Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja. Ennakointikamari vastaa Helsingin seudun työvoimahaasteeseen yhdistämällä yritykset, oppilaitokset ja viranomaiset.

Ennakointikamari vastaa Helsingin seudun työvoimahaasteeseen yhdistämällä yritykset, oppilaitokset ja viranomaiset

Miltä osaavan työvoiman kysyntä ja tarjonta näyttävät nyt Helsingin seudulla? Entä mikä tilanne on lähitulevaisuudessa?

Koronan kuritus palveluvaltaiselle Uudellemaalle on ollut raskas, ja työttömyyden kasvu tuntuu alueellamme selvästi muuta Suomea suurempana. Kun syksy saapuu, jännitettä tilanteeseen tuovat paitsi koronakäyrät, myös uusien avoimien työpaikkojen ja toisaalta työttömyysasteen muutokset.

Yleisesti syksyn tilannekuva on nopeasti tiivistettävissä. Työttömien työnhakijoiden määrä on lähtenyt toukokuun huippulukeman jälkeen lievään laskuun Helsingin seudulla ja uusien avoimien työpaikkojen määrä on noussut maltillisesti heinäkuusta eteenpäin, mutta työttömyys ja työvoiman kysyntä ovat yhä kaukana vuodentakaisesta tilanteesta.

Mitä suuren kuvan taustalla tapahtuu? Kokonaiskuvan saaminen vaatii useiden eri tietolähteiden seurantaa, yhdistelyä ja tulkintaa

Uudellamaalla toimiva Ennakointikamari tuottaa kaksi kertaa vuodessa alueen työvoiman tarvetta, kysyntää ja osaamistarpeita koskevan tilannearvion. Tilannearvioissa hyödynnetään laajasti paitsi viranomaislukuja myös erilaisia barometrejä, katsauksia sekä erilaista ennakointitietoa. Ensimmäinen tilannearvio valmistuu marraskuun alkupuolella.

– Erilaista aihepiiriä koskevaa ja sivuavaa tietoa tuotetaan vuosittain valtavia määriä, mutta tietojen yhdistämistä tehdään vähemmän. Riittävän kattavan, mutta selkeän tilannearvion avulla laaja ennakointikamariverkostomme pystyy pureutumaan Uudenmaan tilanteeseen ja etsimään yhteistyössä ratkaisuja haasteisiin, kertoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista.


Olli Oja – Ennakointikamari yhdistää yritykset, oppilaitokset ja viranomaiset. Katso Ollin terveiset


Osaamiskysely: Yrityksissä pulaa osaavasta työvoimasta

Tietoa ajankohtaisesta tilanteesta on saatu myös kauppakamarien jäsenyrityksilleen syksyllä tekemästä työvoimaa ja osaamista koskevasta kyselystä, johon vastasi reilut 1 100 yritystä eri puolilta Suomea. Helsingin seudulla kyselyyn vastasi yli 270 erikokoista ja eri aloilla toimivaa yritystä. Näistä vastaajista peräti 51 prosenttia ilmoitti kokevansa pulaa tai jopa paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Samoin 51 prosenttia alueen vastaajista ilmoitti, että heidän rekrytointitarpeensa kasvaa tai kasvaa merkittävästi seuraavan parin vuoden aikajänteellä. Pula osaavasta työvoimasta on laskenut vain jonkin verran alkuvuodesta, jolloin vastaavaa pulaa ilmoitti kokeneensa reilut 60 prosenttia kauppakamarien vastaajista.

Helsingin seudun yrityksissä kiinnitetään jo nyt paljon huomiota henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Peräti 89 % vastaajista ilmoitti, että henkilöstön osaamisen kehittämien on osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Samoin selvässä enemmistössä (76 %) vastanneista yrityksistä johto käsittelee säännöllisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, minkä lisäksi suurimmassa osassa yrityksiä (63 %) on tehty suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi.

– Viimeisten vuosien aikana pula osaavasta työvoimasta on noussut esiin, kun puhutaan yritysten kasvun esteistä. Tämä vuosi on tietenkin ollut oma lukunsa ja koronapandemia on tuonut suurelle osalle yrityksistä aivan muunlaisia haasteita ja esteitä. On kuitenkin tärkeää huomata, että isossa kuvassa pula osaavasta työvoimasta ei ole kadonnut mihinkään, Oja korostaa.

Yhteistyöllä osaavan työvoiman haasteisiin

Ennakointikamari pyrkii tarttumaan osaavan työvoiman haasteisiin tuomalla yhteen alueen yrityskentän, oppilaitokset, korkeakoulut sekä viranomaiset.

Tilausta yhteistyölle on: Syksyn työvoima- ja osaamiskyselyyn vastanneet Helsingin seudun yritykset ilmoittivat muita vastaajia useammin olevansa kiinnostuneita tekemään yhteistyötä ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja TE-toimistojen kanssa henkilöstön osaamiseen liittyvissä asioissa.

– Ennakointikamari tukee Uudenmaan yritysten ja oppilaitosten sekä viranomaisten välisen yhteistyön kehittymistä entistä monipuolisemmaksi ja aktiivisemmaksi verkostoksi, jonka kautta syntyy kaikille osapuolille kilpailukykyä. Yhdistämällä kaikkien voimavarat yhteiseen käyttöön luomme uudenlaista työelämää ja varmistamme osaamisen uudistumisen tulevaisuudessakin, tiivistää Ennakointikamarin puheenjohtaja, henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen Elosta.


Ennakointikamarin muodostavat

 • Helsingin kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Taitotalo
 • MERCURIA Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy
 • Helsinki Business College Oy
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • PointCollege Oy
 • Careeria
 • Kirkkopalvelut ry (Seurakuntaopisto)
 • Suomen Diakoniaopisto Oy
 • Laurea
 • Haaga-Helia
 • Metropolia
 • Helsingin yliopisto
 • Uudenmaan liitto
 • Uudenmaan ELY-keskus
 • Uudenmaan TE-toimisto
 • Helsingin seudun kauppakamari.

Kaikki nämä tahot ovat edustettuna, kun Ennakointikamariverkosto kokoontuu yhteen marraskuussa työpajapäivän merkeissä. Silloin on tarkoituksena etsiä ratkaisuja ja toimenpide-ehdotuksia Uudenmaan alueen työvoimaa koskeviin kysymyksiin.


Kauppakamarien kysely tehtiin 16.–21.9.2020

Helsingin seudulta kyselyyn vastasi 274 yritystä (koko Suomessa 1 111).

Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä.
Suurin vastaajista oli työnantajayrityksiä, 8,8 % alueen vastaajista oli yksinyrittäjiä.

Kauppakamarikysely: Osaajapula ei ole kadonnut koronan myötä

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Ennakointikamarin katsauksessa marraskuisen harmaita työvoimanäkymiä

Marraskuinen harmaus on sanapari, joka kuvaa yleisiä työvoima- ja talousnäkymiä Suomessa ja Helsingin seudulla harmillisen...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...