa työntekijää jättämään oleskelulupahakemus sähköisesti Enter Finland -palvelun kautta, mutta tarvittaessa oleskelulupaa voi hakea myös paperihakemuksella. Kun työntekijä antaa Enter Finland -palvelussa työnantajalle luvan hakemuksen täydentämiseen, työnantaja voi palvelun kautta esimerkiksi toimittaa hakemukseen liitteitä sekä seurata oleskelulupahakemuksen tilaa.


Anette Laiho
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

International House Helsinki tarjoaa maksuttomasti neuvontaa työnantajille ja yrityksille muun muassa kansainväliseen työvoimaan, työperäiseen maahanmuuttoon, rekrytointiprosesseihin ja työ- ja oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä.

Kysy neuvoa:

ihhtyonantajaneuvonta@helsinki.chamber.fi
puh. +358 40 922 5126

Lisätietoa IHH:n työnantajille suunnatuista palveluista osoitteessa www.ihhelsinki.fi/employers

Lue myös

Neuvontapalvelut: Lomakausi on jälleen alkamassa

Vuosiloman ansainta Vuosilomalain perusteella työntekijä ansaitsee lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. aikana enintään 30 päivää vuosilomaa ja siitä 24 ensimmäistä...

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaislakiin esitetään työperusteista oleskelulupaprosessia selkeyttäviä muutoksia

Hallituksen esitys on ollut eduskuntakäsittelyssä 12.10.2022 ja lakiuudistusten on tarkoitus tulla...