Aluevaalit 2022: Äänestäja vaikuta aluevaaleissa.

Kauppakamari aluevaalituloksista: Epävarmassa tilanteessa äänestäjät luottivat perinteisiin suuriin puolueisiin ja sote-alan ammattilaisiin

Aluevaalit toteutettiin ensimmäistä kertaa sunnuntaina 23. tammikuuta. Uudellamaalla äänestettiin sunnuntaina neljällä tulevalla hyvinvointialueella. Helsingin seudun tuloksia arvioivat Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen ja johtaja Markku Lahtinen. 

Aluevaaleissa äänestäneet ilmaisivat vahvasti kantansa lähipalvelujen säilyttämisen hyväksi.

”Lähipalvelujen säilymistä luvanneilla on melkoiset haasteet vaalilupausten lunastamisessa, ja siinä tarvitaan yritykset ja järjestöt avuksi. Vaaleista ei voida tehdä päätelmiä eduskuntavaalien osalta, mutta on selvää, että aluevaaleissa hyvin menestyneet voimaantuvat, mikä saattaa vaikuttaa myös hallituksen sisäiseen dynamiikkaan”, korostaa Pia Pakarinen. Alhainen äänestysprosentti herättää jälleen kerran keskustelun vaalien yhdistämisestä samalle päivälle. ”Se voisikin olla hyvä ajatus, kun lähivuosina on luvassa hankalia päätöksiä. Niitä on vaikea tehdä, kun nykysysteemillä aina on vaalit tulossa”, Pakarinen jatkaa.

Markku Lahtisen mukaan Uudenmaan osalta tulokset ovat hyviä, sillä monituottajuusmallille ja palvelusetelin käytölle löytyy poliittista kannatusta enemmän kuin muualla maassa.

”Tiedossa on myös kipeitä ratkaisuja, joissa kaikkien julkisen sektorin sote-asiakkaiden tilanne ei parane. Parhaat ja kustannustehokkaat palvelut voidaan järjestää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä, jota voidaan uudessa tilanteessa saada toimimaan entistä paremmin ja joustavammin. Nyt on olennaista, että kunkin hyvinvointialueen palvelutuotannon yhteistyömahdollisuudet ja niiden kehittäminen ovat heti alusta valittavien hyvinvointialuejohtajien työlistalla ja olennainen osa hyvinvointialueiden palvelustrategioita”, Lahtinen arvioi.

Pakarinen ja Lahtinen painottavat, että kauppakamari toimii mielellään yhteistyökumppanina esimerkiksi tuomalla yhteen hyvinvointialueet ja sote-alan yritykset. 

”Osaavan henkilöstön saatavuus on erityisen suuri haaste Uudenmaalla. Tähän kannattaa etsiä yhteisiä ja kestäviä ratkaisuja yli hyvinvointialuerajojen, jotta työvoimaa riittää kaikille. Ratkaisuja ovat työperäisen maahanmuuton lisääminen, koulutuspaikkojen lisääminen sekä erilaiset täydennyskoulutusohjelmat, joita on mahdollista toteuttaa ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, ammatillisten oppilaitosten, TE-hallinnon ja kaupunkien ja yritysten yhteistyöllä esimerkiksi olemassa olevan Ennakointikamari-yhteistyön kautta”, Lahtinen linjaa. 


Lue lisää:

Helsingin seudun kauppakamarin aluevaaliteesit

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäviksi vuoden 2023 alusta.
Lue lisää

Hyvinvointialueet eivät toimi ilman yksityistä sektoria

Järjestöt ja yritykset on otettava välittömästi mukaan hyvinvointialueiden valmisteluun ja strategioiden tekoon.
Lue lisää

Toimeenpano ratkaisee sote-uudistuksen onnistumisen

Kustannusten kasvun hillitsemisen tulee olla keskeisessä roolissa, kun tulevaisuuden sote-palveluita järjestetään.
Lue lisää

Lue myös

Hyödynnä Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin ja Saksan kauppakamarien globaalia ulkomaanverkostoa (AHK)

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin tiimi koostuu 31 asiantuntijasta, ja sen toimisto sijaitsee Helsingin...

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Vaisalan kansainväliset osaajat varmistavat kilpailukyvyn 

Henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen auttaa Vaisalaa pitämään paalupaikan globaaleilla markkinoilla. Suomessa jo asuvilla kansainvälisillä osaajilla on tässä tärkeä rooli.