Maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri. Helsingin keskustan liikenne. Kävelykeskustan kehittäminen Helsingissä ei vaadi autoliikenteen radikaalia rajoittamista.

Kävelykeskustan kehittäminen Helsingissä ei vaadi autoliikenteen radikaalia rajoittamista

Saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on elinehto Helsingin keskustalle. Helsingin kaupunginhallituksen niukka enemmistö päätti maanantaina 25. tammikuuta pormestarin esityksestä poiketen, että kävelykeskustan kehittämisen yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuutta rajoittaa autoliikennettä Esplanadien alueella.

Toisessa mallissa molemmat Esplanadit olisivat yksikaistaisia ja toisessa Pohjois­esplanadi kokonaan kävelykatu.

Helsingin keskustassa on kolme tärkeää autoliikenteen poikittaisväylää: Kaivokatu, Pohjoisesplanadi ja Eteläesplanadi. Kruunusillat-raitiotien päätepysäkin myötä Kaivokadulta on poistumassa vähintään yksi ajokaista suuntaansa. Lisäksi Elielinaukion suunnittelukilpailussa on annettu mahdollisuus tutkia läpiajoliikenteen poistamista Postikadulta.

Jos näiltä kolmelta väylältä poistetaan vähintään puolet nykyisistä kaistoista, keskustan läpiajoliikenne vaikeutuu selvästi ja autosaavutettavuus huononee.

Kysymys on yhteisvaikutuksiltaan varsin merkittävästä toimenpiteestä, jolla on vaikutuksia keskustaa paljon laajemmalle alueelle ja koko Helsingin liikennejärjestelmään. Kävelykeskustan jatkosuunnittelun yhteydessä on ehdottomasti otettava huomioon Kaivokadulle suunnitellut muutokset.

Saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on elinehto Helsingin keskustalle. Keskustan kävely­olosuhteiden parantaminen ja viihtyisyyden lisääminen eivät edellytä keskeisten läpiajoväylien liikenteen rajoittamista.

Helsingin keskustan elävöittäminen

Pelkästään lupapolitiikkaansa höllentämällä ja lisärakentamista sallimalla kaupunki voi jo nyt tehokkaasti elävöittää Helsingin keskustaa.

Tiina Pasuri
maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö
Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin sanomat 31.1.2021  HS mielipide

Lue myös

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

Osaatko vaikuttaa myönteisesti muihin ihmisiin?

Moni meistä pohtii, kuinka vaikuttaa ja saada ihmiset toimimaan sovitulla tavalla.