Punainen metro.

Kuntavaalit lähestyvät: Hyvinvoivat yritykset tekevät hyvinvointia kuntiin

Helsingin seudun kauppakamari nostaa kuntavaaliteeseissään keskiöön yritysten merkityksen kilpailukyvylle ja kasvulle. Uudet kuntapäättäjät vaikuttavat kansalaisten peruspalveluista huolehtimisen lisäksi yrityksiä koskettaviin asioihin, kuten työllisyyteen, kansainväliseen vetovoimaan, investointeihin kannustavaan maankäyttöön ja vihreään talouteen.

Helsingin seudun kauppakamari korostaa yritysten merkitystä kilpailukyvylle ja kasvulle.

– Painotamme yritysmyönteistä asenneilmapiiriä päivittäisessä kunnallisessa päätöksenteossa: hyvinvoivat yritykset tekevät hyvinvointia kuntiin, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.


Kattavat kuntavaaliteemat Helsingin seudulla

Helsingin seudun kauppakamarin kärkiteemoja kuntavaaleissa ovat

  • Helsingin keskustan vetovoiman kehittäminen
  • koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisääminen
  • kiinteistöjen ja kaupunkitilojen käyttötarkoitusmuutoksien mahdollistaminen
  • seudun liikenteelle tärkeät lähiliikenteen varikot, liityntäpysäköinnin kehittäminen ja riittävien raskaan liikenteen palvelualueiden saaminen vastaamaan kasvavaa tarvetta.

Kauppakamari nostaa esiin erityisesti teemoja, joihin seudun kuntien tulee löytää yhteistyössä parhaita ratkaisuja. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi koko seutua koskettava Helsingin keskustan kehittäminen elinkeinorakenteeltaan monipuoliseksi ja houkuttelevaksi työpaikka- ja asumisympäristöksi ja riittävän asuntotuotannon varmistaminen uusille asukkaille.

– Lisäksi käytännössä lähes kaikki henkilöliikenteeseen ja logistiikkaan liittyvät ratkaisut koskettavat koko Helsingin seutua, Lahtinen kertoo.

Helsingin seudulla on tarvetta tehdä entistä enemmän tiivistä yhteistyötä yritysten pahenevaan osaajapulaan vastaamiseksi.
– Erityisesti ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyksiin on satsattava tosissaan, sillä yrityksistä tulee aikaisempaa enemmän huolestuttavia viestejä sekä työvoiman ammattiosaamisen puutteista että pahenevasta työvoiman saatavuudesta. Seudun kuntien on myös vahvasti vaikutettava siihen, että metropolialueen korkeakouluihin saadaan riittävästi aloituspaikkoja vastaamaan työelämän todellista tarvetta, Lahtinen painottaa.

Yritysten tulevaisuuden työvoimatarvetta ei ratkaista kotimaisten osaajien voimin vaan yritykset tarvitsevat kansainvälisiä osaajia. Pääkaupunkiseudulla asuu yli puolet Suomen vieraskielisistä. Työperäistä maahanmuuttoa täytyy lisätä ja samalla on saatava Helsingin seudulla jo olevien vieraskielisten työllisyysaste nykyistä korkeammalle tasolle.

– Kunnille kasvava työperäinen maahanmuutto tarkoittaa varautumista riittävien englanninkielisten palveluiden tuottamiseen, joihin kuuluvat riittävä varhaiskasvatus- ja perusasteen opetustarjonta. Samoin ammatillisten opintojen tarjoaminen englanniksi työvoimapula-aloille täytyy saada kuntoon, Lahtinen sanoo.

Helsingin seutu kilpailee työvoimasta muiden Euroopan metropolialueiden kanssa, joten kuntien on tehtävä sujuvien asettautumis- ja työllistymispalveluiden tuottamisessa tiivistä yhteistyötä osaajien houkuttelussa, pitämisessä ja integroimisessa työelämään ja yhteiskuntaan.

– Minkään kunnan resurssit eivät yksin riitä kilpailukykyisten ja laadukkaiden asettautumispalveluiden tuottamiseen. Siksi kuntien kannattaa yhdistää voimansa yhteistyössä valtion kanssa. Ratkaisuna tähän on jatkaa vuonna 2017 perustetun International House Helsinki -palvelun kehittämistä kohti yhden luukun palvelua, josta on pääsy seudun asettautumispalveluihin ja nopeaan työllistymiseen, Lahtinen korostaa.

Uudenmaan seudullisten ja kuntarajat ylittävien painotusten lisäksi Espoon ja Vantaan aluejohtokunnissa sekä kauppakamariyksiköissä Itä-Uudellamaalla, Keski-Uudellamaalla ja Luoteis-Uudellamaalla käydään läpi oman alueen elinkeinoelämälle tärkeitä vaikuttamisen kohteita, joita on tarvetta viedä eteenpäin paikallisesti sekä ennen vaaleja että vaalien jälkeen.

Kuntavaalit 2021 lähestyvät. Vaalipäivä on 13.6.2021. Uudet valtuutetut aloittavat nelivuotiskautensa elokuussa.


Lue lisää:

Kauppakamarien vaaliteeseissä Ratkaisuja kunnille – jotta kasvu ja hyvinvointi turvataan painotetaan yritysten ja kuntien yhteistyötä kasvun rakentamisessa, osaavan työvoiman saatavuutta, sujuvaa työmatkaliikennettä ja joustavaa kaavoitusta. Kaikissa Suomen kunnissa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja uudenlaista yhteistyötä, joilla vastataan esimerkiksi poliittisessa prosessissa vielä olevan sote-uudistuksen kuntien verotulojen pienenemiseen ja väestön ikääntymiseen.


Lue myös

Puhetta hyvinvointialueista -podcast: Uudenmaan erityispiirteet

Tässä jaksossa Helsingin seudun kauppakamarin viestintäpäällikkö Tiina Tikander, liikkeenjohdon konsultti Jussi Ailisto Valorista sekä Helsingin...

Puhetta hyvinvointialueista -podcast: Hyvinvointialueuudistus – uhka vai mahdollisuus?

Sosiaali- ja terveydenhoito sekä pelastustoimi siirtyvät kunnilta 21 hyvinvointialueelle 1.1.2023. Uudellemaalle syntyy neljä hyvinvointialuetta ja...

Kauppakamari aluevaalituloksista: Epävarmassa tilanteessa äänestäjät luottivat perinteisiin suuriin puolueisiin ja sote-alan ammattilaisiin

Aluevaaleissa äänestäneet ilmaisivat vahvasti kantansa lähipalvelujen säilyttämisen hyväksi. ”Lähipalvelujen säilymistä luvanneilla...