Yritysten ääni kuuluu Helsingin seudun kauppakamarin kuntavaaliteeseissä.

Yritysten ääni kuuluu Helsingin seudun kauppakamarin kuntavaaliteeseissä

Helsingin seudun kauppakamari nostaa kuntavaaliteeseissään keskiöön yritysten merkityksen kilpailukyvylle ja kasvulle. Uudet kuntapäättäjät vaikuttavat kansalaisten peruspalveluista huolehtimisen lisäksi yrityksiä koskettaviin asioihin kuten työllisyyteen, kansainväliseen vetovoimaan, investointeihin kannustavaan maankäyttöön ja vihreään talouteen.

Helsingin seudun kauppakamari korostaa vaalikeskusteluissa yritysten merkitystä kilpailukyvylle ja kasvulle.
– Painotamme yritysmyönteistä asenneilmapiiriä päivittäisessä kunnallisessa päätöksenteossa: hyvinvoivat yritykset tekevät hyvinvointia kuntiin, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Kattavat kuntavaaliteemat

Helsingin seudun kauppakamarin kärkiteemoja kuntavaaleissa ovat Helsingin keskustan vetovoiman kehittäminen, koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisääminen, kiinteistöjen ja kaupunkitilojen käyttötarkoitusmuutoksien mahdollistaminen sekä seudun liikenteelle tärkeät lähiliikenteen varikot, liityntäpysäköinnin kehittäminen ja riittävien raskaan liikenteen palvelualueiden saaminen vastaamaan kasvavaa tarvetta.

Lahtinen kertoo, että kauppakamarissa halutaan nostaa esiin erityisesti teemoja, joihin seudun kuntien tulee löytää yhteistyössä parhaita ratkaisuja. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi valmistelussa olevan ruuhkamaksulainsäädännön mahdollinen käyttöönotto, EU-elvytysvarojen suuntaaminen mahdollisimman vaikuttaviin kohteisiin ja käytännössä lähes kaikki henkilöliikenteeseen ja logistiikkaan liittyvät ratkaisut koskettavat koko Helsingin seutua.

– Helsingin seudulla alkavat 1. maaliskuuta poikkeuksellisen mittavat työllisyyden kuntakokeilut Espoossa, Helsingissä, Vantaa–Kerava -alueella ja Porvoossa. Kuntakokeiluissa on tärkeä varmistaa, että yhteistyö työnhaku- ja yrityspalvelujen välillä on saumatonta ja että se toimii myös kuntakokeilualueiden välillä, Lahtinen painottaa.

Uudenmaan seudullisten ja kuntarajat ylittävien painotusten lisäksi Espoon ja Vantaan aluejohtokunnissa sekä kauppakamariyksiköissä Itä-Uudellamaalla, Keski-Uudellamaalla ja Luoteis-Uudellamaalla käydään läpi oman alueen elinkeinoelämälle tärkeitä vaikuttamisen kohteita, joita on tarvetta viedä eteenpäin paikallisesti sekä ennen vaaleja että vaalien jälkeen.

Kuntavaaliteema näkyy myös uudistuneessa Kauppakamarilehdessä. Yrityspäättäjät peräävät Kauppakamarilehdessä tulevilta valtuustoilta ja pormestareilta parannuksia kaavoitukseen ja lupapalveluihin, sujuvaa liikennettä ja riittävästi osaavaa työvoimaa.


Kuntavaalit 2021 lähestyvät.
Vaalipäivä on 13.6.2021.

Uudet valtuutetut aloittavat nelivuotiskautensa elokuun alussa.


Kuntavaaliasiaa kauppakamarista

Painotetaan yritysten ja kuntien yhteistyötä kasvun rakentamisessa, osaavan työvoiman saatavuutta, sujuvaa työmatkaliikennettä ja joustavaa kaavoitusta.

Kaikissa Suomen kunnissa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja uudenlaista yhteistyötä, joilla vastataan esimerkiksi poliittisessa prosessissa vielä olevan sote-uudistuksen kuntien verotulojen pienenemiseen ja väestön ikääntymiseen.

Lue myös

Vastuullisuudesta versoo myös parempaa bisnestä

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, muistuttaa vanha kansanviisaus. Se tuntuu olevan päivän sana myös yritysten vastuullisuusteoissa,...

Esitys hallitusohjelmaan: Kiihdyttämöpalvelu auttamaan yrityksiä tavoittamaan kansainväliset opiskelijat

Helsingin seudun kauppakamari ehdottaa hallitusohjelmaan kansainvälisille opiskelijoille sekä yrityksille ja oppilaitoksille...

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...