Kauppakamarien kuntavaaliteesit - lisävelka tai veronkorotukset eivät korjaa kuntataloutta

Kauppakamarien kuntavaaliteesit – lisävelka tai veronkorotukset eivät korjaa kuntataloutta

Kauppakamarien kuntavaaliteeseissä vaaditaan kuntakentältä rakenteellisia uudistuksia. Koronatuet ovat antaneet monelle kunnalla tekosyyn jättää välttämättömiä uudistuksia tekemättä. Kuntien elinvoiman ja kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi tarvitaan kestävää kuntataloutta.

Kauppakamarit korostavat, että kuntien tulevan roolin on rakennuttava entistä vahvemmin elinvoimaisuuden, osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämisen varaan. Alueiden hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät, tilittävät veroja ja investoivat uuteen.

– Kuntien tärkeä tehtävä on lisätä rakentamiskelpoisten tonttien määrää ja parantaa myös vapaarahoitteisen vuokra- ja omistusasuntotuotannon edellytyksiä. Ainoa keino hillitä asuntojen hintojen ja vuokrien nousua metropolialueella on rakentaa enemmän asuntoja, korostaa johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen vaatii osaamisen rapautumisen pysäyttämistä. Alueiden osaamisen kehittämistä tulee tiivistää yhteistyössä yritysten kanssa ja kohdentaa resursseja tulee lisätä kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden houkutteluun.

– Työperäinen maahanmuutto on pääkaupunkiseudulle ehdoton kasvun edellytys. Onkin tärkeää, että kunnat huolehtivat oman alueensa houkuttelevuudesta panostammalla sujuviin asettautumispalveluihin, englanninkieliseen päivähoitoon ja koulutukseen. Kunnilla on keskeinen tehtävä varmistaa, että ammatillisessa koulutuksessa vahvistetaan yhteyksiä yrityksiin ja että koulutus uudistuu työelämän tarpeita seuraten, Lahtinen linjaa.

– Kuntatalous oli ajautunut kriisiin jo ennen koronaa. Kuntataloutta ei voida korjata lisävelalla eikä veronkorotuksilla. Kuntien on etsittävä uudenlaisia tapoja toteuttaa palveluita ja organisoida hallintoa, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Kestävällä pohjalla oleva kuntatalous on vetovoimaisen kunnan perusedellytys, muistuttavat kauppakamarit. Vakaa, yrityksiä työllistämiseen ja investointeihin kannustava toimintaympäristö vaatii, että julkista taloutta hoidetaan vastuullisesti.

Kauppakamarien kuntavaaliteesit:
Ratkaisuja kunnille –
jotta kasvu ja hyvinvointi turvataan


Ratkaisuja kunnille – jotta kasvu ja hyvinvointi turvataan

Lue myös

Kuntavaalit: Elinkeinoelämän ääni kuuluu alueilla

Kuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Helsingin seudun kauppakamarin kuntavaaliteesien keskiössä on yritysten merkitys kilpailukyvylle ja kasvulle.

Kauppakamarit: Yritykset tuottamaan nykyistä suuremman osan kuntien palveluista

Kauppakamareiden mukaan kuntien synkkä taloustilanne vaatii, että kunnat tarttuvat palveluidensa tuottavuuden ja laadun parantamiseen välittömästi....

Kuntavaalit lähestyvät: Hyvinvoivat yritykset tekevät hyvinvointia kuntiin

Helsingin seudun kauppakamari korostaa yritysten merkitystä kilpailukyvylle ja kasvulle. – Painotamme yritysmyönteistä asenneilmapiiriä päivittäisessä kunnallisessa...