Riikka Vataja on johtava asiantuntija (osaaminen ja työelämä) Helsingin seudun kauppakamarissa. Vaikuttamistyö

Hallituksen on huolehdittava ammatillisen koulutuksen kyvystä vastata yritysten tarpeisiin

Yritysten pula osaavasta työvoimasta Helsingin seudulla on jatkunut erittäin pitkään. Työvoiman kysynnässä ei ole tapahtunut merkittävää laskua koronapandemiasta ja Venäjän hyökkäyssota huolimatta, vaan pulaa ja paljon pulaa kokevien yritysten osuus on pysynyt yli 60 prosentissa jo pidempään.

Leimallista tilanteelle on, että yritysten pula osaavista tekijöistä koskee korkeakoulutettujen ohella vahvasti myös ammattiosaajia. Heistä on pulaa usealla eri toimialalla ja ongelmana on myös valmistuvien riittämätön osaamisen taso yritysten tarpeisiin nähden. Julkisuudessa on kuitenkin hallitusneuvotteluiden alla käyty keskustelua ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaamisesta lyhentämällä koulutuksen kestoa. Ammatillinen tutkinto on mahdollista suorittaa kolmea vuotta lyhyemmässä ajassa jo nyt, sillä koulutuspolku perustuu aikaisempaan osaamiseen.

Päätöksentekijöiden on tärkeätä muistaa, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoista yli 59 prosenttia on yli 20-vuotiaita, osaamistaan täydentäviä yleensä työssä jo olevia opiskelijoita. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen merkitys osaamisen kehittämisessä ja päivittämisessä on erittäin vaikuttavaa, sillä lähes 80 prosenttia suorittaneista työllistyy. Ammatillinen koulutus estää tätä kautta työelämästä putoamista.

Myös korjattavaa on ja etenkin perustutkinnon suorittavien työllistymistä on parannettava, sillä se jää esimerkiksi Uudellamaalla alle 70 prosenttiin. Tulevalla hallituskaudella on panostettava ammatillisen koulutuksen kykyyn vastata yritysten osaajatarpeisiin nykyistä tehokkaammin. Koulutuksen järjestäjiä on kannustettava nykyistä vahvemmin tuottamaan koulutusta, joka myös työllistää. Se tapahtuu tehokkaimmin muuttamalla koulutuksen rahoitusjärjestelmää siten, että rahoitus perustuu nykyistä vahvemmin valmistuneiden työllistymiseen. Se kannustaisi koulutuksen järjestäjiä myös tiivistämään yhteistyötä yritysten kanssa.

Opintojen lyhentäminen valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaisesti kolmesta vuodesta kahteen heikentäisi paitsi valmiuksia siirtyä työelämään, myös valmiuksia jatko-opintoihin korkeakoulussa. Koulutuksen tarkastelu siihen käytettävän ajan mukaan on mennyttä maailmaa ja fokuksen on oltava siinä, millaista osaamista se tuottaa. Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuudesta on pidettävä tiukasti kiinni, jotta ei siirretä tulevaisuuteen lyhytnäköisillä ratkaisuilla uusia ongelmia.


Helsingin seudun kauppakamarin vastaukset ja huomiot hallitustunnustelijan kysymyksiin (PDF)

Lue myös

Mielipidekirjoitus: Suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta on moneksi

On lyhytnäköistä tehdä vastakkainasettelua ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen välillä.

Ammatillisesta koulutuksesta ratkaisuja osaajapulaan

Ammatillisen koulutuksen työkalupakki esimerkiksi jatkuvan oppimisen tarpeisiin on laaja, mutta yritykset eivät kuitenkaan tunne mahdollisuuksia kovinkaan hyvin....

Blogi: Rahoitusuudistus jäihin ja paukut ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyden kehittämiseen

Nykyinen rahoitusjärjestelmä kannustaa oppilaitoksia siihen, että opiskelijat ikään ja taustaan katsomatta...